28 aprilie 2008 -=- Un PaÅŸte FeRoviaR

  • In perioada urmatoare o sa vi se solicite modificarea parolei. Pana la modificarea parolei, userul poate figura ca si blocat, odata modificata parola, userul este reactivat automat.
    Pentru orice problema va rog folositi butonul "Contact"

mishu88

Well-Known Member
Trenulist
13 Mai 2008
668
8
Falticeni, Pascani, Bucuresti
trenuriromania.blogspot.com
WEBSITE
http://trenuriromania.blogspot.com
LOCATION
Falticeni, Pascani, Bucuresti
28 aprilie 2008 -=- Un Paşti FeRoviaR<i></i>

Dedicat tuturor FeRoviaRilor care îşi sacrific㒠Paştele, Cră’ciunul, Anul Nou şi conduc roata cu aripi spre destinaţie

Primă’vara, se ştie, înverzeşte chiar şi iarba din preajma gă’rilor, apelor, pă’durilor. Ei bine, aşa cum am mai vă’zut şi în zilele de 17 şi 18 aprilie, Gara Suceava Burdujeni îşi etaleaz㒠din nou că’ră’miziul devenit celebru în peisajul burdujă’nean. S-a nimerit ca în aceast㒠zi de Paşte s㒠fiu în Suceava şi s㒠mai surprind câteva momente ală’turi de liniile ferate sucevene.

Rugat s㒠însoţesc spre Fă’lticeni o cunoştinţ㒠de la trenul Rapid 651, Bucureşti Nord – Suceava Nord, am ajuns (mult) mai devreme în peisajul FeRoviaR sucevean decât ora sosirii trenului bucureştean. Dup㒠ce am servit masa copioas㒠cu familia şi am fost în vizit㒠la Manolea la… bunicii mei, m-am pornit după’-amiaz㒠spre capitala Bucovinei.
<i></i>

Gara Burdujeni<i></i>17:20<i></i>

A fost cam pustiu pe drumul European 85 (Fă’lticeni - Suceava), mi-era şi team㒠c㒠nu voi gă’si maşin㒠de întors (deoarece Trenul Rapid 651 ajunge abia pe la 20:30 în Suceava). în cele din urmă’, am prins pe cineva care a mers exact pân㒠în Burdujeni, ajungând astfel la o or㒠tocmai bun㒠pentru niscaiva mişcă’ri de roţi gră’bite.

Ajuns la podul rutier ce traverseaz㒠Magistrala 500, am ză’rit o locomotiv㒠diesel-hidraulic㒠pe cocoaşa de triere. Nu cunosc motivul pentru care ea se afla acolo. Fiind zi festiv㒠(aceste zile festive sunt bine plă’tite şi mi se pare corect, având în vedere c㒠ră’pesc membrii din familiile care celebreaz㒠diferite să’rbă’tori religioase), nu cred c㒠era pregă’tit㒠pentru a prelua un tren de marfă’.


Pod rutier peste magistrala 500<i></i>


LDE pe cocoaşă’ de triere<i></i>Dup㒠ce am p㒺it peste peronul secundar al Gă’rii Suceava Burdujeni, am fă’cut cunoştinţ㒠cu un că’ţelandru care umbla cu limba scoasă’, probabil bucuros pentru alimentele pe care le-ar fi gustat în timpul acestei să’rbă’tori frumoase.


Vedere spre nord de pe peronul secundar al Sucevei<i></i>


Un câine dră’guţ, pasionat, şi el, de FeRoviaRe<i></i>17:30<i></i>

Că’lcând cu grij㒠printre traverse şi cupoane de cale ferată’, am ajuns la peronul Gă’rii Burdujeni. în depă’rtare, vă’d c㒠se apropie o garnitur㒠de Personal pe linia 1. Era Trenul Personal P5623, Suceava – Putna. Acesta va pleca de pe linia 1 la 18:09, având la frunte pe locomotiva LDH 89-0068-0.

Trenul de Putna gareaz㒠în Burdujeni pe linia 1<i></i>


Locomotiva unui tren personal, dotat㒠cu încă’lzire electrică’<i></i>17:40<i></i>

Pe peronul liniei 2 avea s㒠soseasc㒠Trenul Rapid 755 Bucureşti Nord – Suceava Nord, pe peron fiind deja o familie care îşi aştepta neamurile venite din sudul ţă’rii. Acest tren a fost tras de locomotiva electric㒠41-0769-4. Printre pasagerii acestui tren se afla şi un stră’in care a cerut explicaţii domnului conductor de tren. Plă’cut surprins, am observat c㒠domnul cu caschet㒠a reuşit s㒠lă’mureasc㒠englezeşte problema de orientare stră’inului.

Mami, vine trenul! <i></i>


Locomotiva Trenului Rapid Bucureşti – Suceava<i></i>


Stră’in cerând explicaţii şefului de tren<i></i>Trenul Rapid a ajuns în gar㒠la 17:38 şi a plecat spre Suceava Nord la 17:41. Acesta a fost compus din 5 vagoane, având o compunere dup㒠cum urmează’: Locomotiv㒠--- B (20-76) --- B (20-76) --- A (19-76) --- B (20-76) --- B (20-76) --- B (20-76). Unul dintre momentele „cheie” ale excursiei FeRoviaRe a fost atunci când am surprins cele câteva zeci de secunde în care mecanicul de pe EA1-769 stă’tea de vorb㒠cu „train engineer”-ul de pe LDH 68. Mecanicii, şi nu numai ei, sunt oameni care pleac㒠de acasă’, de la familiile lor s㒠trag㒠trenuri de-a lungul şi de-a latul ţă’rii. Unii spun c㒠le convine munca în zilele festive, pentru c㒠eşti plă’tit bine. în trecut, desigur, îns㒠acum lucrurile stau cu totul şi cu totul diferit. Realitatea – o vedeţi şi voi în media, în realitate, pe forumuri…


Mecanici discutând despre una şi alta<i></i>


17:50<i></i>

Pe linia 4, dincolo de bună’tă’ţile aduse de bucureşteni, staţiona LDE 60-1236-3. Din nou, motivul staţionă’rii acestei locomotive nu îl cunoşteam. Aşa c㒠am încadrat-o în umila diafragm㒠a obiectivului şi am aşteptat sosirea urmă’torului tren.

6 osii cu 6 motoare si 2100 cai putere = LDE 1236<i></i>La 17:58 soseşte în staţie pe linia 2 Trenul Personal 5507, Paşcani – Suceava Nord. Sunt rare locomotivele care mai ţin pe bot stema osiei zbură’toare, iar una dintre ele a sosit cu trenul P5507: 41-0755-3. Cealalt㒠locomotiv㒠a fost 40-0824-9, ea fiind şef㒠de trib la acest tren interjudeţean. Compunerea vagoanelor a ară’tat cam aşa: EA 824 --- EA1-755 --- B(20-47) --- B(20-57) --- B(26-26) --- B(20-57) --- B(20-57). Ambele locomotive au sosit cu pantografele ridicate, iar ştergă’torul primei locomotive se balansa gră’bit s㒠înlă’ture ploaia binecuvântat㒠de Paşti. Trenul pleac㒠spre destinaţia final㒠– Suceava Iţcani - la 18:02, când pe linia 1 motorul locomotivei începea s㒠produc㒠lucru mecanic… neconsumat.


EA 824 cu Personalul Paşcani - Suceava Iţcani<i></i>


EA1-755, locomotiva electric㒠cu roata zbură’toare în frunte<i></i>


Dou㒠doamne electrice, una cu gene şi cealalt㒠fă’ră’<i></i>18:00<i></i>

Puţine gă’ri din România se ridic㒠la înă’lţimea, grandiozitatea şi la aşezarea strategic㒠pe care gara din Suceava Burdujeni se poate lă’uda. Ploaia spal㒠murdă’ria din aer şi de pe suprafaţa gă’rii, astfel c㒠fotografia cu „Capra cu trei iezi”, sau, mai bine-zis, Trenul Personal P5623, Suceava – Putna, a ieşit cam neclară’.. Acesta avea s㒠plece la 18:09 spre localitatea unde se afl㒠Mă’nă’stirea unde a fost îngropat Åžtefan cel Mare. Cele 3 vagoane albastre trec prin Dorneşti, Ră’dă’uţi, Gura Putnei şi se opresc, în cele din urmă’, la Putna.


Capra cu cei trei iezi pleac㒠spre locul de baştină’<i></i>


LDH-uri, una albastr㒠care pleacă’, alta portocalie care îngheaţ㒠sub trecerea timpului<i></i>18:10<i></i>

Dup㒠ce am stat printre liniile 5, 6 sau 7 s㒠urmă’resc plecarea trenului de Putna, am revenit pe peronul gă’rii pentru a ura bun-venit că’lă’torilor din Cacica, respectiv Vatra Dornei Bă’i, care urmau s㒠vin㒠cu trenurile în Suceava. Rama electric㒠58-1005-6, reprezentând Trenul Personal 5736, soseşte la 18:13 pe linia 1 şi îşi las㒠copiii, pă’rinţii şi bunicii veniţi din localitatea vestit㒠cu mina de sare.


Un colos maiestuos cu pretenţie de monument istoric<i></i>


Fotografie FeRoviaR㒠de pe peronul gă’rii<i></i>


Rama electric㒠traverseaz㒠linii şi va ajunge pe linia 1<i></i>


Trenul Personal Cacica – Suceava intr㒠în gară’<i></i>18:20<i></i>

Pentru a nu perturba traficul sau că’lă’torii care au de tranzitat prin gar㒠spre / de la trenurile româneşti, rama electric㒠1005 înainteaz㒠pe linia 1 şi ajunge în poziţia prezentat㒠în fotografia de mai jos. De asemenea, aşa cum v-am rugat în povestirile precedente (V㒠mulţumesc pentru ră’spunsuri!), sunt curios ce vrea s㒠însemne sau, mai bine zis, ce lucră’ri a suferit calea ferat㒠în imaginea de mai jos.


Rama electric㒠înfrunt㒠frica de ploaie şi merge spre capă’tul peronului<i></i>


Natura îmbibat㒠în creozotul ferat<i></i>18:30<i></i>

Trenul Rapid 858, Vatra Dornei Bă’i – Iaşi soseşte în Burdujeni cu 5 minute mai devreme (18:29) şi pleac㒠la 18:36 spre capitala Moldovei. Am surprins automotorul 1003 în filmul de aici http://www.youtube.com/watch?v=YXZiJR5UUtE , îns㒠am fost şi eu surprins mai apoi de o goarn㒠care m-a speriat serios. în gară’, pasagerii aşteptau trenul rapid că’tre Iaşi, în timp ce stopurile roşii ale ramelor electrice luminau pe o distanţ㒠de sute de metri prezenţa acestora în Burdujeni.


Rama electric㒠1003, în serviciu între Vatra Dornei şi Iaşi<i></i>


Vehicule FeRoviaRe franceze, surclasate de un Sulzer clasic românesc<i></i>18:40<i></i>

Dup㒠ce am lă’sat clă’direa portocalie s㒠primeasc㒠şi s㒠aştepte că’lă’tori într-o zi de Paşti, am luat-o pe submagistrala M502, pentru a ajunge la Gara Suceava Vest - Åžcheia. în drum spre acest obiectiv, am trecut de podul peste râul Suceava. Dar nu înainte de a ajunge acolo, am auzit treacă’tul unui tren de seară’, şi anume Personalul 5508, Suceava Nord – Iaşi, care avea s㒠ajung㒠în Burdujeni la linia 2 la 18:48. A plecat spre Iaşi la 18:50 cu o garnitur㒠de 5 vagoane, aceeaşi cu care a venit şi Trenul Personal 5507.


Trenul Personal interjudeţean, Suceava Nord - Paşcani<i></i>Dup㒠ce am salutat, în gând, Trenul Personal 5507, am continuat s㒠merg pe M502, având în stânga o fabric㒠cu multe turnuri de înă’lţimi mici, iar în dreapta cartierul Iţcani. Tot pe aici se afl㒠intersecţia de bretele (Iţcani şi Burdujeni) cu unica linie care duce din Suceava spre Vatra Dornei, Cluj-Napoca, Timişoara. Imediat dup㒠intersecţie, începe podul peste râul învolburat al Sucevei.


Tot înainte, spre… Timişoara Nord<i></i>


în stânga, o fabrică’, iar în dreapta, o fabrică’… de energie<i></i>


Intersecţie de bretele<i></i>18:50<i></i>

Pe aici am trecut şi pe 22 martie 2008 http://my.opera.com/mishu88/blog/22-martie-singuratate-printre-liniile-magistralei-500 , astfel c㒠puteţi face diferenţa dintre cum era în martie, şi cum a fost în aprilie. Explozia naturii afecteaz㒠puternic culorile prezente în lume, astfel c㒠verdele devine rege în peisaj. Dup㒠ce am trecut de macazul care decide Nord (Iţcani) sau Sud (Burdujeni), am ajuns pe podul feroviar cu cele dou㒠pile de susţinere montate în adâncimea râului. învă’ţ la facultate despre Rezistenţa Materialelor şi abia aştept ca la var㒠s㒠m㒠întorc acas㒠s㒠îi calculez capacitatea maxim㒠de încă’rcare.

Podul puternic peste râul învolburat al Sucevei<i></i>


Pile de susţinere ale podului<i></i>19:00<i></i>

Dep㒺ind podul, am ajuns la prima curb㒠la dreapta de pe M502. Aici viteza maxim㒠între Suceava/Suceava Nord şi Suceava Vest este de 70 km/h. Terenul era ud, ploaia era în toi, îns㒠tot mergeam şi mergeam, dorind s㒠ajung, iniţial, la Suceava Vest. Pân㒠la ora 20:30, când avea s㒠soseasc㒠trenul din Bucureşti, timpul era de partea mea în că’lă’toria ce voiam s-o fac.

Curb㒠la dreapta pe M502 şi 40 km/h limitare de viteză’<i></i>


înclinare necesar㒠pentru rezistenţa la forţa centrifugă’<i></i>19:10<i></i>

Pe la 19:16 trece prin dreptul meu Trenul Accelerat 1834, Timişoara Nord – Iaşi. El va fi ajuns în Burdujeni la 19:19 şi va ajunge pe sear㒠în Iaşi. Trenul era tras de locomotiva 40-0855-3, vagoanele-i din urm㒠fiind în numă’r de 8, având urmă’toarea compunere: L --- B(20-54) --- B(20-54) --- B(20-54) --- A(19-55) --- B(20-54) --- B(20-54) --- B(20-54) --- A (pus suplimentar). Având grij㒠s㒠nu m㒠intersectez cu pala uriaşa de vânt care avea de gând s㒠aplice legile fizicii pe mine, m-am dat la o parte şi am primit cu drag claxoanele domnului mecanic.

Linie dreapt㒠spre Suceava Vest<i></i>


EA 855 cu Acceleratul Timişoara Nord – Iaşi<i></i>


Trenul inter-regional, Timişoara Nord – Iaşi<i></i>19:20<i></i>

înaintând şi ceasul, înaintând şi eu, am ajuns la podul feroviar de peste şoseaua de centur㒠a Sucevei. în dreapta aveam o zon㒠în care companii care mai de care şi-au fă’cut depozite şi centre comerciale. Deşi colorate, siglele firmelor pur şi simplu nu pot s㒠fac㒠faţ㒠schimbă’rilor de nuanţ㒠survenite asupra ierbii.

Podul FeRoviaR peste şoseaua de centur㒠a Sucevei<i></i>


Zona Iţcani<i></i>


Albastru care încearc㒠s㒠fac㒠faţ㒠vestitului verde de primă’vară’<i></i>19:30<i></i>

Dup㒠ce am întâlnit o potecuţ㒠care mergea paralel cu calea ferată’, am adoptat oferta ei în ceea ce priveşte siguranţa circulaţiei. Spun asta deoarece urma s㒠fie o curb㒠la stânga care nu îmi oferea o vizibilitate foarte primitoare. Deşi m-am fă’cut verde de ud pe papuci, ciorapi şi blugi (iar site-urile tabloide gen click.ro îmi iau pozele şi le public㒠la articole gen: „accident pe calea ferată’” sau „trenurile CFR întârzie x ore”), eram bucuros c㒠m㒠aflu în mijlocul naturii. Oricând putea veni un tren, oricând puteam s㒠tresalt la vreun semnal acustic precaut.

O cas㒠primitoare numit㒠codru, o culoare voioas㒠numita primă’vară’<i></i>


Semnal în curbă’, cheia vizibilită’ţii eficiente la CFR<i></i>19:40<i></i>

Apropiindu-se ora 20, m-am oprit în curba prezentat㒠mai jos (kilometrul 2) şi am ascultat plângerile şinei ferate. La nici câteva minute de la popas, cu al să’u motor silenţios, trece Trenul Personal 5723, Suceava Nord – Câmpulung Moldovenesc. Aceasta a fost momentul pe care l-am aşteptat, astfel c㒠dup㒠ce becurile roşii ale ramei Z6100 şi-au semnat dispariţia dup㒠orizont, am fă’cut cale întoars㒠spre Burdujeni. Voi lă’sa imaginile s㒠vorbeasc㒠în continuare.

O zon㒠rustic㒠ce se traduce a fi comuna Åžcheia<i></i>


Rama electric㒠pentru Câmpulung, în trecere pe lâng㒠Åžcheia<i></i>


Coborâm pentru 600 de metri<i></i>19:50<i></i>

Seara de Paşti se aşterne fă’r㒠probleme peste traverse<i></i>


Blitzul încurajeaz㒠calitatea, întunericul încurajeaz㒠întoarcerea acasă’<i></i>


Limitare de 40 km/h pentru podul sucevean<i></i>


Curb㒠la stânga, liber cu vitez㒠redusă’<i></i>


Zeci de megapascali, datori s㒠susţin㒠structuri gigantice<i></i>


Semnal repetitor de intrare în gară’<i></i>


Linie rar folosit㒠contra unui semnal galben<i></i>


Intersecţie dintre fluier, limitare de 40km/h şi Magistrala 500<i></i>20:10<i></i>

Drumul de întoarcere, puţin cam anevoios dup㒠câteva ore de umblat prin natură’, ajunge aproape de sfârşit. Dup㒠ce am fă’cut cruce cu Magistrala 500, am mers de-a lungul liniei 1 pentru a ajunge la gară’. Mi-a atras atenţia macazul de intrare în Revizia de Vagoane Suceava, din care lucea o luminiţ㒠ce indica direcţia de acces în revizie.

Lumina arde, semn c㒠Suceava aşteapt㒠şi trimite trenuri în ţară’<i></i>


Melc, melc codobelc<i></i>20:20<i></i>

Trenul Personal 5737, Suceava – Cacica se afl㒠garat în staţie la linia 1 şi va fi plecat spre Cacica la 20:40. Pân㒠a m㒠apropia de gară’, soseşte neîntârziat Rapidul 651, Bucureşti Nord – Suceava Nord, acesta fiind şi termenul meu de staţionare pe tă’râmuri bucovinene.

There’s no ghost train in our railstation<i></i>


Trenuri gră’bite, de final<i></i>Acestea fiind spuse, îmi exprim respectul pentru toţi acei oameni care lucreaz㒠„la trenuri”, ştiu ei câţi şi care sunt şi ce sacrificii depun pentru ca un copil s㒠ajung㒠acas㒠la pă’rinţii lui, pentru ca un soţ s㒠se întoarc㒠de să’rbă’tori la familie, pentru ca o soţie de la ţar㒠s㒠vin㒠acas㒠cu cumpă’ră’turile din oraş, pentru ca un îndră’gostit să’-şi aştepte îndră’gostita pe aceleaşi linii ferate care i-au şi despă’rţit, pentru ca un pasionat FeRoviaR s㒠se hră’neasc㒠cu niscaiva sunete, cu niscaiva imagini, cu niscaiva sentimente curate şi legate - cu şurub şi piuliţă’, cu eclise şi tirfoane - de calea ferat㒠românească’!<i></i>

Momentele dinamice surprinse atunci le puteţi viziona aici: http://www.youtube.com/watch?v=YXZiJR5UUtE . V㒠mulţumesc pentru atenţie!
 
pare banal daca spun foarte frumos reportajul
dar orice altceva as spune ar contrasta cu ordinea gandurilor
cu titlurile pzelor si claritatea lor , de incadrari ce sa mai spun

documentarea pare exaacta si corecta
bravo