22 mai 2008 -=- Plimbare FeRoviaRa Suceava Burdujeni

  • In perioada urmatoare o sa vi se solicite modificarea parolei. Pana la modificarea parolei, userul poate figura ca si blocat, odata modificata parola, userul este reactivat automat.
    Pentru orice problema va rog folositi butonul "Contact"

mishu88

Well-Known Member
Trenulist
13 Mai 2008
668
7
Falticeni, Pascani, Bucuresti
trenuriromania.blogspot.com
WEBSITE
http://trenuriromania.blogspot.com
LOCATION
Falticeni, Pascani, Bucuresti
22 mai 2008 -=- O garnitur㒠Rompetrol soseşte în Gara Suceava Burdujeni<i></i>

Dimineţile de primă’var㒠sunt uneori, dup㒠ce plou㒠toat㒠noaptea, cele mai verzi momente ale unui an calendaristic. Aşa s-a întâmplat şi pe 22 mai 2008, când plimbă’reţ fiind din fire, mi-am luat norocul în spate şi umbra dup㒠mine şi am pornit spre Suceava. Acolo aveam s㒠surprind câteva dovezi despre activitatea FeRoviaR㒠din Gara Suceava Burdujeni, dovezi din care reies câteva dintre caracteristicile că’ilor ferate române, de data aceasta pozitive: diversitate în transport, siguranţ㒠şi încredere, grandoare şi excelenţ㒠în construcţia monumentelor de art㒠FeRoviaR㒠şi respectul pentru întreţinerea şi îmbună’tă’ţirea eficienţei în transportul FeRoviaR.

Rompetrol, prezent cu vagoane din Nă’vodari în Gara Suceava Burdujeni<i></i>07:50<i></i>

Dup㒠ce mi-am dus fratele mai mic la şcoal㒠şi l-am lă’sat cu că’rţile şi caietele pe bancă’, am pornit cu o maşin㒠spre Suceava.

Copacii înfrunziţi de la Sensul Giratoriu din Fă’lticeni<i></i>08:30<i></i>

Am că’lă’torit preţ de 30 de minute pentru cei 26-27 de km cât sunt pân㒠în bazarul Suceava Burdujeni, acolo unde am fost lă’sat de că’tre domnul şofer. Trecând peste afişele pentru campania electorală’, trebuie s㒠remarcă’m linia de orizont împânzit㒠de arbori, arbuşti şi iarb㒠care ascund un cartier liniştit din Suceava.

Podul rutier peste râul Suceava<i></i>


Intrarea în bazarul Suceava Burdujeni<i></i>La câteva minute dup㒠ce m-am coborât din maşină’, mi s-a întâmplat unul dintre acele momente din viaţ㒠pe care le faci prima dat㒠şi le ţii minte mult, mult timp. O domnişoar㒠care abia îşi luase analizele sanguine de la Policlinica de vis-a-vis de Suceava Shopping City, a leşinat în staţia de autobuz. Vehiculul tocmai atunci intra în staţie, îns㒠a ocolit-o cu o manevr㒠bruscă’.

O doamn㒠s-a aplecat asupra ei şi i-a dat palme peste faţă’, încercând s-o trezească’. Eu am suferit un flash în memorie, aducându-mi aminte cum d-na prof. de biologie din liceu ne zicea: „Când leşin㒠cineva, nu-i daţi palme pentru c㒠nu reuşeşte sângele din obraji s㒠ajung㒠la inimă’, la creier, ci ridicaţi-i picioarele pentru ca sângele din picioare (care reprezint㒠peste 30% din totalul de sânge din corp) s㒠coboare spre inimă’, spre creier pentru a trezi victima.” Ori eu atunci imediat am luat-o de pantofi şi i-am ridicat genunchii. Åži-a revenit speriată’, şi-a flexat picioarele, izbindu-m㒠instantaneu de bordură’. Mi-a întins o privire ciudat㒠şi a fost ajutat㒠de o bă’trânic㒠s㒠fie aşezat㒠pe banca de aşteptare din staţie Policlinică’.

Am ajutat un om prin cunoştinţele dobândite la şcoală’, iar asta m-a trimis mai departe spre Gara Suceava Burdujeni puţin mai bucuros c㒠am putut ajuta pe cineva. Sper ca din întâmplarea relatat㒠s㒠deprindeţi urmă’torul lucru: „Când o persoan㒠leşină’, ridicaţi-i picioarele.” Desigur, nu insistaţi numai aceast㒠operaţie, ci trebuie s㒠aveţi şi apă’, să’-i daţi palme, s㒠rupeţi ţelin㒠în faţa victimei etc.

Domnişoara care a suferit un leşin lâng㒠Policlinica Burdujeni<i></i>08:40<i></i>

în drum spre Gara Burdujeni am admirat expoziţia de autoutilitare Iveco. Erau frumoase, erau curate, erau negre, îns㒠nu am de gând acum s㒠insist prea mult asupra acestor vehicule.

Expoziţia de autoutilitare Iveco<i></i>


Spre Gara Burdujeni<i></i>încet-încet m-am despă’rţit de tumultul oraşului Suceava şi am intrat pe teritoriul Gă’rii Burdujeni. Rog a se face distincţie dintre Triajul Gă’rii Suceava Burdujeni (direcţia Suceava Nord) (cel de care v-am povestit în reportajul FeRoviaR din 26 februarie 2008) şi Triajul Suceava (direcţia Bucureşti), care este mult mai mare decât primul amintit.

Trecere la nivel cu calea ferata spre Triajul Gă’rii Suceava Burdujeni (direcţia Suceava Nord) <i></i>


Spre Triajul Suceava (direcţia Bucureşti) <i></i>


Spre Triajul Suceava Burdujeni (direcţia Suceava Nord) <i></i>


Gara Burdujeni, vă’zut㒠de la capă’tul X al staţiei (vezi articolul 165, 1, punctul a., instrucţia 002 RET) <i></i>


Spre Burdujeni<i></i>08:50<i></i>

Deşi prezent doar pentru un timp scurt aici, am remarcat multe momente interesante. Prezenţa garniturii de 30 de vagoane a Rompetrol în Gara Suceava Burdujeni a fost un bun alibi pentru realizarea acestui blog FeRoviaR. Vagoanele Zas cu inscripţiile Rompetrol, Eva sau Dec conţineau substanţe inflamabile. Un alt moment interesant surprins între liniile Gă’rii Burdujeni a fost prezenţa agenţilor FeRoviaRi care fie coseau iarba de pe linii, fie vopseau cu var bordurile peroanelor, fie cură’ţau şi marcau indicatoarele kilometrice sau hectometrice.

Garnitura Rompetrol în Suceava Burdujeni<i></i>


Ultimele vagoane ale garniturii venite tocmai de la Nă’vodari<i></i>


Agent FeRoviaR care îndepă’rta iarba de pe calea ferată’<i></i>Unele dintre aceste vagoane venite tocmai de la Nă’vodari erau fie susţinute de boghiuri ORE, fie de boghiuri Y25 CS. Ca fapt divers, un boghiu de vagon de marf㒠cântă’reşte 4.690 kg şi trebuie s㒠reziste la o forţ㒠aplicat㒠pe osie de 210 kN sau 21 tf.

Ultimul vagon al garniturii avea boghiuri de marf㒠ORE<i></i>


Vedere de ansamblu a Gă’rii Suceava Burdujeni<i></i>


Un alt vagon de marf㒠Rompetrol pus pe boghiuri ORE<i></i>


Momentul zilei... prezenţa companiei Rompetrol în Gara Suceava Burdujeni<i></i>


Angajaţii CFR-ului îngrijeau elementele de semnalizare FeRoviaRă’<i></i>Garnitura de 30 de vagoane, 120 de osii, aproximativ 400 de metri şi aproximativ 1800 de tone a fost condus㒠de locomotiva electric㒠40-0185-5. Ca elemente specifice ale acestei locomotive merit㒠s㒠amintim farul central, pantograful simetric şi schema coloristic㒠specific㒠Rompetrol.

EA 185, o locomotiv㒠de excepţie într-o gar㒠de excepţie<i></i>


Aspect lateral al clă’dirii Gă’rii Suceava Burdujeni<i></i>09:00<i></i>

Vă’zut㒠de pe strada Jean Bart, Gara Burdujeni explic㒠tuturor acelora care o vă’d c㒠reprezint㒠un simbol al Moldovei şi al României deopotrivă’. Câteva aspecte de istorie FeRoviaR㒠au fost tratate şi în blogul dedicat venirii Trenului Regal la Suceava, îns㒠v㒠reamintesc Gara Suceava Burdujeni „a fost construit㒠şi dat㒠la exploatare la 15 decembrie 1869, cu ocazia deschiderii liniei ferate Suceava – Roman, prima linie din Moldova”. Deşi prima cale ferat㒠din Principatele Române a fost inaugurat㒠la Giurgiu pe 19/31 octombrie 1869, nu trebuie s㒠uită’m că’, trei luni mai târziu, în Burdujeni veneau şi soseau trenuri dinspre Cernă’uţi sau dinspre Roman. Pot spune astfel, cu mândrie, c㒠în 2019 se vor împlini, în acelaşi timp, 150 de ani de la prezenţa că’ii ferate atât la Bucureşti, cât şi la Suceava.

Gara Suceava Burdujeni<i></i>
O plac㒠ceramic㒠de valoare istoric㒠inestimabilă’<i></i>09:10<i></i>

Revenind la timpurile noastre, când primă’vara dă’dea din ea tot suflul viu al naturii spre pă’mântul încă’lzit de soarele zâmbitor, Trenul Personal 5632, Nisipitu – Suceava, sosea pe linia 1 în Gara Burdujeni. Având în spate trei vagoane 20-57, locomotiva diesel-hidraulică’, 89-0068-0, a staţionat aici atât cât că’lă’torii s㒠coboare din tren. Mai apoi, mecanicul locomotivei a schimbat sensul de mers şi a manevrat vagoanele în Revizia de Vagoane Suceava.

Cât despre Trenul Personal, Nisipitu – Suceava, din pă’cate acum (17 februarie 2010 – data scrierii reportajului), linia 515 Gura Putnei – Nisipitu este ca şi inexistent㒠sub plapuma alb㒠de ză’pad㒠care acoper㒠Bucovina. Speră’m la o revenire în minte a mai-marilor de la CFR despre secţia Ră’dă’uţi – Gura Putnei - Brodina (şi ulterior, pân㒠la Nisipitu), dat㒠în circulaţie la 7 iulie 1898, pentru a aloca fonduri bă’neşti în vederea reapariţiei Trenului acolo unde îi este locul: pe o cale ferat㒠rezistentă’, respectat㒠şi eficientă’!!<i></i>

Trenul Personal, Nisipitu - Suceava intra în staţia Burdujeni pe linia 1<i></i>


Vagoanele Trenului de Nisipitu, pregă’tite s㒠fie manevrate la Revizia de Vagoane Suceava<i></i>


Mi-am luat „La revedere!” de la Gara Burdujeni şi de la locomotivele ei pentru câteva zile<i></i>în staţia de autobuz Gara Burdujeni se afla Rocarul cu nr. de înmatriculare SV 02 NBD, care înc㒠mai circula pe traseul Gara Burdujeni – Banc㒠– Obcini.

Rocarul îşi aştepta pasagerii în Staţia de autobuz Gara Burdujeni<i></i>09:40<i></i>

Dup㒠25 de minute de mers cu aceast㒠antichitate (am circulat bine, chiar îmi plă’ceau sunetele scoase la cutia de viteză’, la acceleraţie, la frânare, la deschiderea şi închiderea uşilor), am ajuns pe la 09:40 în staţia Spital. De aici am luat ocazie spre Fă’lticeni.

Autobuzul a accelerat şi s-a îndreptat spre Obcini<i></i>09:50<i></i>

V㒠prezint, în continuare, câteva cadre surprinse pe Drumul European 85 (sau Drumul Naţional 2). în zare se pot vedea Munţii Stânişoarei pe fondul unei Vă’i a Moldovei verde, verde, verde…

Munţii Stânişoarei<i></i>


Stâlpi de înalt㒠tensiune<i></i>


Podişul Fă’lticenilor<i></i>


Colinele Municipiului Fă’lticeni<i></i>10:00<i></i>

Drumul de la Suceava la Fă’lticeni a durat 15 minute şi a costat 3 lei. La 10 şi câteva minute eram în clasă’, la ora de matematică’, fă’când exerciţii cu integrale şi derivate. între timp, m㒠mai uitam pe fereastr㒠cum afar㒠câţiva guguştiuci se iubeau pe sârmele cu curent electric şi m㒠gândeam cum, poate, la fel iubeam şi eu, dar nu PE, ci SUB liniile electrizante ale catenarei cu 27 kV…<i></i>

(din nou) Guguştiuci îndră’gostiţi<i></i>


Videoclipul dedicat acestei plimbă’ri FeRoviaRe de primă’var㒠îl puteţi urmă’ri aici.