Petiţie pt. modificarea traseelor de tramvai din Bucuresti

  • In perioada urmatoare o sa vi se solicite modificarea parolei. Pana la modificarea parolei, userul poate figura ca si blocat, odata modificata parola, userul este reactivat automat.
    Pentru orice problema va rog folositi butonul "Contact"

Dr2005

Well-Known Member
Trenulist
4 Mai 2008
1.369
1
Bucuresti, Sect.6, Drumul Taberei
www.transportromania.trei.ro
WEBSITE
http://www.transportromania.trei.ro
YAHOO
ro_dr2007
LOCATION
Bucuresti, Sect.6, Drumul Taberei
Având în vedere că’, în curând, va fi deschis㒠circulaţia tramvaielor pe Pasajul Basarab, traseele din zon㒠vor fi modificate. ,,Urechile" pe care le mai am prin RATB mi-au adus zvonuri dintre cele mai diverse, cel mai plauzibil fiind cel cu DESFIINÅ¢AREA liniei 25 (linie foarte utilă’) pentru a se reînfiinţa linia 12 între Gara Basarab şi CFR Progresu (care ar fi dublat㒠pe 80% din traseu de 11) şi trecerea liniei 34 peste noul pod pân㒠la... Ghencea, cu trecere prin intersecţia de la Piaţa Danny Huwe - ex-Ră’zoare - unde semaforizarea permite trecerea unui tramvai la fiecare 3 minute (ţinând cont c㒠34 ar trebui s㒠circule cam la 4 minute, dar pe acolo ar mai trece 8, 11, 12, 47, eventual 25 dac㒠va ră’mâne). în condiţiile acestea, va ieşi o mare porcă’rie. Prin urmare, împreun㒠cu mai mulţi ,,cunoscă’tori" am decis iniţierea unei petiţii, ce va fi depus㒠la RATB pe data de 6 mai 2011.

Textul integral al petiţiei îl gă’siţi la acest link.

Petiţia propune urmă’toarele:
1) Modificarea traseului liniei 8, astfel: traseul actual între terminalul ,,Zeţarilor” şi intersecţia Bd. Timişoara cu Bd. G-ral. Vasile Milea, apoi pe un traseu modificat prin Bd. G-ral. Vasile Milea, Podul Groză’veşti, Åžos. Orhideelor, pân㒠la terminalul ,,Gara Basarab”

2) Menţinerea în circulaţie a liniei 25 pe traseul actual (Depoul Militari – C.F.R. Progresu) cu parcul actual

3) Modificarea traseului liniei 27 astfel: traseul actual între terminalul ,,Complex R.A.T.B. Titan” şi intersecţia Bd. Mă’r㒺eşti cu Str. 11 Iunie şi Str. Dr. C-tin. Istrate (staţia ,,Parcul Carol”), apoi prin Str. Dr. C-tin Istrate, Åžos. Progresului, Cal. 13 Septembrie, Bd. Ghencea, pân㒠la terminalul ,,Ghencea”

4) Prelungirea traseului liniei 24 peste Pasajul Basarab, prin Åžos. Orhideelor, Bd. G-ral. Vasile Milea, Bd. Timişoara pân㒠la terminalul ,,C.E.T. Vest – Militari”

5) Modificarea traseului liniei 42, astfel: pe traseul actual între terminalul ,,Piaţa Presei Libere” şi intersecţia Str. Puţul lui Cră’ciun cu Bd. Ion Mihalache, apoi viraj la dreapta spre Bd. Ion Mihalache, Cal. Griviţei, Pasajul Constanţa, Åžos. Chitilei pân㒠la terminalul ,,Mezeşâ€

6) Menţinerea în circulaţie a linie 46 pe traseul actual, cu parcul actual

7) Prelungirea liniei 34 peste Pasajul Basarab prin Åžos. Orhideelor, Bd. G-ral. Vasile Milea, Bd. Timişoara, Str. Valea Cascadelor, Bd. Preciziei pân㒠la terminalul ,,Depoul Militari”

8 ) Reînfiinţarea liniei 44, pe traseul Cartier 16 Februarie – Gara Basarab

9) Revenirea la traseele de baz㒠a liniilor 20 (Laromet – Cal. Plevnei) şi 45 (Mezeş – Gara de Nord), de îndat㒠ce va fi posibil acest lucru (finalizarea lucră’rilor pe Str. Buzeşti, Bd. Alex. I. Cuza şi Cal. Berzei).
img25.jpg


Expunerile de motive şi estimă’rile necesarului de parc (la or㒠de vârf ar trebui 22 de tramvaie în plus la strad㒠faţ㒠de câte sunt acum) se gă’sesc în fişierul DOC, pe care îl puteţi descă’rca din site-ul amintit mai sus, sau de aici.

Din pă’cate, dar pentru a asigura o mai bun㒠credibilitate, petiţia va fi depus㒠în format ,,clasic" (pe hârtie), implicit semnă’turile trebuie puse pe hârtie. Pe cei interesaţi îi rog s㒠m㒠contacteze prin MP sau e-mail (transportbucuresti.trei-arround-gmail.com sau ro_Dr2007-arround-yahoo.com) pentru a ne întâlni în vederea semnă’rii petiţiei. Pân㒠la momentul postă’rii acestui mesaj, s-au adunat 50 de semnă’turi.