M900,M201: Valea Oltului [2011]

  • In perioada urmatoare o sa vi se solicite modificarea parolei. Pana la modificarea parolei, userul poate figura ca si blocat, odata modificata parola, userul este reactivat automat.
    Pentru orice problema va rog folositi butonul "Contact"

mishu88

Well-Known Member
Trenulist
13 Mai 2008
668
8
Falticeni, Pascani, Bucuresti
trenuriromania.blogspot.com
WEBSITE
http://trenuriromania.blogspot.com
LOCATION
Falticeni, Pascani, Bucuresti
4 iunie 2011 = Excursie FeRoviaR㒠pe Valea Oltului. Partea I: Bucureşti – Caracal<i></i>

Despre Defileul Oltului am învă’ţat cu toţii la geografie în clasa a IV-a şi am fost impresionaţi de locurile prin care şi-a fă’cut drum acest râu lung de 615 kilometri.

în clipul pe care vi-l propun v㒠invit s㒠vizionaţi câteva secvenţe de pe calea ferat㒠magistral㒠M900, Bucureşti Nord – Timişoara Nord, pe porţiunea Bucureşti Basarab – Caracal. în cei 155 de kilometri parcurşi, nu exist㒠decât câteva curbe, iar în rest doar linie dreaptă’. Peisajul îns㒠se schimb㒠atunci când linia M900 se intersecteaz㒠cu Râul Olt. Trecând cu vitez㒠peste un pod lung şi maiestuos, trenul în care am fost avea s㒠opreasc㒠în Caracal.

Lipsa filmă’rilor între Bucureşti Basarab – Videle şi Videle – Gă’lă’ţeni s-a datorat strict supraaglomeră’rii Trenului Personal 9001, Bucureşti Basarab – Craiova. Condiţiile în care am că’lă’torit sunt greu de descris, îns㒠doar ca s㒠v㒠faceţi o pă’rere: în holul de intrare în vagonul etajat cu care am că’lă’torit, 26-26, se aflau peste 15 persoane, în timp ce atât la ambele niveluri erau că’lă’tori în picioare. Dup㒠Gă’lă’ţeni însă’, trenul s-a golit în proporţie de 90% şi am putut lua şi eu loc în tren. Nu de alta, dar avusesem un început de excursie feroviar㒠cam urât, ba chiar foarte urât – condiţiile de că’lă’torie au fost de neconceput. Vina este a NOASTRĂ, a că’lă’torilor, care nu-şi cumpă’r㒠bilet. Regulatorul de Circulaţie pune pe traseu vagoane atât cât s㒠acopere numă’rul de bilete vândute, corect?

Dintre momentele interesante pe care le puteţi urmă’ri în clip amintesc de: întâlnirea cu Trenul Personal Craiova – Bucureşti Basarab pe o zon㒠de coast㒠a M900, între Dă’neasa şi Dră’gă’neşti-Olt, trecerea peste râul Olt, existenţa unei locomotive electrice îmbră’cat㒠în haine de CFR Că’lă’tori la tracţiunea unui tren de marfă’, precum şi specificul staţiilor feroviare prin care am trecut. V㒠doresc vizionare plă’cută’!

http://www.youtube.com/watch?v=5u8folSMgP0

///<<<CFR>>>\\\

4 iunie 2011 = Excursie FeRoviaR㒠pe Valea Oltului. Partea a II-a: Piatra Olt - Bă’beni<i></i>

Că’ldura de afar㒠nă’ucea orice vietate de pe câmpul terestru. Dup㒠ce am mers la pas 3-4 kilometri de la şoseaua principal㒠ce leag㒠Slatina de Caracal, am ajuns în faţa Gă’rii Piatra Olt. Aici am fost fascinat de “muzeul” feroviar din curtea depoului de locomotive şi automotoare. Spun muzeu pentru c㒠“exponatele” care înc㒠mai transport㒠că’lă’tori ar fi demne de o pensie şi s㒠lase locul la vehicule mai performante, mai confortabile, mai economice.

Un remediu ră’coros pentru a întâmpina razele soarelui (dar nu aceleaşi raze de care am învă’ţat în clasa I c㒠ne dezmierd corpul, ci de acele raze care dau de furc㒠adulţilor plini de griji şi probleme) era chiar pornirea Trenului Personal Piatra Olt – Râmnicu Vâlcea. Ventilaţia forţat㒠astfel realizat㒠avea s㒠bucure simţurile orică’rui că’lă’tor care accepta s㒠circule cu geamurile deschise. Compus din 2 vagoane şi având la tracţiune 2 locomotive diesel, trenul avea să’-mi fie partener de că’lă’torie pân㒠la Râmnicu Vâlcea.

Am admirat planeitatea luncii Oltului de la Piatra Olt şi pân㒠aproape de Bă’beni, când începeau s㒠se întrevadă’, în zare, deluşoare, dealuri, munţişori şi munţi. De-a lungul apei Oltului s-au aşezat oameni. Åži tot aşa s-a construit şi calea ferat㒠pe lâng㒠aşeză’rile oamenilor, iar din loc în loc, gă’rile: Piatra Olt, Gă’neasa, Arceşti, Colibaşi, Strejeşti, Zlă’tă’rei, Dră’g㒺ani, Că’lina, Ză’videni, Orleşti, Fişcă’lia, Bucşani Vâlcea, Ioneşti, Slă’viteşti şi Bă’beni.

Dintre momentele interesante care ar merita vă’zute amintesc: Depoul de Locomotive şi Automotoare Piatra Olt şi întâlnirea cu cele dou㒠automotoare modernizate seria 900 în staţia Fişcă’lia.

V㒠doresc vizionare plă’cută’!

http://www.youtube.com/watch?v=Qugcov_tSqQ

///<<<CFR>>>\\\

4 iunie 2011 = Excursie FeRoviaR㒠pe Valea Oltului. Partea a III-a: Bă’beni - Mă’nă’stirea Turnu<i></i>

Suntem fascinaţi cu toţii când auzim de Vă’i, Chei, Defileuri, Pasuri, Trecă’tori. Valea Oltului este şi ea un loc pe care merit㒠să’-l parcurgi pentru a te bucura de înc㒠un decor fascinant al României. împreun㒠cu stră’dania, talentul şi dorinţa celor care au fă’cut ca pe linia ferat㒠Podu Olt -- Piatra Olt s㒠circule trenuri, acum ne putem bucura de frumoasele peisaje.

Partea a III-a din videoreportajul Valea Oltului ofer㒠câteva cadre de pe porţiunea Bă’beni -- Mă’nă’stirea Turnu. Datorit㒠faptului c㒠am că’lă’torit într-un vagon 21-47 (Trenul Personal Bă’beni -- Sibiu era compus din doar 3 vagoane 21-47), iar compartimentul era ocupat în proporţie de 80%, nu m-am putut desf㒺ura pentru a putea filma/fotografia staţiile de pe partea dreapt㒠a sensului de mers că’tre Sibiu. Voi reveni cu un videoreportaj mai complet în viitor!

Din punct de vedere istoric, linia a fost construit㒠între anii 1897 şi 1901 de inginerul Mihail M. Râmniceanu. Aşa nota istoricul CFR, N.I. Petculescu în 1935: „Traseul liniei merge când pe un ţă’rm, când pe celă’lalt al Oltului, prin locuri rele şi strâmte, unde calea a fost câştigat㒠prin să’pă’turi în stânc㒠şi a fost pus㒠la adă’post de efectele torentelor prin (...) numeroase pereuri şi arocamente care apă’r㒠linia contra furiei Oltului, care acolo are un regim torenţial atât de pronunţat, încât nivelul apelor a avut o variaţie chiar de 7 metri în 24 de ore".

Cu acestea fiind spuse, nu-mi ră’mâne decât s㒠v㒠doresc vizionare şi că’lă’torie plă’cut㒠prin gă’rile Govora, Râmnicu Vâlcea sau Că’limă’neşti! în [...]ând va apă’rea episodul IV şi ultimul: Valea Oltului între staţiile Mă’nă’stirea Turnu şi Podu Olt, ba chiar şi cu o oprire la Sibiu.

http://www.youtube.com/watch?v=W2THpjhBIK8

///<<<CFR>>>\\\

4 iunie 2011 = Excursie FeRoviaR㒠pe Valea Oltului. Partea a IV-a: Mă’nă’stirea Turnu - Sibiu<i></i>

Farmecul rutei 201, Piatra Olt -- Podu Olt, const㒠chiar în verdele pe care-l întâlneşti pas cu pas sau... mai bine zis... joant㒠de joantă’. Videoreportajul pe care v㒠invit cu drag să’-l urmă’riţi cuprinde 75 de kilometri de cale ferat㒠construit㒠acum mai bine de un secol.

De-a lungul vremii, trenurile au fă’cut legă’tura între Transilvania şi Oltenia. Printre localită’ţile care au fost reperate în acest clip amintesc de Cozia, Lotru, Cornet, Râul Vadului, Turnu Roşu, Podu Olt şi Sibiu. Unele gă’ri de pe traseu (Lotru: inaugurat㒠în 1901 sau Cornet), deşi de mici dimensiuni, sunt cochete şi sunt integrate bine în peisaj.

Dintre lucră’rile de art㒠de pe traseu amintesc de Tunele Lotru, Cârligul Mic, Cârligul Mare, precum şi de poduri peste râul Olt. Tot aici menţionez despre podul în curb㒠de la Proieni, prima construcţie de acest tip din România.

Că’lă’toria mea din 4 iunie 2011, Bucureşti -- Caracal -- Sibiu, s-a încheiat sub vârfurile Fă’gă’raşilor în Hermannstadt. Locomotivele cu aburi din Depoul Sibiu erau multe la numă’r, îns㒠în stare rece - redând o impresie negativ㒠asupra peisajului. Un articol interesant pe aceast㒠tem㒠puteţi gă’si la: http://www.jurnalul.ro/special/reportaje/drumul-de-fier-de-peste-olt-573784.html .

Cu acestea fiind spuse, v㒠mulţumesc pentru atenţie şi... v㒠stârnesc curiozitatea despre urmă’torul videoreportaj pe care îl pregă’tesc: Bucureşti -- Adjud -- Siculeni -- Cluj.

http://www.youtube.com/watch?v=g6xA7XxLMWU
 
4 august 2011 = Activitate FeRoviaR㒠la podul peste Râul Argeş pe M900<i></i>

O ciclo-fero-excursie FeRoviaR㒠ală’turi de prietenul meu, Mihai-Că’lin, prin preajma râului Argeş şi prin apropiere de magistrala 900, Bucureşti Nord - Timişoara, a fost o adevă’rat㒠reuşită’! Pe lâng㒠multitudinea de peisaje specifice zonei de câmpie joas㒠(pă’duri, mlaştini, macadam, dealuri joase, râuri), am înregistrat multe-multe trenuri care tranzitau porţiunea de cale-ferat㒠Bucureşti Nord - Videle, mai exact în zona podului FeRoviaR peste Argeş.

Aşadar, au trecut prin faţa noastr㒠şi nu le-am iertat fă’r㒠s㒠le surprindem în sunet şi imagine pe urmă’torele trenuri accelerate, intercity, rapide şi personale: Timişoara Nord - Bucureşti Nord, Bucureşti Nord - Sibiu, Bucureşti Nord - Târgu-Jiu, Bucureşti Nord - Giurgiu, Bucureşti Nord - Timişoara Nord, Craiova - Bucureşti Basarab, Bucureşti Nord - Craiova, Bucureşti Basarab - Roşiori, Alexandria - Bucureşti Basarab, Bucureşti Basarab - Craiova, Pă’uşa - Bucureşti Nord. Deşi trenurile de că’lă’tori aveau vagoane modernizate, fie etajate, fie tip clasă’, locomotivele de tracţiune erau fie vopsite în schem㒠original㒠clasică’, fie în schem㒠Coca-Cola (roşie-albă’), fie în schem㒠Delfin. Puterile lor erau fie de 5100 sau 6600 kW pentru locomotivele Co-Co, fie de 3400 kW sau 3840 kW pentru cele Bo-Bo (cele de la CTV şi GFR). De asemenea, s㒠nu uită’m de automotorul Siemens Desiro care este vă’zut ca tren personal că’tre Giurgiu sau tren rapid că’tre Pă’uşa, judeţul Vâlcea.

Se putea ca trenurile de marf㒠s㒠rateze ocazia de a se perinda pe aceast㒠linie între orele în care circulau trenurile de că’lă’tori? Desigur, nu! CFR Marfă’, CTV (Cargo Trans Vagon), GFR (Grup FeRoviaR Român) erau doar câţiva operatori de transport de marf㒠care au fă’cut ecou pe podul peste Argeş.

în plus, drezina de la CFR Infrastructur㒠- aka batmobilul liniorilor - că’lă’torea cu vitez㒠sporită’, în timp ce liniorul care verifica atent linia ferat㒠mergea agale şi chiar şi-a permis s㒠intre în vorb㒠cu noi. Dar goarnele de locomotiv㒠se auzeau tot mai tare, tot mai des, iar dorinţa de a înregistra baletul mecanic ne-a trimis pe un câmp din apropiere. Aici ne-am întâlnit cu elicoptere, tractoare şi, nu în ultimul rând, trenuri de marf㒠sau de că’lă’tori în dubl㒠tracţiune.

înc㒠se circulă’!! Și se circul㒠foarte bine! Vizionare plă’cută’!

http://www.youtube.com/watch?v=JaLbNVfKGoU