Digitalizare BR39 Fleischmann

  • In perioada 20 -21 februarie forumul poate sa functioneze cu intreruperi, update la versiune software!

mpursu

Well-Known Member
25 Aug 2007
3.324
4
Oradea
railcrisana.wordpress.com
WEBSITE
https://railcrisana.wordpress.com/
LOCATION
Oradea
YOUTUBE
mpursu
#42
Versiunea veche a locomotivei are soclu pentru generator de fum, iar versiunea nouă’... n-are

Am remarcat, printre altele, c㒠roţile celor dou㒠versiuni sunt identice dpdv dimensional, dar roţile noi sunt brunate, ceea ce face ca buzele lor de bandaj s㒠par㒠mai mici decât cele ale roţilor vechi. Defazajul de 120grade este reprodus corect la ambele versiuni.
Acum ceva vreme am avut posibilitatea s㒠examinez mai de aproape o BeRe39 Trix. Este şi ea o pies㒠foarte reuşită’, cu excepţia unei minuscule greşeli la contramanivela compus㒠de pe stânga şi a defazajului de 90grade între mecanismele de pe stânga şi de pe dreapta. Motorul este plasat în cazan şi acţioneaz㒠prin angrenaje invizibile asupra roţilor motoare ale locomotivei, aşa c㒠roţile tenderului se rotesc liber, iar boghiurile respective sunt mobile.
BeRea39 Rivarossi este şi ea frumoasă’, în felul ei, şi ar fi putut reprezenta un concurent serios pentru versiunile Fleischmann şi Maerklin/Trix dac㒠s-ar fi acordat mai mult㒠atenţie la proiectarea şi realizarea roţilor & bielelor.
în concluzie, BeRea39 este o locomotiv㒠superb㒠& spectaculoasă’, care îşi merit㒠cu prisosinţ㒠locul într-o colecţie miniferoviară’
 

mpursu

Well-Known Member
25 Aug 2007
3.324
4
Oradea
railcrisana.wordpress.com
WEBSITE
https://railcrisana.wordpress.com/
LOCATION
Oradea
YOUTUBE
mpursu
#44
Thank you very much, Frits!
You have helped me a great deal when I was trying to make up my mind about the next steam-locomotive, at that time. I am very happy to have this BR39 in my H0 fleet. Congratulations for your BR39 and for your entire H0 collection!
 

mpursu

Well-Known Member
25 Aug 2007
3.324
4
Oradea
railcrisana.wordpress.com
WEBSITE
https://railcrisana.wordpress.com/
LOCATION
Oradea
YOUTUBE
mpursu
#47
Simpatica BeRe39 Fleischmann a intrat din nou în şantier, din cauza decodorului care a trebuit înlocuit. "Distracţia" const㒠în faptul c㒠locomotiva nu are interfaţ㒠digitală’, iar eu am lipit firele DCC direct la locurile adecvate din instalaţia electrică’, ceea ce îmi complic㒠tare mult existenţa dac㒠se impune schimbarea decodorului. Aşa c㒠încerc s㒠construiesc o interfaţ㒠digital㒠care:
1) s㒠încap㒠în locul limitat din cazanul / focarul locomotivei;
2) s㒠conţin㒠filtrul LC despre care am povestit;
3) s㒠conţin㒠conectorul cu 8pt pini NEM652.
M㒠gândisem la un conector cu 6ase pini NEM651 deoarece este mai mic, dar am renunţat la idee fiindc㒠aceast㒠interfaţ㒠nu cuprinde şi ieşirea AUX1 (fir verde), iar eu m-am că’znit destul de mult s㒠conectez aceast㒠ieşire la soclul generatorului de fum şi nu doresc s㒠pierd aceast㒠facilitate. Deci... NEM652 s㒠fie!
 

mpursu

Well-Known Member
25 Aug 2007
3.324
4
Oradea
railcrisana.wordpress.com
WEBSITE
https://railcrisana.wordpress.com/
LOCATION
Oradea
YOUTUBE
mpursu
#48
V㒠mai amintiţi de filtrul meu LC, aşa-i?
You do not have permission to view link Autentificare sau înregistrare acum

Conform celor de mai sus, am pregă’tit o bucat㒠de cablaj care s㒠poat㒠cuprinde piesele filtrului, s㒠conţin㒠conectorul cu 8pt pini şi s㒠încap㒠în locaşul din lestul locomotivei...
You do not have permission to view link Autentificare sau înregistrare acum
You do not have permission to view link Autentificare sau înregistrare acum

... pe care am "ornat-o" cu piesele respective...
You do not have permission to view link Autentificare sau înregistrare acum
You do not have permission to view link Autentificare sau înregistrare acum

... şi am descoperit c㒠interfaţa încape într-adevă’r perfect în locaş, dar... numai EA, fă’r㒠nimic altceva
 

mpursu

Well-Known Member
25 Aug 2007
3.324
4
Oradea
railcrisana.wordpress.com
WEBSITE
https://railcrisana.wordpress.com/
LOCATION
Oradea
YOUTUBE
mpursu
#49
Oof - of - of, ce ne facem...

Revenim la ideea decodorului & conectorului NEM651? Neeeeh...

Că’ută’m bobine & condensatoare mai mici. Aşa că’... ştiţi vorba aceea, cine caut㒠gă’seşte... pe lâng㒠bobinuţele respective, am gă’sit nişte bobine SMD şi nişte condensatoare SMD adecvate
(mulţumesc, Gyuri)
Deci noua interfaţ㒠trebuie s㒠fie elaborat㒠în stil SMD. Atunci am luat din cutiuţele mele cu piese ultima bucat㒠de cablaj de test cu trasee (şi nu cu insule circulare), pe care am pregă’tit-o corespunză’tor. Nu am pozat fazele de lucru, dar le descriu în cuvinte.
Cu o pil㒠triunghiular㒠fiiiiin㒠am secţionat o dat㒠toate 4atru traseele între gă’urile care urmau s㒠primeasc㒠mufa cu 8pt pini, iar apoi numai 3rei trasee... vedeţi mai încolo pentru ce. Apoi am tă’iat pinii subţiiiiiri ai conectorului, astfel încât pe gă’urile cablajului s㒠se aşeze porţiunile îngroşate ale pinilor. Cu un burghiu mai mare, cred c㒠de 3-4mm, am lă’rgit uşor cele 8pt gă’uri, astfel încât conectorul s㒠se aşeze cu o fracţiune de milimetru mai aproape de plă’cuţă’. Atenţie, NU am lă’rgit prea tare gă’urile, astfel încât pinii s㒠se aşeze pe traseele de cupru şi nu pe sticlotextolitul de sub ele.
Am aşezat conectorul pe traseele plă’cuţei, prinzând sub el prima secţionare a celor patru trasee, dup㒠care am cositorit cu foarte mult㒠atenţie cei opt pini. Apoi am aşezat & cositorit cele dou㒠bobine SMD şi condensatorul SMD, componentele filtrului LC la care NU doream s㒠renunţ, astfel încât un terminal al primei bobine s㒠se aşeze pe traseul care duce la pinul 4 al conectorului, ră’mas întreg dup㒠a doua secţionare, iar filtrul LC s㒠se gă’seasc㒠dup㒠aceast㒠secţionare. Deoarece bobina a doua trebuie s㒠duc㒠spre pinul 5, aflat pe cealalt㒠parte a conectorului, am fă’cut legă’tura respectiv㒠cu o sârm㒠tare, recuperat㒠dintr-un terminal lung al unei rezistenţe. între cele dou㒠bobine am plasat condensatorul SMD şi... voila, a doua interfaţ㒠este gata!

You do not have permission to view link Autentificare sau înregistrare acum
 

mpursu

Well-Known Member
25 Aug 2007
3.324
4
Oradea
railcrisana.wordpress.com
WEBSITE
https://railcrisana.wordpress.com/
LOCATION
Oradea
YOUTUBE
mpursu
#50
Diferenţele de gabarit între versiunile 1 şi 2 ale interfeţei mele digitale DCC&LC sunt evidente

You do not have permission to view link Autentificare sau înregistrare acum
You do not have permission to view link Autentificare sau înregistrare acum
You do not have permission to view link Autentificare sau înregistrare acum

în plus, la grosimea primei versiuni se adaug㒠şi lipiturile de pe spatele plă’cuţei, care ar fi impus şi o izolare adecvat㒠a acestora, deci s-ar mai adă’uga înc㒠o fracţiune de milimetru. Versiunea a doua nu are nimic conductor pe spatele plă’cuţei, deci aceast㒠interfaţ㒠este mai subţire şi nu necesit㒠izolare.
You do not have permission to view link Autentificare sau înregistrare acum
 

mpursu

Well-Known Member
25 Aug 2007
3.324
4
Oradea
railcrisana.wordpress.com
WEBSITE
https://railcrisana.wordpress.com/
LOCATION
Oradea
YOUTUBE
mpursu
#51
Eeeeei, aici e aici...

Iniţial, subsemnatul montase decodorul prin lipire direct㒠a firelor în instalaţia locomotivei, iar la demontare s-a gră’bit şi a fă’cut o mare greşeală’, tă’ind prea scurt firele respective

You do not have permission to view link Autentificare sau înregistrare acum
You do not have permission to view link Autentificare sau înregistrare acum

Dac㒠le-aş fi tă’iat mai aproape de fostul decodor, probabil c㒠puteam s㒠le conectez direct la noua interfaţă’. Dar, ştiţi cum se mai spune, tot ră’ul spre bine, şi aşa firele motorului fuseser㒠prinse de şuruburile carcasei (d'aia sunt acum înf㒺urate în band㒠izolatoare), firul galben era înnă’dit etc, deci... că’ută’m în sertă’raşele cu piese ultima rezerv㒠de fire DCC şi o doz㒠mAAAAre de curaj

You do not have permission to view link Autentificare sau înregistrare acum

... fiindc㒠ne aşteapt㒠acum o intervenţie gen brain-surgery...
 

mpursu

Well-Known Member
25 Aug 2007
3.324
4
Oradea
railcrisana.wordpress.com
WEBSITE
https://railcrisana.wordpress.com/
LOCATION
Oradea
YOUTUBE
mpursu
#52
Mai întâi, tragem afar㒠din conectorul locomotivă’-tender firele avariate (galben, orange, gri) pentru a le înlocui. Dar acestea au intrat greu şi au ieşit şi mai greu, provocându-se şi o mic㒠strică’ciune a piesei respective - un colţ cră’pat, dar lipit la loc cu Loctite Super Bond, cu MARE emoţie fiindc㒠traseele cablurilor trebuiau s㒠ră’mân㒠libere

Apoi... strecură’m cu MULTĂ ră’bdare & atenţie & migal㒠firele noi (galben, orange, gri) prin canalele din conectorul locomotivă’-tender...
You do not have permission to view link Autentificare sau înregistrare acum
You do not have permission to view link Autentificare sau înregistrare acum

... şi ne pregă’tim de faza urmă’toare a operaţiei, respectiv conectarea tuturor acestor fire noi, inclusiv roşu, negru, alb şi verde, la instalaţia locomotivei. Nu avem nevoie de albastru fiindc㒠becurile şi generatorul de fum au ca pol comun şasiul acesteia (aproximativ - v㒠spun mai încolo de ce).
 

mpursu

Well-Known Member
25 Aug 2007
3.324
4
Oradea
railcrisana.wordpress.com
WEBSITE
https://railcrisana.wordpress.com/
LOCATION
Oradea
YOUTUBE
mpursu
#53
Punem din nou la încă’lzit letconul cu vârf subţiiiiire, timp în care demontă’m bielele culiselor de pe stânga şi ridică’m carcasa superioar㒠a şasiului pentru a ne pregă’ti zona de lucru. Apoi înlă’tură’m resturile de fire ră’mase...
You do not have permission to view link Autentificare sau înregistrare acum

... şi, cu FOARTE mult㒠atenţie & ră’bdare & migală’, lipim firul alb, firul verde, firul roşu (înnă’dit la firul maro care vine de la tender) şi firul negru (înnă’dit la firul negru care vine de la tender - pe care-l gă’sisem desprins de pe plă’cuţa lui) pe pad-urile respective de pe cablajul locomotivei. Mare atenţie fiindc㒠zona de lucru este foarte restrânsă’, carcasa de plastic este foarte aproape şi trebuie evitată’, iar orice greşeal㒠poate duce la apariţia de scurtcircuite între trasee

OUF... dup㒠ce am terminat cu aceste 4atru fire dificile şi am verificat s㒠fie totul OK, lipim pe plă’cuţele tenderului firul orange, firul galben şi firul gri, apoi ne tragem sufletul şi admiră’m aceast㒠faz㒠intermediară’...
You do not have permission to view link Autentificare sau înregistrare acum
You do not have permission to view link Autentificare sau înregistrare acum

... dar nu ne relaxă’m prea tare fiindc㒠mai urmeaz㒠un hop, şi anume lipirea acestor 7apte fire noi pe insulele minuscule de cositor ale interfeţei DCC&LC.
 

mpursu

Well-Known Member
25 Aug 2007
3.324
4
Oradea
railcrisana.wordpress.com
WEBSITE
https://railcrisana.wordpress.com/
LOCATION
Oradea
YOUTUBE
mpursu
#54
Bineînţeles, asamblă’m carcasa superioar㒠a şasiului şi punem la loc bielele culiselor de pe stânga...
You do not have permission to view link Autentificare sau înregistrare acum
You do not have permission to view link Autentificare sau înregistrare acum

... apoi pregă’tim cele 7apte fire pentru lipire:
You do not have permission to view link Autentificare sau înregistrare acum
You do not have permission to view link Autentificare sau înregistrare acum
You do not have permission to view link Autentificare sau înregistrare acum

Prin transparenţă’, se observ㒠modul în care am secţionat traseele plă’cuţei în vederea construirii interfeţei digitale.
 

dac

Well-Known Member
15 Sep 2007
1.298
0
Bucuresti
LOCATION
Bucuresti
#55
Pt. brain surgery din asta si lucrul cu SMD, tare bun e asa ceva: http://www.jucarii.com.ro/produs.php?prodcod=2754
Mai ales de la o varsta... :D
 

mpursu

Well-Known Member
25 Aug 2007
3.324
4
Oradea
railcrisana.wordpress.com
WEBSITE
https://railcrisana.wordpress.com/
LOCATION
Oradea
YOUTUBE
mpursu
#56
Nu am pozat fazele intermediare ale lipirii firelor la interfaţa digital㒠şi, din neatenţie, nici faza finală’. Totuşi, iat㒠aici interfaţa cu decodorul montat, înainte de asamblarea final㒠a locomotivei:
You do not have permission to view link Autentificare sau înregistrare acum

Dreptunghiul negru este "petecul" de band㒠izolatoare lipit peste capă’tul firului violet. Atât interfaţa, cât şi decodorul cu toate firele sale întregi au încă’put în locaşul lestului, deci am putut monta fă’r㒠probleme carcasa superioar㒠a locomotivei pe şasiu, iar probele de funcţionare mi-au confirmat c㒠operaţia s-a încheiat cu succes

You do not have permission to view link Autentificare sau înregistrare acum
You do not have permission to view link Autentificare sau înregistrare acum
You do not have permission to view link Autentificare sau înregistrare acum
You do not have permission to view link Autentificare sau înregistrare acum
 

mpursu

Well-Known Member
25 Aug 2007
3.324
4
Oradea
railcrisana.wordpress.com
WEBSITE
https://railcrisana.wordpress.com/
LOCATION
Oradea
YOUTUBE
mpursu
#57
Cea mai uşoar㒠etap㒠a fost montarea pieselor pe interfaţa digitală’, fiindc㒠am putut s㒠utilizez
You do not have permission to view link Autentificare sau înregistrare acum
, dotat cu lupă’, surs㒠de lumin㒠suplimentar㒠şi crocodili care au jucat cu succes rolul de "a treia mână’"
. Dar urmă’toarele etape NU mi-au mai permis folosirea acestuia, deci tot ce am descris acolo am realizat exclusiv din mân㒠şi cu ochelarii "de aproape" pe care trebuie să’-i port de ceva vreme încoace
, aşa c㒠dificultatea operaţiunii de re-digitalizare a crescut enorm de mult. Zonele de lucru extrem de reduse, cu piese din plastic în imediata apropiere, cu insule de cositor foarte apropiate etc., toate acestea au "contribuit" la creşterea complexită’ţii intervenţei, dar... pân㒠la urm㒠am reuşit

Versiunea modern㒠a acestei locomotive Fleischmann are din construcţie interfaţ㒠digital㒠NEM651, dar eu sunt foarte încântat de faptul c㒠versiunea mea are de azi înainte interfaţ㒠digital㒠NEM652, care îmi ofer㒠mai multe posibilită’ţi de înlocuire a decodoarelor
 

dac

Well-Known Member
15 Sep 2007
1.298
0
Bucuresti
LOCATION
Bucuresti
#58
mpursu a spus:
...Versiunea modern㒠a acestei locomotive Fleischmann are din construcţie interfaţ㒠digital㒠NEM651, dar eu sunt foarte încântat de faptul c㒠versiunea mea are de azi înainte interfaţ㒠digital㒠NEM652, care îmi ofer㒠mai multe posibilită’ţi de înlocuire a decodoarelor...
Foarte frumoasa locomotiva ! :fluierat: Pe cand un decodor cu sunet :?:
 

mpursu

Well-Known Member
25 Aug 2007
3.324
4
Oradea
railcrisana.wordpress.com
WEBSITE
https://railcrisana.wordpress.com/
LOCATION
Oradea
YOUTUBE
mpursu
#60
Povestea năzdrăvanei aburoase BR39 Fleischmann continuă :D
Observând eu că această locomotivă nu merge la fel de finuț ca verișoara ei BR17, pe care am mai pomenit-o în acest topic, mi-a trecut prin minte să-i "actualizez" tenderul, adică să-l aduc la stadiul noilor versiuni. Vă reamintesc diferențele dintre tenderul vechi (sus BR39) și cel nou (jos BR17/BR39 nou):

Ambele motoare sunt cu 5inci poli, dar cel nou are colectoare mici axiale (cred că așa se spune - mic cilindru împărțit în 5inci sectoare) și cel vechi are colectoare mari radiale (idem - disc mare împărțit în 5inci sectoare). M-am gândit să înlocuiesc motorul vechi cu unul nou, ceea ce ar implica și înlocuirea piesei negre metalice pe care acesta se așează, precum și a pieselor de prindere. Interesându-mă de costurile acestei operațiuni... entuziasmul mi s-a atenuat zdravăn :fluierat: , așa că m-am apucat să studiez mecanismul existent și să caut eventualele motive mecanice pentru mersul mai puțin finuț sus-menționat. Astfel am descoperit că pinioanele erau năclăite de unsori vechi (unele depuse chiar de mine, fără măsură :p ) care începuseră să le frâneze destul de zdravăn. Deci... la ora actuală tenderul este demontat în cele mai mici componente și urmează a fi degresat & re-uns corespunzător 8)