Cupa MOCANITA ed.XXIII - Rasnov 2011

  • In perioada urmatoare o sa vi se solicite modificarea parolei. Pana la modificarea parolei, userul poate figura ca si blocat, odata modificata parola, userul este reactivat automat.
    Pentru orice problema va rog folositi butonul "Contact"

PDI

Well-Known Member
Trenulist
27 Februarie 2016
896
2
Bucuresti
LOCATION
Bucuresti
INVITAÅ¢IE

Dup㒠o întrerupere de patru ani, tradiţionalul concurs-expoziţie de modelism feroviar „Cupa Mocă’niţa” îşi reia seria de manifestă’ri prin amabilitatea şi cu sprijinul Primă’riei Oraşului Râşnov şi Asociaţiei Rosenau Turism în cadrul expoziţiei „MODELISM şi ISTORIE FEROVIARĂ” gă’zduit㒠de Casa de Cultur㒠a oraşului Râşnov (Piaţa Unirii nr.9).
Cu aceast㒠ocazie, avem plă’cerea s㒠va invită’m s㒠va prezentaţi modelele în expoziţie şi concurs, care se va desf㒺ura în perioada 11-13.11.2011.
Sosirea delegaţilor şi prezentarea modelelor şi montarea dioramei modulare, se va face joi 10.11.2011, la sediul Casei de Cultur㒠Râşnov. V㒠rugă’m s㒠ne comunicaţi numă’rul de participanţi pentru a face rezervă’rile necesare.
Cheltuielile de transport şi cazare revin în sarcina participanţilor la expoziţie.
Formalită’ţile necesare (anexele la care se face referire in regulament) se se vor trimite prin mail celor care-si manifesta dorinta de a fi prezenti ca expozanti.
Pe lâng㒠modelele de concurs expoziţia va fi “pigmentată’” cu fotografii, modele de colecţie, artefacte cu specific feroviar şi cam tot ce poate avea o legatur㒠cu domeniul şi poate da culoare unei manifestă’ri ce doreşte s㒠fie cât mai atră’gă’toare.

V㒠rugă’m s㒠ne confirmaţi prezenţa Dumneavoast㒠ca expozanti la aceast㒠manifestare pân㒠la data de 30.09.2011 si sa trimiteti listele cu modelele participante pe adresa de mail [email protected] (Dan-Ioan Popescu) sau [email protected] (Radu Popescu) .REGULAMENTUL CONCURSULUI


Expoziţia şi Concursul de modelism feroviar „Cupa Mocă’niţa” se desf㒺oar㒠în perioada
11-13 noiembrie 2011 în sala Casei de Cultur㒠a Oraşului Râşnov, Piaţa Unirii nr.9.
Organizatori sunt Primaria Orasului Râşnov şi Asociaţia Rosenau Turism.
La concurs se pot înscrie modelişti afiliaţi sau nu unui club, cu un numă’r nelimitat de modele. Modeliştii individuali sau cluburile, vor trimite o lista (conform Anexei 1) cu modelele ce se doresc a fi înscrise în concurs sau doar prezente în expoziţie pân㒠în data 30.09.2011 pe adresa de mail : [email protected], [email protected].
Modelele înscrise în concurs trebuie s㒠respecte normele NEM şi vor fi împă’rţite în grupe de scă’ri şi pe categorii şi clase, conform regulamentului MOROP-TK, dup㒠cum urmează’:

Material rulant

- Vehicule motoare:
A1 construcţii proprii integrale (realizate în întregime de modelişti, putând fi utilizate din producţia industrial㒠numai motoare, angrenaje, trolee, tampoane, cuple, roţi)
A2.1 construcţii proprii din subansamble (realizate prin folosirea unor subansamble provenite de la modele industriale)
A2.2 îmbună’tă’ţiri (îmbună’tă’ţiri aduse unor modele de fabric㒠)
A2.3 modele de vitrin㒠(modele nefuncţionale, sau care nu îndeplinesc cerinţele NEM)

- Vehicule remorcate:
B1 construcţii proprii integrale
B2.1 construcţii proprii din subansamble
B2.2 îmbună’tă’ţiri
B2.3 modele de vitrină’

Infrastructură’

C1 Clă’diri şi construcţii cu specific feroviar
C2 Tehnic㒠feroviară’
C3 Diorame şi module


Dat fiind timpul foarte scurt destinat evenimentului, rugă’m participanţii pe cât posibil s㒠însoţeasc㒠modelul expus cu o etichet㒠conform Anexei 1.1.

Juriul

Juriul format din 5 membri va fi ales din reprezentanţii cluburilor participante. Membrii juriului îşi vor desemna un preşedinte din rândul lor.
Notarea se va face dup㒠criteriile de mai jos, punctajul maxim ce poate fi acordat fiind cel din tabel. Pentru obţinerea punctajului maxim e necesar ca modelul sa fie insoţit de material documentar referitor la modelul real (foto şi/sau planuri)

Punctarea va fi fă’cut㒠individual de că’tre fiecare arbitru, pe foile de arbitraj (Anexa 2).
în cazul în care în juriu este desemnat un reprezentant care este în acelaşi timp şi concurent, acesta nu va da punctaj propriului model, la media final㒠luându-se în calcul numai notele celorlalţi patru arbitri.
în cazul în care între punctajele atribuite de doi arbitri pentru acelaşi model exist㒠diferenţe mai mari de 10 puncte, preşedintele juriului va media între acei arbitri pentru încadrarea în marja de 10 puncte.
Punctajul final al unui model se va stabili ca medie între punctajele ră’mase prin eliminarea punctajului cel mai mare şi cel mai mic dat de arbitri.

EVALUARE (PUNCTAJ)
Categoria// Impresie şi calitatea lucră’rii// Respectarea scă’rii// Contribuţia proprie// Funcţionalitate// Punctaj total
A1 : 40 / 30 / 20 / 10 / 100
A2.1 40 / 30 / 20 / 10 / 100
A2.2 40 / 30 / 20 / 10 / 100
A2.3 50 / 30 / 20 / 0 / 100
B1 40 / 30 / 20 / 10 / 100
B2.1 40 / 30 / 20 / 10 / 100
B2.2 40 / 30 / 20 / 10 / 100
B2.3 50 / 30 / 20 / 0 / 100
C1 50 / 30 / 20/ 0 / 100
C2 40 / 30 / 20 / 10 / 100
C3x) 50/ 40 30/ 30 20/20 0/ 10 100
x) - nefucţional / fucţional


Funcţie de punctajul obţinut, modelele se vor clasifica astfel:

Locul I 96 á 100 puncte
Locul II 92 á 95,99 puncte
Locul III 88 á 91,99 puncte
Premiu special 98,5 á 100 puncte (doar în mod excepţional)
Menţiune min 85 puncte (doar în mod excepţional)

Trofeul „Cupa Mocă’niţa”, este atribuit de juriu unui model deosebit, indiferent de punctajul obţinut în concurs.
Programul desf㒺ură’rii Concursului „Cupa Mocă’niţa” - pentru participanţi, organizatori, juriu

Joi - 10.11.2011
ora 8.00 á20.00 – Primirea delegaţilor, aranjarea modelelor si asamblarea dioramei modulare în expoziţie, înregistrarea modelelor înscrise în concurs.
ora 12.00 – Conferinţa de pres㒠la sediul Consiliului Judeţean Braşov
Vineri - 11.11.2011
ora 8.00 á12.00 – Primirea delegaţilor, aranjarea modelelor în expoziţie, înregistrarea modelelor înscrise în concurs.
ora 14.00 - Deschiderea oficial㒠a expoziţiei
Sâmbă’t㒠- 12.11.2011
ora 10.00á20.00 – Lucră’rile juriului
Duminic㒠– 13.11.2011
ora 14.00 – Festivitate de premiere
ora 18.00 – închiderea expoziţiei, strângerea exponatelor, plecarea delegaţilor.

Program vizitare expoziţie – pentru public
Vineri - 11.11.2011
ora 14.00 - Deschiderea oficial㒠a expoziţiei
ora 14.00á20.00 Vizitarea expoziţiei
Sâmbă’t㒠- 12.11.2011
ora 10.00á20.00 Vizitarea expoziţiei
Duminic㒠– 13.11.2011
ora 10.00á16.00 Vizitarea expoziţiei


Orice modifică’ri aduse programului vor fi anunţate în timp util.
 
Casa de Cultura RASNOV (Piata Unirii nr.9)Interiorul salii

releveu...nu trageti in pianist!
 
CORECT! Ba, cu putin efort intra chiar la A2.1.! Am vazut cu ani in urma... am lasat puncte, ca la mine cu "ani in urma" inseamna secolul trecut!... un BR01, PIKO, cu alta inmatriculare si mici modificari.
Revopsirea pentru o alta administratie sau cu alt logo sau alta epoca, inseamna o modificare, atata timp cat rezulta un model nefacut de vreo fabrica.
 
Pai sicrie, Coane PD-Y, explicit.
Iote ce primii de la public:
- o placa turnanta cu remiza circulara, adica o constructie CF si o instalatie, unde se incadreaza?
- o statie de incarcat carbuni, gospodarie, ce are o cladire, un elevator, padocuri, linie pentru vagoneti, linie CF pentru descarcare ... unde se incadreaza?
 
Pai nu, asta ca sa vorbim contradictoriu, se numeste vigneta ca nu reprezinta decat o bucata dintr-un depou sau minidiorama, cum bine zisasi matale.
Hai baga explicitare si io bag berea cand ne intalnim ca sa inteleaga toata lumea ca, asa cum bine zisasi tu pe oareunde, nu tat natul este familiarizat cu astfel de concursuri.
Te trezesti ca se inscriu la o categorie, cum as face io - de exemplu, si participa, pana la urma, la alta.

Spoor la scrsi!
 
VIGNETA!? De unde le scoti coane, aia se lipeste pe parbriz! :D :D :D
Sau cum graieste DEX-u'...
http://dexonline.ro/definitie/viniet%C4%83
 
Bre nea Titi, matale precis scrii subler cu SCH! Cu G cu N tot asa se citeste in RO, fie ca o scrii ca in limba de origine fie fonetic!...si tot aia inseamna! :p

Hai sa revenim la cestiune, ca aici nu e TM&M...
 
Daca o sa o tinem asa nu mai discutam despre expozitie si concurs.
Probail ca tu, care stii numai rusa, o sa ai nevoie de o traducere din engleza in rusa

Vignette = sometimes used to describe an image that is smaller than the original

Je ma opresc aici cu comentariile si astept concluziile, adicatelea explicitarea, pe cat posibil a categoriilor de concurs a caror titlu si/sau formulare sunt ambigui
 


Pregă’tirile au intrat în linie dreaptă’...sau mai precis…pe directă’, ca s㒠m㒠exprim în termeni adecvaţi domeniului!
îmi cer scuze, c㒠pân㒠în acest moment discuţiile cu participanţii s-au purtat “prin viu grai” şi nu pe forum… Ce s㒠fac, sunt un “modelist fundamentalist” care obişnuiesc înc㒠s㒠organizez lucrurile ca în “84, când nu aveam forumuri… şi nu se inventase nici Steve Jobs…
Afişul spune aproape tot, sponsorii nu sunt înc㒠trecuţi… nu am vrut să’-i supă’ră’m pe cei ce vor apare ulterior, pregă’tirile nefiind înc㒠finalizate. Asta deoarece expoziţia nu se rezum㒠la modelele feroviare ci pregă’teste şi multe surprize. Cum pregă’tim participanţilor şi vizitatorilor şi o MARE supriză’, care speră’m s㒠se şi realizeze, m㒠rezum acum numai la strictul de informaţii necesare.
Cazarea expozanţilor înscrişi va fi asigurat㒠de Asociaţia Rosenau, care reuneşte pensiunile din Râşnov (mai bine zis o parte din ele, adica 36). Cei ce doresc s㒠fie prezenţi şi nu ne-au contactat încă’, e bine s㒠o fac㒠pentru a fi siguri c㒠nu vor dormi în “gara de epoc㒠Râşnov”.
Relativ la cazarea expozanţilor, am explicat modul idilic în care dormeam în podul unui liceu din Sfântu Gheorghe (sau încercau unii s㒠doarm㒠în timp ce noi ne jucam cu trenurile în sala de mese), sau în dormitorul personalului din gara Nyugati… Nu am fost înţeleşi… preşedintele Asociaţiei Rosenau explicându-ne c㒠ei nu sunt de acord cu astfel de condiţii (s-a exprimat altfel, dar am îndulcit eu textul).
Tot la propunerea organizatorilor, s-a modificat şi data desf㒺ură’rii evenimentului, amânat pentru 2-4.decembrie. Data a fost sugerat㒠de cei care se ocup㒠cu relaţia cu media, expoziţia având şi un caracter umanitar (na, c㒠tot am dezvaluit ceva!) şi c㒠a mai bine s㒠fie premergatoare să’rbă’torilor de iarnă’, mai precis Moş Niculae, să’rbatoare dedicat㒠prin tradiţie copiilor.
Amânarea a fost primit㒠cu bucurie de cei înscrişi, noua dat㒠potrivindu-se mult mai bine cu programul acestora.
La cerea participanţilor s-a modificat puţin şi programul de vizitare. E drept c㒠nu e uşor s㒠“steuerizezi” nişte module 10 ore… Acum, aici se poate recurge şi la soluţia: expoziţia descis㒠între şi între, diorama modulara funţioneaz㒠la orele… Ră’mâne s㒠mai discutam.
 
Mi s-au solicitat niste lamuriri suplimentare asupra categoriilor de concurs. ...asa ca revin si la o postare anterioara a LDH-ului....
Clasele A1 si B1 nu cred ca ridica prea multe semne de intrebare. "Modele realizate integral", sau aproape: osii, motoare, tampoane, angrenaje, trolee se pot utiliza din productia industriala in realizarea modelului.

Clasele A2.1 si B2.1, echivalente cu A2 si B2 dupa un regulament mai vechi, cuprind modele in care s-au folosit subansamble industriale.
Cred ca imaginea de mai jos ilustraza foarte clar ce inseamna asta:


Un BR80 realizat dintr-o carcasa de BR81, pe un sasiu modificat.

Clasele A2.2 si B2.2, (ex. A3 si B3), se refera la imbunatatiri aduse unui model de fabrica. Altfel spus, ramane acelasi model dar arata mai bine.
Exemplu:

Un BR35 (ex.23.10) la care s-a umblat la sasiu, s-au adaugat niste tevi, s-a ingustat marchiza, a fost pusa o osie purtatoare de diametru corect, s-au facut modificari la tender, dar a ramas acelasi BR35, nu ca in exemplul anterior in care s-a construit alta locomotiva.

C2, ca sa luminez si LDH-ul (cu LED-uri multicolore), evident se refera la orice instalatie aferenta caii ferate: de la macaze la elevatorul de carbuni. Acum, asta daca are si o bojdeuca pe alaturi, poate intra la C1 (l-am bagat in ceata, s-au ars LED-urile)
Functie de numarul de modele participante la o clasa, juriul poate repartiza unele din ele (d'astea mai ambigui) in clasa cu prea putini concurenti, sa fie macar trei, sa aiba cine concura!