Epoci CFR

ICRA

Well-Known Member
Trenulist
24 August 2011
811
113
Bucuresti
LOCATION
Bucuresti
epoci cfr.png

 • ➤ Epoca I(1854-1920)​

  Începerea construcției și dezvoltarea cailor ferate sub administrare privata și ulterior parțial
  sau integral de stat, alcătuind mare parte din rețeaua din prezent. Dezvoltare continuă a parcului de material rulant.
  • ➤ Zona geografică A [Transilvania, Banat, Crișana, Bucovina]​

   • ➤ Prioada a (1854-1880)​

    Construcția primelor linii de cale ferată de către societăți private, dezvoltare exponențială a rețelei. Material rulant divers, cu vopsire și inscripționare individualizată, in funcție de fiecare societate.
   • ➤ Perioada b (1880-1911)​

    Naționalizarea majorității liniilor private și integrate in MAV pentru Banat, Crișana și Transilvania și kkStB pentru Bucovina, dezvoltarea căilor ferate de interes local.Uniformizarea materialul rulant, renumerotare și revopsire in funcție de standardele fiecărei companii (MAV – 1891, kkStB – 1885).
   • ➤ Perioada c (1911-1920)​

    Dezvoltare încetinită a rețelei până la începutul primului război mondial, ulterior lucrările pentru linii de interes strategic.Renumerotarea seriilor de locomotive MAV,clasificare în funcție de caracteristicile tehnice. Utilizare la scară largă a materialului rulant pentru transporturi militare în timpul Primului Război Mondial.
  • ➤ Zona geografică B [Muntenia, Oltenia, Moldova, Dobrogea]​

   • ➤ Perioada a (1860-1880)​

    Primele concesiuni străine în Principatele Românești Dobrogea sub dominație otomana, elaborarea scheletului initial de linii.Material rulant divers, cu vopsire și inscripționare individualizată, în funcție de fiecare societate.Aparitia pentru prima oara, pe materialul rulant al concesiunii Stroussberg, a inscripționării C.F.R in1870. Utilizare la scara larga a materialului rulant pentru transporturi militare în timpul Războiului de Independenta (1877-1878
   • ➤ Perioada b (1880-1894)​

    Răscumpărarea tuturor concesiunilor străine și integrarea lor in „Direcțiunea Princiară a Căilor Ferate Române”.Continuarea dezvoltării rețelei este în ritm accelerat de către statul român.Uniformizarea numerotării, inscripționării și vopsirii materialului rulant in 1882
   • ➤ Perioada c (1894-1920)​

    Continuarea dezvoltării rețelei feroviare cu liniile secundare de importanță economică. Renumerotarea locomotivelor datorită creșterii parcului în 1894, clasificare pe grupe de numere în funcție de caracteristicile tehnice.Realizarea legăturii feroviare cu Dobrogea prin podurile dunărene în 1895.Aplicarea tăbliței cu viteza maximă pe locomotive în 1903. Adoptarea schemei de vopsire verde măsliniu /roșu brun pentru locomotive. Utilizarea la scară largă a materialului rulant pentru transporturi militare în timpul Primului Război Mondial. Administrație germană în sudul României în perioada 1916-1918, parțial insemnele corespunzătoare pe materialul rulant; întrebuințare pe scară largă de material rulant german.
 • ➤ Epoca II (1920-1948)​

  Administrație CFR extinsă în noile teritorii din cadrul României Mari, crearea de noi legături, modernizare si uniformizare a materialului rulant și a rețelei.
  • ➤ Perioada a (1920-1929)​

   Preluarea de către CFR a căilor ferate din teritoriile obținute după tratatul de pace de la Trianon și Saint Germain; dublarea practica a numărului de km al rețelei și al parcului de material rulant și refacerea temporară a infrastructurii distruse în război. Militarizarea personalului CFR, uniformizarea personalului, exclusiv de vorbitor de limbă română, întrebuințarea exclusivă a textelor in limba română din 1924. Adoptarea sistemului de numerotare francez pentru locomotivele nou comandate începând cu 1920. Material rulant in culorile si înmatriculările de dinainte de 1920 nou-inscripționate CFR. Import de material rulant din Europa Centrală, înmatriculat încă după schema veche. Renunțarea la clasa a IV-a pentru vagoanele de călători în 1928.
  • ➤ Perioada b (1929-1943)​

   Introducerea unei scheme de numerotare unice pentru întregul parc de material rulant din România; adoptarea culorii verde fără chenare și linii de acompaniere pentru cutia vagoanelor de călători în 1929. Începând cu 1930, trenuri exprese Pullman. Introducerea experimentală a tracțiunii Diesel, extinderea utilizării trenurilor Automotoare, modernizare generală a materialului rulant. Introducerea autobuzelor interurbane și a serviciului de marfă cu autovehicule CFR. Constructia unor noi legături feroviare între și în interiorul regiunilor, reorientarea și modernizarea rețelei. De la jumătatea anilor 30, primele vagoane de călători în culoarea albastru.
  • ➤ Perioada c (1943-1948)​

   Introducerea unei noi scheme de vopsire pentru locomotivele cu abur, roșu aprins/negru, după model german odată cu importul de locomotive noi din această țară, renunțarea treptată la culoarea verde la locomotive. Generalizarea culorii albastru la vagoanele de călători. Modificări în componența parcului de material rulant in timpul războiului (distrus, de captura sau ca despăgubire de război). Stagnarea dezvoltării rețelei, după 1945 refacerea infrastructurii distruse în război.
 • ➤ Epoca III (1948-1968)​

  Reteaua de cale ferata din Republica Populara Română si primii ani ai Republicii Socialiste România, naționalizarea activelor private, modernizarea rețelei și a materialului rulant, trecerea la alte moduri de tracțiune
  • ➤ Perioada a (1948-1956)​

   Preluarea după 1948 a materialului rulant și infrastructurii private din România, inclusiv cel al CIWL. Apariția simbolului "Roata înaripată" pe vagoane de dormit și restaurant. Adăugarea plăcuțelor cu depoul și reviziile pe locomotivele cu abur. Uniformizarea schemelor de vopsire și noua inscripționare a vagoanelor cu simboluri grafice, conform reglementarilor UIC. Integrarea în inventarul CFR a materialului rulant capturat sau rămas din perioada războiului pe teritoriul României. Terminarea marilor proiecte de infrastructură (linii noi, pentru completarea rețelei) începute înainte de al 2-lea
  • ➤ Perioada b (1956-1968)​

   Reconfigurarea claselor pentru vagoanele de călători, in 1956, cls. 1,2 devin cls. 1 și cls. 3 devine cls. 2. Revenire progresivă la vopsirea vagoanelor de călători în culoarea verde. Eliminarea apelațunii "România" din sigla C.F.R. Întroducerea la scară largă a tracțiunii diesel începând cu 1959 și introducerea tracțiunii electrice începând cu cu 1963. Primele vagoane de construcție modernă după norme UIC Y și metalizarea parțială sau integrala a vagoanelor de călători cu cutie de lemn. Modernizarea rapidă a parcului de vagoane de marfă după normele UIC și ORE.
 • ➤ Epoca IV(1968-1990)​

  Rețeaua de cale ferată din Republica Socialistă Română, generalizarea tracțiunii diesel, electrice în dauna celei cu abur, modernizarea majoră a infrastructurii.
  • ➤ Perioada a (1968-1982)​

   Trecerea la înmatricularea UIC cu 12 cifre si renunțarea la sistemul din 1929. Modificarea inscripționării vagoanelor conform standardelor UIC, siglă CFR simplă restilizată pentru materialul rulant, sigla cu roată înaripată pentru majoritatea vagoanelor de călători noi (inclusiv vagoane clasă). Culoare verde pentru vagoanele de călători. Inlocuirea în mare parte a vagoanelor de călători cu excepția celor integral metalice și marfă antebelice.Retragerea in mare parte din circulație a locomotivelor cu abur.
  • ➤ Perioada b (1982-1990)​

   Revizuirea clasificării UIC a vagoanelor, schimbarea înmatriculării la o parte dintre vagoanele de marfă. Introducerea culorii albastre la vagoanele de călători noi (initial cele din import RDG). Scoaterea din circulație a tuturor vagoanelor de construcție veche si casarea lor.Casarea majorității locomotivelor cu abur, reactivarea unora pentru uz industrial pe fondul dificultăților economice.
 • ➤ Epoca V(1990-2007)​

  Rețeaua de cale ferată din România după schimbarea de regim, divizarea și privatizarea CFR, liberalizarea și declinul transportului feroviar.
  • ➤ Perioada a (1990-1996)​

   Reducerea majoră a traficului de marfă și călători din cauza dificultăților economice. Import de material rulant nou din Germania la scară redusă. Introducerea de noi categorii de trenuri (IC). Noi scheme de vopsire pentru vagoanele de călători, diverse nuanțe de albastru, și modernizarea acestora. Utilizarea locomotivelor cu abur la tracțiunea trenurilor nostalgice
  • ➤ Perioada b (1996-2007)​

   Divizarea CFR în diferite societăți comerciale. Sigle noi pentru materialul rulant aparținând CFR Călători si CFR Marfă. Vopsirea vagoane de călători în diferite nuanțe de albastru și roșu în funcție de producător sau reparator. Modernizarea și reconstrucția parcului de vagoane de călători și marfă construit în perioada R.P.R. si R.S.R. Casare masivă a materialului rulant SAAF nemodernizat. Import major de material rulant uzat din Germania și Elveția. Închiderea liniilor cu ecartament îngust ce aparțin de CFR. Apariția primilor operatori privați.
 • ➤ Epoca VI(2007-prezent)​

  Rețeaua de cale ferată din România după liberalizarea completă a a transportului feroviar.
  • ➤ Perioada a (2007-prezent)​

   Introducerea numerotării după criterii TSI, cu numele operatorului făcând parte din numarul UIC. Modernizare a infrastructurii pe coridoarele europene. Apariția marilor operatori europeni de marfa în România prin filialele lor directe trafic scăzut la CFR Marfa pe fondul creșterii activității operatorilor privați. Scăderea traficului de călători, închiderea sau cedarea către de operatori privați a majorității liniilor secundare.Sistarea trenurilor nostalgice cu abur.
Print


Sursa:
Radu161 - Epoci CFR