C.F.F. Nehoiu....

dimitrov

Well-Known Member
Trenulist
26 August 2007
588
1
Ce înseamn㒠s㒠te mai ştie şi prin neam, careva, "bolnav" de-un oarece hobby...... Acum câteva zile, cumnatul meu, mi-a fă’cut o "trimitere" pe "facebook" cu tema VIZITE DE DOCUMENTARE C.F.F. NEHOIU - COMANDĂU, documentare de gă’sit la adresa http://youtu.be/ADOfoXbzMQ8 .
Am parcurs-o şi nu pot decât s㒠exprim o simplă’, sincer㒠şi cald㒠mulţumire autorului acestei documentă’ri (documentare în urma că’reia va apă’rea şi o carte), "documentaristul" numindu-se STELIAN POPESCU, un om de-al locului, aşa cum reiese din specificaţiile ce apar la videoclipul de pe Youtube.
Merit㒠s㒠citiţi şi textul autorului....e interesant şi "viral" (expresie la mod㒠astă’zi) când ai o intenţie rezumat㒠la pur㒠cunoaştere istoric㒠şi nu anchetă’....... Material publicat pe Youtube în 25 Februarie 2014.

Deci, vizionare plă’cută’....

P.S. Am că’utat în cele dou㒠pagini de "că’i ferate înguste" un subiect identic (ca s㒠nu fie "duble" şi s㒠alergi de la unul la altul), dar negă’siind, l-am deschis pe acesta.