Pro si contra reprezentarii insemnelor naziste in modelism

  • In perioada urmatoare o sa vi se solicite modificarea parolei. Pana la modificarea parolei, userul poate figura ca si blocat, odata modificata parola, userul este reactivat automat.
    Pentru orice problema va rog folositi butonul "Contact"
Stare
Nu este deschis pentru răspunsuri viitoare.

LDH

Well-Known Member
Trenulist
3 Septembrie 2016
6.938
5
Bucuresti
modelism-feroviar.blogspot.com
WEBSITE
http://modelism-feroviar.blogspot.com/
LOCATION
Bucuresti
Buna seara tuturor,

Totul a pornit de la un post al unui coleg de forum care a vrut sa ne arate ca daca se doreste se poate, adica daca vrei sa faci un anumit model de locomotiva sau vagon care sa corespunda realitatii nu ai nevoie decat de indemanare, o documentare temeinica si un model pe care sa-l "mazilesti " adica sa-l transformi.

Acesta este "special" prin modelul prezenta, BR01-102, inscriptionat pentru olimpiada din 1936.
Nu pentru cercurile olimpice sau svastica s-a sters postul ci pentru reactiile scrise in subiect si, in special, datorita unei anumite reactii.
Reactii care, daca ar fi ramas in limita discutiilor argumentate, nu ar fi condus la stergerea posturilor ci la mutarea lor intr-un subiect in care puteam dezbate pana la adanci batranete pro si contra dar in limitele bunului simt, repet, in limitele bunului simt si argumentat din plin cu legislatie.
Din pacate stergerea postului s-a facut, in primul rand, datorita reactiei unui coleg de al nostru. O reactie de copil teribilist, asta ca sa fiu cat de cat fin in exprimare si sa nu scriu ce-mi trece prin minte. Nu-mi pot explica cum de o persoana ce a urmat sau urmeaza cursuri de sociologie (ne cunoastem prietene), este casatorit, deci om la casa lui, poate avea asemenea iesiri.
Iesiri de genul partizanilor : mai intai impusc si pe urma intreb.
Adica, pe romaneste, de om care nu gandeste.
Nu am sa transcriu ce a scris.
Sper sa inteleaga acest mesaj si cand mai scrie pe forum sa gandeasca de doua ori.

Revenind la oile noastre, desi unii au vrut sa inchidem subiectul, eu il redeschid deoarece vreau sa lamurim pentru totdeauna cum satam si ce trebuie sa facem fara interpretari proprii sau legate de afinitati.

Tema este :

"Pro si contra reprezentarii insemnelor naziste in modelism"

Dupa cum vedeti vorbesc despre modelism si nu despre modelismul feroviar in special deoarece daca este ceva interzis prin lege este interzis in orice subgrupa a modelismului.

Momentan nu ma leg de ce spune legislatia Europeana pana ce aceasta legislatie nu o sa fie valabila si in Romania. Poate ea exista si eu nu am cunostinata de ea. Asa ca sunteti invitatii mei dar, va rog, in romaneste.

Nu vreau sa facem un curs de legislatie, departe de mine gandul acesta, dar doresc extraordinar de mult sa ne lamurim ce avem si ce nu avem voie sa facem in modelism si asta nu dupa ureche sau ca "am auzit noi".
Am sa vorbesc si cu un prieten care este avocat axat pe drept penal si, daca v-a fi necesar sa aduca completari le vom aduce.
Rugamintea mea este sa cititi cu atentie si sa va spuneti parearea iar de actionat, cel putin pe forum, sa o faceti in consecinta, adica conform concluziilor finale ale discutiei si, repet, in conformitate cu legea.

Promit sa monitorizez foarte atent acest subiect si celelalte deoarece daca pana acuma nu-mi faceam probleme ca trebuie sa stau cu ochii in patru se pare ca TREBUIE. Nu sunt singurul de aceiasi parere iar Rally a ajuns si el sa piarda timp cu nimicuri, adica sa urmarim sa nu se scrie prostii si sa se nasca scandaluri.
In loc sa cautam materiale pentru a le pune pe forum trebuie sa facem politie. Nu cred ca o sa ajungem undeva in acest mod.


Atrag atentia tuturor celor inscrisi pe forum ca a fi membru, nu este un drept, este un privilegiu, exact ca atunci cand faci parte dintr-un club.
Daca nu ne supunem regulamentului forumului exista posibilitatea 100% garantat ca sa nu mai facem parte dintre membrii forumului indiferent cine suntem sau credem ca suntem deoarece pe forum suntem EGALI si nu unii mai egali decat altii.


Lasati reactiile gen "Bravo!, Felicitari!, Ce bine ai scris! etc." si hai sa discutam serios deoarece problema ridicata este foarte serioasa si nu vreau sa avem nici un fel de probleme.
 
Sa incepem :

Modelismul face parte din sporturile tehnico-aplicative.
sau
Modelismul reprezinta tehnica de reproducere a unor masini si aparate la scara redusa utilizate ca material didactic.
Modelismul prin modelele reprezentate reprezinta un cumul de tehnica, stiinta, istorie si cultura.

Si acuma va rog sa cititi cu mare atentie randurile de mai jos

ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ nr.31 din 13 martie 2002
privind interzicerea organizaĂžiilor Âşi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob Âşi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârÂşirea unor infracĂžiuni contra păcii Âşi omenirii

Textul actului publicat în M.Of. nr. 214/28 mar. 2002

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din ConstituĂžia României,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanĂžă de urgenĂžă.
CAPITOLUL I
DispoziĂžii generale
Art. 1. - Pentru prevenirea Âşi combaterea incitării la ură naĂžională, rasială sau religioasă, la discriminare Âşi la săvârÂşirea de infracĂžiuni contra păcii Âşi omenirii, prezenta ordonanĂžă de urgenĂžă reglementează interzicerea organizaĂžiilor Âşi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob Âşi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârÂşirea unor infracĂžiuni contra păcii Âşi omenirii.
Art. 2. - În sensul prezentei ordonanĂže de urgenĂžă:
a) prin organizaĂžie cu caracter fascist, rasist sau xenofob se înĂželege orice grup format din trei sau mai multe persoane, care îÂşi desfăÂşoară activitatea temporar sau permanent, în scopul promovării ideilor, concepĂžiilor sau doctrinelor fasciste, rasiste sau xenofobe, precum ura Âşi violenĂža pe motive etnice, rasiale sau religioase, superioritatea unor rase Âşi inferioritatea altora, antisemitismul, incitarea la xenofobie, recurgerea la violenĂžă pentru schimbarea ordinii constituĂžionale sau a instituĂžiilor democratice, naĂžionalismul extremist. În această categorie pot fi incluse organizaĂžiile cu sau fără personalitate juridică, partidele Âşi miÂşcările politice, asociaĂžiile Âşi fundaĂžiile, societăĂžile comerciale, precum Âşi orice alte persoane juridice care îndeplinesc cerinĂžele prevăzute la prezenta literă;
b) prin simboluri fasciste, rasiste sau xenofobe se înĂželege drapelurile, emblemele, insignele, uniformele, sloganurile, formulele de salut, precum Âşi orice alte asemenea însemne, care promovează ideile, concepĂžiile sau doctrinele prevăzute la lit a);
c) prin persoană vinovată de săvârÂşirea unor infracĂžiuni contra păcii Âşi omenirii se înĂželege orice persoană condamnată definitiv de o instanĂžă judecătorească română sau străină pentru una sau mai multe infracĂžiuni contra păcii Âşi omenirii, precum Âşi orice persoană condamnată de o instanĂžă penală internaĂžională pentru crime de război sau crime contra umanităĂžii.
CAPITOLUL II
InfracĂžiuni Âşi contravenĂžii
Art. 3. - (1) Constituirea unei organizaĂžii cu caracter fascist, rasist sau xenofob se pedepseÂşte cu închisoare de la 5 la 15 ani Âşi interzicerea unor drepturi.
(2) Cu aceeaÂşi pedeapsă se sancĂžionează Âşi aderarea la o organizaĂžie cu caracter fascist, rasist sau xenofob, precum Âşi sprijinirea sub orice formă a unei organizaĂžii având acest caracter.
(3) Tentativa se pedepseÂşte.
Art. 4. - (1) Răspândirea, vânzarea sau confecĂžionarea de simboluri fasciste, rasiste ori xenofobe, precum Âşi deĂžinerea, în vederea răspândirii, a unor astfel de simboluri se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani Âşi interzicerea unor drepturi.
(2) Cu aceeaÂşi pedeapsă se sancĂžionează Âşi utilizarea în public a simbolurilor fasciste, rasiste sau xenofobe.
(3) Nu constituie infracĂžiune fapta prevăzută la alin. (1) sau (2), dacă este săvârÂşită în interesul artei sau ÂştiinĂžei, cercetării ori educaĂžiei.
Art. 5. - Promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârÂşirea unei infracĂžiuni contra păcii Âşi omenirii sau promovarea ideologiei fasciste, rasiste ori xenofobe, prin propagandă, săvârÂşită prin orice mijloace, în public, se pedepseÂşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani Âşi interzicerea unor drepturi.
Art. 6. - Contestarea sau negarea în public a Holocaustului ori a efectelor acestuia se pedepseÂşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani Âşi interzicerea unor drepturi.
Art. 7. - În cazul infracĂžiunilor prevăzute la art. 3-6 urmărirea penală se efectuează, în mod obligatoriu, de către procuror.
Art. 8. - (1) Constituie contravenĂžie Âşi se sancĂžionează cu amendă de la 25.000.000 lei la 250.000.000 lei:
a) răspândirea, vânzarea sau confecĂžionarea de simboluri fasciste, rasiste ori xenofobe, precum Âşi deĂžinerea, în vederea răspândirii, a unor astfel de simboluri de către o persoană juridică;
b) utilizarea în public a simbolurilor fasciste, rasiste sau xenofobe de către o persoană juridică;
c) promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârÂşirea unor infracĂžiuni contra păcii Âşi omenirii sau promovarea ideologiei fasciste, rasiste ori xenofobe, prin propagandă, săvârÂşită prin orice mijloace, în public, de către o persoană juridică.
(2) Nu constituie contravenĂžie fapta prevăzută la alin. (1) lit. a) sau b), dacă este săvârÂşită în interesul artei sau ÂştiinĂžei, cercetării ori educaĂžiei.
(3) Constatarea contravenĂžiei Âşi aplicarea sancĂžiunii se fac de către personalul împuternicit în acest scop de către ministrul culturii Âşi cultelor, precum Âşi de către personalul special abilitat din cadrul Ministerului de Interne.
(4) DispoziĂžiile OrdonanĂžei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenĂžiilor sunt aplicabile, cu excepĂžia art. 28 Âşi 29.
CAPITOLUL III
Dizolvarea persoanei juridice
Art. 9. - (1) Pot fi dizolvate prin hotărâre judecătorească persoanele juridice care desfăÂşoară una sau mai multe dintre următoarele activităĂži:
a) activităĂži specifice organizaĂžiei cu caracter fascist, rasist sau xenofob în sensul art. 2 lit. a);
b) răspândirea, vânzarea sau confecĂžionarea de simboluri fasciste, rasiste ori xenofobe sau deĂžinerea, în vederea răspândirii, a unor astfel de simboluri ori utilizarea lor în public;
c) promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârÂşirea unor infracĂžiuni contra păcii Âşi omenirii sau promovarea ideologiei fasciste, rasiste ori xenofobe, prin propagandă săvârÂşită prin orice mijloace, în public.
(2) Cererea de dizolvare poate fi introdusă de Ministerul Public din oficiu sau la solicitarea oricărei persoane interesate.
(3) CompetenĂža de a judeca în primă instanĂžă cererea de dizolvare aparĂžine tribunalului în a cărui circumscripĂžie se află sediul persoanei juridice.
(4) Hotărârea tribunalului este supusă căilor de atac în condiĂžiile Codului de procedură civilă.
Art. 10. - DispoziĂžiile referitoare la dizolvare nu se aplică persoanelor juridice care desfăÂşoară activităĂžile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) în interesul artei sau ÂştiinĂžei, cercetării ori educaĂžiei.
Art. 11. - DispoziĂžiile art. 9 se completează, după caz, cu dispoziĂžiile Legii nr. 31/1990 privind societăĂžile comerciale, republicată, cu modificările Âşi completările ulterioare, ale OrdonanĂžei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaĂžii Âşi fundaĂžii Âşi ale Legii partidelor politice nr. 27/1996, cu modificările ulterioare.
CAPITOLUL IV
ObligaĂžiile autorităĂžilor administraĂžiei publice
Art. 12. - Se interzice ridicarea sau menĂžinerea în locuri publice, cu excepĂžia muzeelor, a unor statui, grupuri statuare, plăci comemorative referitoare la persoanele vinovate de săvârÂşirea unor infracĂžiuni contra păcii Âşi omenirii.
Art. 13. - (1) Se interzice acordarea numelor persoanelor vinovate de săvârÂşirea unor infracĂžiuni contra păcii Âşi omenirii unor străzi, bulevarde, scuaruri, pieĂže, parcuri sau altor locuri publice.
(2) Se interzice, de asemenea, acordarea numelor persoanelor vinovate de săvârÂşirea unor infracĂžiuni contra păcii Âşi omenirii unor organizaĂžii, cu sau fără personalitate juridică.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NÃSTASE

Sublinierea din textul de lege i-mi apartine.
Pentru conformitate:
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=34086

Daca aveti si alte date privind legislatia va astept cu placere.

O concluzie a unui modelist, nu este vorba de mine:
Intrebare:
“pana unde se poate merge cu detalierea inscriptiilor si inmatricularilor din WW2 si, e clar, ca ma refer la partea germana?
pot fi puse astfel de modelele pe forum?
exista reglementari in acest sens?”
Raspuns:
“Ai voie pana la orice nivel, daca vorbim de reproducerea la scara a unei chestii istoric corecte. Legea nu interzice decat propaganda, nu si respectarea adevarului istoric. Respectarea adevarului istoric este stipulata explicit in lege. Asa ca trimite-i pe cei orpilati ca au vazut un colt de zvastica pe un vehicol german sa ceteasca legea. Ca nu le place sa-l vada, e insa dreptul fiecaruia, si n-au decat sa fie indignati, n-ai cum sa le interzici asta.”
 
deci....sincer sa fiu nu aveam cunostinta de legea asta.scrie clar ca nu este
considerata infractiune atunci cand este savarsta in scopul artei,stiintei,cercetarii
si educatiei.de asemenea se mai face referire la persoanele juridice care
raspandesc aceste simboluri,drapele etc.
intreb eu acum....modelismul face parte din...?educatie,siinta,cercetare,arta?
parerea me este ca are ceva din toate.pe vremuri palatul copiilor apartinea de
invatamant,deci scopul educativ este clar
 
asa ma gandeam si eu.educatie.
avand toate aceste argumente,se poate concluziona ca se pot pune poze e forum
cu inmatriculari si simboluri epoca II...parerea mea
 
Salve Cosmin!

Hai sa nu ne pripim.
Desi am cautat si paracautat material documentar cu exceptia ordonantei nu am gasit si altceva.
Este din 2002 si poate s-a mai schimbat cate ceva de atunci cu atat mai mult cu cat facem parte din comunitatea europeana.
Asa cum am promis am sa vorbesc cu avocatul, poate o fac si altii care au cunostinte avocati specializati in drept penal.
 
singurul lucru pe care eu l-am gasit referitor la comunitatea europeana este ca in luna februarie s-a propus interzicerea insemnelor naziste pe teritoriul statelor membre, dar singura concluzie gasita de mine a fost ca pana la urma fiecare stat momentan sa isi legifereze in felul lui acesta problema.
in acelasi proiect era vorba si de interzicerea insemnelor comuniste (secera si ciocanul) motivatia fiind ca nici reprezentantul de seama al acestei miscari (Lenin) nu a fost cu nimic mai prejos decat Hitler in ceea ce priveste genocidul.
imi pare rau ca nu am pastrat sursele.
 
dupa parerea mea trebuiesc limpezite doua aspecte:
1 - daca exista baza legala pentru interzicerea insemnelor naziste si totodata daca exista exceptii (educatie, istorie, etc)
2 - unde incadram modelismul (educatie, istorie, etc) pentru a vedea daca ne incadram in acele exceptii

cred ca afirmatia mea de la PS nu facea decat sa ne duca spre un raspuns la punctul 1.....pentru ca punctul 2 se pare ca a fost lamurit de coperta revistei Modelism.
am mai cercetat ceva si e posibil ce am zis sa ne bage oarecum in ceata.
 
COObra a spus:
dupa parerea mea trebuiesc limpezite doua aspecte:
1 - daca exista baza legala pentru interzicerea insemnelor naziste si totodata daca exista exceptii (educatie, istorie, etc)
2 - unde incadram modelismul (educatie, istorie, etc) pentru a vedea daca ne incadram in acele exceptii

cred ca afirmatia mea de la PS nu facea decat sa ne duca spre un raspuns la punctul 1.....pentru ca punctul 2 se pare ca a fost lamurit de coperta revistei Modelism.
am mai cercetat ceva si e posibil ce am zis sa ne bage oarecum in ceata.

Vezi ca am reeditat postul cu ordonanta si am boldat.
 
Insemnele naziste, un subiect delicat, chiar si in activitatea de modelism...
Cineva posteaza o locomotiva cu zvastica pe ea, apar discutii pro si contra afisarii acesteia, si ... TOTDEAUNA ... :( se va derapa, cu unul sau doi ce trantesc niste heiluri (saluturi) ce "n-au nici in clin nici in maneca " ceva legat de activitatea noastra...
Ce face un moderator ? IO. Sterg toate posturile, inclusiv imaginea initiala .
Apoi urmeaza, telefone si mailuri pro si contra, dar mai multe contra, in care explic celor oripilati de "grozavenia imaginii" ca a fost un accident...
Explic modelistilor liberali, ca tot un accident a fost postarea imaginii... caci uite unde s-a ajuns. I-mi jur mie ca nu mai vreau asa un balamuc. :-x
Personal, sunt impotriva afisarii unor modele cu insemne naziste pe acest forum.
Pentru cultura si educatia noastra, cred ca mai sunt destule subiecte pana la , in timpul si dupa epoca de trista faima fara sa fim nevoiti sa cautam portite sau interpretari ale Ordonantei din 2002.
Am cautat pe REVELL.RO imagini cu modele cu zvastici, un coleg zicea ca sunt la liber. Sunt cruci , cred ca simbolul armatei germane , asa cum americanii aveau o stea in cinci colturi.
Ei bine, sunt sigur ca aceasta cruce , (cum s-o chema ? )poate fi afisata pe orice model al epocii respective, fara sa supere pe nimeni :
http://www.revell.ro/store/view.php?prod=1010199

Referitor la alte situri ce-si permit asemenea imagini , cred ca proprietarii au mai multe perechi de C........., sau ceva in plus la spate. :twisted:
Svastica, e un simbol politic, a carui afisare publica ( iar un forum e public ) este interzisa, iar proprietarul, firma, poate fi acuzata de propaganda. Uite, asa simplist vad eu lucrurile.
Se stie ca nici marii producatori de modele feroviare, nu o reproduc decat ca stilizare, un efect optic... Oare de ce, ma intreb eu ... Li s-a stricat masina de injectat exact la simboluri ?
Si inca ceva. Asa cum scria undeva, ce-si agata si lipeste omul acasa pe diorama lui, nu deranjeaza pe nimeni.
Dar daca-i asa de viteaz si convins de dreptul la libera exprimare, reprezentant al unui fenomen de cultura si arta, exponent al educatiei tanarului modelist , as vrea sa-l vad daca are curajul sa-si expuna modelul nazist la prima expozitie, fara teama de consecintele interpretarii eronate a ordonantei din 2002 ...
rally
 
nu e nici o problema. la http://caiferate.21.forumer.com/index.php se pot posta fara comentarii de prisos. ca o fi, ca o-mparti, ca n-o fi. cine e contra acestui lucru stipulat prin lege ca nu constituie infractiune se poate duce la parlament si depune o petitie in atentia acestuia cu problema de rigoare. atit timp cit noi facem modelism - care are caracter educativ - si acesta reprezinta o exceptie de la pedepsele prevazute in lege, nu vad absolut nici o problema. ok. lui rally nu ii place sa complice problema. tot respectul. si mie imi plac lucrurile simple. legea e simpla. modelismul, prin caracterul sau didactic, nu contravine legii. noi nu ne ocupam de propaganda, nu raspindim manifeste, ne ocupam de modelism si de adevarul istoric. tuturor trebuie sa le aduca aminte aceste imagini de nenorocirile care s-au intimplat si nu pot fi sterse cu buretele printr-o simpla interdictie. ideea e simpla. si eu detest ceea ce s-a intimplat sub regimul dictatorial al lui hitler. dar, americanii - ca si britanicii - au avut un material rulant - dupa opinia mea - oribil. deci, ce ramine? drg sau drb. este perioada - exceptind citeva chestii mai noi - care mie imi place din punct de vedere tehnic. daca - luam un exemplu specific - br 01 102 - a avut svastica pe deflectoare pina la casare - in anul x - eu ce sa fac? e singura locomotiva care a avut cercurile olimpice din 1936 pe care o pot face cu 'minurile mele'. totusi, in 1936 a avut loc o olimpiada si a fost, intiplator, gazduita de germania nazista. sa fac alta? nu avea cercurile olimpice! deci, inca o data, nu mai pun aici nimic de genul acesta pt ca m-a rugat rally. dar pe celalalt forum voi continua cu materialul rulant din perioada respectiva. prin simplul fapt ca activati linkul, va declarati neutri fata de pozele prezentate pe acel site.
 
Stare
Nu este deschis pentru răspunsuri viitoare.