17 mai 2008 -=- Activitate FeRoviaRa Pascani

  • In perioada urmatoare o sa vi se solicite modificarea parolei. Pana la modificarea parolei, userul poate figura ca si blocat, odata modificata parola, userul este reactivat automat.
    Pentru orice problema va rog folositi butonul "Contact"

mishu88

Well-Known Member
Trenulist
13 Mai 2008
668
8
Falticeni, Pascani, Bucuresti
trenuriromania.blogspot.com
WEBSITE
http://trenuriromania.blogspot.com
LOCATION
Falticeni, Pascani, Bucuresti
17 mai 2008 –=– Activitate FeRoviaR㒠Paşcani<i></i>

Dac㒠în povestirea FeRoviaR㒠publicat㒠în trecut v-am prezentat câteva crâmpeie despre calea ferat㒠dintre Fă’lticeni şi Paşcani, iat㒠c㒠acum îmi revine la rând s㒠v㒠relatez despre Activitatea FeRoviaR㒠din Paşcani într-o frumoas㒠zi de primă’vară’. Primele amintiri legate de aceast㒠staţie din judeţul Iaşi le-am deprins de când eram mic copil, venind pe aici la un coleg de breasl㒠de-al tată’lui meu. Mai apoi, Paşcani a continuat s㒠reprezinte staţie de parcurs din că’lă’toriile mele spre Constanţa, spre Bră’ila, spre Bucureşti sau spre Braşov.<i></i>

Activitate FeRoviaR㒠Paşcani<i></i>



16:50<i></i>

Când am intrat cu Trenul Personal 5602, Putna – Iaşi, în Gara Paşcani, Trenul Personal 5525, Paşcani – Târgu-Neamţ se pregă’tea porneasc㒠în că’lă’toria de 31 de kilometri pe ruta 517. Despre aceast㒠submagistral㒠s-ar putea spune c㒠este cea mai nou㒠cale ferat㒠construit㒠în România (data inaugură’rii: 28 decembrie 1986) şi, de asemenea, printre singurele rute din ţar㒠unde locomotiva care face rebrusment la capă’t de linie este de tip electric, şi nu diesel sau diesel-electric.

Trenul Personal, Paşcani – Târgu-Neamţ<i></i>


Cozile trenurilor de Târgu-Neamţ (stânga), respectiv Iaşi (dreapta) <i></i>


Trenul Personal, Putna – Iaşi<i></i>



Plecarea Personalului de Iaşi a avut loc la 16:59, în timp ce Personalul de Târgu-Neamţ urma s㒠fi plecat la 17:02. Pe una dintre liniile mă’rginaşe ale Gă’rii Paşcani se afla un convoi cu macarale şi vagoane utilitare folosite de CFR Infrastructur㒠în intervenţiile sale.

Verde-galben pentru Trenul de Iaşi<i></i>


LDH 292, însă’rcinat cu manevra din Gara Paşcani<i></i>


O macara TAKRAF garat㒠pe una dintre liniile mă’rginaşe ale Gă’rii Paşcani<i></i>



17:00<i></i>

Dup㒠ce ultimele vagoane ale Trenului Personal, Putna – Iaşi, s-au înscris în curba spre stânga de pe ruta 606, câţiva nori negri au acoperit soarele şi au trimis o ploaie de picuri reci spre solul din zonă’.

Ultimele vagoane ale Trenului de Iaşi<i></i>


în câteva clipe, deasupra Gă’rii s-au nă’pustit nori de ploaie<i></i>



17:10<i></i>

O întâmplare puţin mai amuzant㒠a adus zâmbetul pe buzele angajaţilor CFR din Gara Paşcani. Un preot care aştepta un tren şi care probabil îi era fric㒠s㒠nu-l piard㒠a ră’mas pe peronul dintre liniile 2 şi 3 pe aproape toat㒠durata ploii. Respectele mele pentru dumnealui, m-am şi gândit… Domnia sa a crezut c㒠ploaia nu avea s㒠dureze foarte mult şi de aceea a ră’mas sub cerul liber. îns㒠dup㒠vreo 5 minute de ploaie destul de serioasă’, preotul se retrage sub arcadele Gă’rii Paşcani. în planul secund staţiona locomotiva diesel-hidraulic㒠292, care urma s㒠intervin㒠pentru manevrarea vagoanelor de că’lă’tori în Grupa Tehnic㒠Paşcani. îmi amintesc c㒠pă’ţeam şi eu aşa când m㒠întorceam de la şcoal㒠pe timp de ploaie… Credeam c㒠ploaia e scurtă’, îns㒠când ajungeam acas㒠eram ud leoarcă’. <i></i>

Un preot în ploaie<i></i>


în cele din urmă’, preotul se retrage sub adă’postul Gă’rii Paşcani<i></i>



17:20<i></i>

Dup㒠ce ploaia s-a mai liniştit în Paşcani, Trenul Intercity 563, Iaşi – Bucureşti Nord, soseşte în Gar㒠pe linia 1 cu 5 minute mai devreme decât este stabilit în Mersul Trenurilor. Acest tren a fost tras de locomotiva electric㒠EA1-755. Vagoanele moderne vor fi manevrate că’tre capă’tul X al staţiei Paşcani, pentru a lă’sa loc Grupei de Suceava Nord s㒠gareze pe linia 1.

Intercity Iaşi – Bucureşti Nord soseşte în Gara Paşcani<i></i>


EA1-755 la cupla Trenului Intercity 563<i></i>



La 17:25, EC 113 îşi face intrarea în Paşcani cu cele trei vagoane moderne venite de la Suceava, care vor că’lă’tori ală’turi de Grupa de Iaşi pân㒠în Bucureşti Nord. EA1-755 ataşeaz㒠cele trei vagoane de Iaşi Trenului Intercity 554, Suceava Nord – Bucureşti Nord, care devine acum un „şarpe albastru” cu 6 vagoane şi cu un cap „roşu” de 3.400 kW.

Intercity Suceava Nord – Bucureşti Nord soseşte în Gara Paşcani<i></i>


Grupa de Suceava aşteapt㒠ataşarea Grupei de Iaşi<i></i>


Trenului Intercity 554 i se ală’tur㒠trenul 563 şi pleac㒠spre Bucureşti Nord<i></i>



17:30<i></i>

Dup㒠ce am aflat cum se formeaz㒠Trenul 554 şi cum ajunge el cu 6 vagoane în Bucureşti Nord, locomotiva s-a încă’pă’ţânat s㒠plece spre sud datorit㒠orarului care indica ora de plecare: 17:41. Totuşi, s㒠mai amintim pân㒠atunci c㒠trenul a fost compus din 3 vagoane clasa a II-a (21-76 017-3, 21-76 004-1, 21-76 003-3), 2 vagoane de clasa I (10-91 004-2 şi 10-91 005-9) şi un vagon bufet înregistrat cu numă’rul 89-87 003-9.

Trenul Intercity 554, pregă’tit de plecare<i></i>


EA1-755 las㒠onoarea BoBicei EC 113 s㒠trag㒠trenul spre Bucureşti Nord<i></i>



17:40<i></i>

Am profitat de faptul c㒠a fost linişte în Gara Paşcani şi m-am deplasat spre capă’tul Y al staţiei pentru a fotografia utilajele de întreţinere a că’ii ferate. Aici am gă’sit o drezin㒠UAM 215P, un plug de ză’pad㒠şi mai multe vagoane vechi unde locuiau chiriaşi ai CFR-ului.

Utilaje pentru întreţinerea infrastructurii FeRoviaRe<i></i>


Vedere spre Bucureşti<i></i>


Semnalul luminos pitic M31 dedicat manevrelor din Gara Paşcani<i></i>


Vedere spre Bucureşti<i></i>



17:50<i></i>

Conform tabelului afişat în Gara Paşcani despre Mersul Trenurilor, Trenul Personal 5405, Iaşi – Mă’r㒺eşti, avea s㒠soseasc㒠în Gar㒠la 17:56. Acesta soseşte din direcţia rutei 606 cu 5 minute mai devreme, având ca locomotiv㒠de tracţiune pe locomotiva Bo’-Bo’ EC 85 roş-alb㒠modernizată’. Vagoanele pe care le-a tras 76 de kilometri de la Iaşi pân㒠la Paşcani au fost 4 de clasa a II-a (20-57 110-0, 20-57 793-3, 20-50 040-5, 20-57 439-3) şi un vagon de clasa I: 19-50 050-7. Filmul sosirii acestui tren îl puteţi urmă’ri în clipul dedicat acestui reportaj FeRoviaR.

Trenul Personal, Iaşi - Mă’r㒺eşti, soseşte timpuriu în Paşcani<i></i>


Vedere spre Bucureşti<i></i>



Am ră’mas tot în partea Y a staţiei, unde am fotografiat locul de unde trenurile de Iaşi se înscriu în curb㒠şi îşi înclin㒠vagoanele şi locomotivele pentru a ajunge în Gara Paşcani.

De aici vin trenurile dinspre Iaşi<i></i>


Element de catenar㒠<i></i>


Detaliu la catenara Gă’rii din Paşcani<i></i>



Dup㒠alte câteva minute, soseşte Trenul Personal 5421, Adjud – Paşcani, cu 8 minute în avans faţ㒠de ora stabilită’. EA1-815 a fost locomotiva Trenului Adjud – Paşcani, având în spate dou㒠vagoane etajate 26-26 şi un altul neetajat. Tot în acelaşi timp cu sosirea Trenului din Adjud, locomotiva electric㒠EC 85 trecea prin faţa mea pe linia 2 pentru a rebrusa s㒠ajung㒠la Trenul Personal 5402, Iaşi – Mă’r㒺eşti, de pe linia 1.

Trenul Personal, Adjud – Paşcani<i></i>


Locomotiva electric㒠pe 4 osii se pregă’teşte s㒠preia Trenul Personal Iaşi – Mă’r㒺eşti<i></i>



Linia 1 şi linia 5 au fost ocupate cu cele dou㒠trenuri de lung parcurs (Adjud – Paşcani cu 143 de kilometri şi Iaşi – Mă’r㒺eşti cu 244 de kilometri).

Că’lă’torii Trenului Personal, Adjud – Paşcani<i></i>


Garnitura Trenului Personal, Iaşi - Mă’r㒺eşti<i></i>



18:00<i></i>

Trenul Personal 5506, Suceava Nord – Paşcani, soseşte în staţie pe linia 3 cu locomotiva EA 855. Că’lă’torii acestui tren se retrag la casele lor, în timp ce EA 855 se îndreapt㒠spre Depoul de locomotive Paşcani. Un alt moment amuzant al acestei zile a fost când un manevrant s-a speriat de pocnetul produs de locomotiv㒠când mecanicul acesteia a deconectat disjunctorul şi a spus, dezorientat: „Care-mpuşcă’, ai??”

EA1-815 pleac㒠spre Depoul de locomotive Paşcani<i></i>


Trenul Personal, Suceava - Paşcani, gareaz㒠pe linia 3<i></i>


Locomotiva electric㒠EA 855 se retrage la Depoul de locomotive Paşcani<i></i>



18:10<i></i>

în timp ce că’lă’torii trenurilor din Adjud, respectiv Suceava şi-au vă’zut de drumurile lor prin municipiul Paşcani, locomotiva diesel-hidraulic㒠292 a avut grij㒠ca vagoanele ultimelor dou㒠Trenuri Personale s㒠fie manevrate că’tre Grupa Tehnic㒠Paşcani.

LDH 292 face ordine în Gara Paşcani<i></i>


Locomotiva electric㒠ce avea s㒠trag㒠Trenul Personal pân㒠la Mă’r㒺eşti<i></i>


Activitate FeRoviaR㒠Gara Paşcani<i></i>



în timp ce Trenul Personal 5402, Iaşi – Mă’r㒺eşti, se pregă’teşte s㒠plece spre direcţia Roman – Bacă’u – Adjud – Mă’r㒺eşti, un mă’rfar lung soseşte în Gara Paşcani pe linia 2. Compus din aproximativ 40 de vagoane şi tras de locomotivele electrice EA 505 şi EA 918, acesta a staţionat în gar㒠câteva minute, dup㒠care a plecat spre direcţia Paşcani Triaj. Pe cât de clasice erau aceste dou㒠locomotive de la CFR Marfă’, pe atât de neîngrijite erau la aspect exterior… Dac㒠li s-ar fi aplicat o spă’lare ca la carte, ar fi ară’tat la fel ca exponatele prezentate în cadrul Zilelor FeRoviaRe.

Trenul Personal, Iaşi - Mă’r㒺eşti<i></i>


EA 505 soseşte cu EA 918 în Gara Paşcani cu un mă’rfar din Suceava<i></i>


Suceveanca EA 918 este la datorie ală’turi de EA 505<i></i>


Cele dou㒠locomotive de la CFR Marfă’<i></i>



în timp ce trenul de marf㒠se îndrepta spre direcţia Paşcani Triaj, LDH 292 împingea 8 vagoane de că’lă’tori (dintre care 2 erau etajate) spre Grupa Tehnic㒠pentru Revizia Vagoanelor de Că’lă’tori Paşcani.

Un boghiu de vagon de marf㒠obosit<i></i>


LDH 292 elibereaz㒠Gara Paşcani de vagoanele Trenurilor de că’lă’tori<i></i>



18:30<i></i>

Un fapt nemaivă’zut de mine pân㒠atunci şi care mi-a ră’mas şi acum în minte a fost sosirea unui vagon mai ciudat (înregistrat cu seria 94-60 850-0) din care coborau oameni în pantaloni albaştri - CeFeRişti. Dup㒠alte câteva minute, alţi FeRoviaRi urcau în acest vagon. Locomotiva Diesel-electric㒠DA 1233 cu fluier a şuierat scurt, ambalându-şi motoarele pentru a duce vagonul de că’lă’tori mai speciali spre direcţia Paşcani Triaj.

LDE 1233 duce şi aduce FeRoviaRi din Gara Paşcani spre Halta Paşcani Triaj şi viceversa<i></i>


Vagonul ciudat 94-60 pentru uz intern<i></i>



în timp ce motorul diesel al LDE-ului clasic 1233 îşi fă’cea auzite bă’tă’ile cilindrilor în sucul (că’m㒺ile) propriu/i, Trenul Personal 6457, Iaşi – Paşcani, a sosit cu 6 minute mai devreme pe linia 4 a Gă’rii Paşcani. EA1-156

EA1-156 aduce Trenul Personal de la Iaşi cu 6 minute mai devreme<i></i>


Alb-lunar pentru transportul CeFeRiştilor<i></i>



18:40<i></i>

Calm, locomotiva electric㒠de vitez㒠dedicat㒠transportului de că’lă’tori, EA1-156, pă’ră’seşte cele trei vagoane etajate (26-26 074-0, 26-26 140-9 şi 26-26 011-2) şi se îndreapt㒠Depoul de locomotive Paşcani.

EA1-156 pleac㒠spre Depoul de locomotive Paşcani<i></i>



18:50<i></i>

Ora 18 a fost o or㒠mai liniştit㒠din Gara Paşcani, îns㒠în urmă’toarea jumă’tate de or㒠aveau s㒠se întâmple mai multe lucruri interesante. Totuşi, la sfârşitul orei 18 locomotivele DA1233 şi LDH 292 se ocupau de chestiuni administrative în Gara Paşcani, chestiuni care sunt detaliate în fotografiile de mai jos.

LDH 292, pregă’tit㒠s㒠intervin㒠în manevrarea vagoanelor din Gara Paşcani<i></i>


LDE 1233 cu vagonul 94-60, la datorie în Gara Paşcani<i></i>



19:00<i></i>

Cu 3 minute mai devreme, Trenul Personal 5526, Târgu-Neamţ – Paşcani, soseşte în Gară’. Din acest tren coboar㒠peste 30 de oameni veniţi de la 31 de km depă’rtare. Locomotiva datoare cu serviciul trenului mai sus menţionat a fost EA1-827.

EA1-827 soseşte în Paşcani cu Trenul Personal de Târgu-Neamţ<i></i>



19:10<i></i>

Dup㒠cum v-am obişnuit s㒠v㒠spun şi pân㒠acum, locomotivele Trenurilor Personale sosite în Gara Paşcani se îndreapt㒠că’tre Depoul de locomotive Paşcani. La fel va proceda şi EA1-827. îns㒠odat㒠cu aceast㒠locomotiv㒠au primit alb-lunar atât LDH-ul 292 cu vagoanele venite de la Iaşi, cât şi DA-ul 1233 cu al ei vagon ciudat.

Da, aţi ghicit! EA1-827 pleac㒠la odihn㒠în Depoul de locomotive Paşcani<i></i>


EA1-827 se ia la o întrecere legal㒠cu LDH 292<i></i>


în curs㒠se înscrie şi LDE 1233<i></i>



La 19:16, Acceleratul 1955, Iaşi – Bicaz, soseşte în Gara Paşcani pe linia 2. Acesta era compus din dou㒠automotoare Desiro, nr. 2067 şi nr. 2068. Deci putem spune c㒠au funcţionat foarte bine pe tot parcursul celor 246 de kilometri (Iaşi - Bicaz). Sau… mai bine zis… s-au înţeles bine, c㒠doar erau fraţi.

Automotorul Desiro nr. 2068 se pregă’teşte s㒠plece spre Bicaz<i></i>


Automotorul nr. 2067, fratele lui 2068<i></i>



19:20<i></i>

La ora menţionat㒠mai sus, automotorul electric Z6100 cu nr. 1005 a sosit în Gara Paşcani pe linia 3, reprezentând Acceleratul 10858, Vatra Dornei Bă’i – Iaşi. în că’lă’toria lui de 253 de kilometri, Trenul ajunsese aproape la finalul că’lă’toriei. Coincidenţ㒠sau nu, dar cele dou㒠trenuri compuse din automotoare (diesel pentru Acceleratul de Iaşi – Bicaz şi electric pentru Acceleratul Vatra Dornei Bă’i - Iaşi) au plecat în acelaşi timp în direcţii diferite la 19:22.

Acceleratul Vatra Dornei Bă’i – Iaşi<i></i>


Automotorul electric Z6100 nr. 1005<i></i>



Dac㒠acum câteva rânduri mai sus spuneam despre EA1-827 c㒠pleac㒠la odihnă’… ei uite c㒠nu a fost chiar aşa. Locomotiva a venit la cupla Trenului Personal 5511, Paşcani – Suceava Nord, care se afla pe linia 4 şi urma s㒠fi plecat spre destinaţie la 20:10.

EA1-827 îşi continu㒠drumul zilei pân㒠la Suceava şi înapoi<i></i>



19:30<i></i>


Cu 4 minute înainte de ora înscris㒠pe Tabela Mersului de Tren, Trenul Rapid 651 soseşte în staţie pe linia 3. Cei 450 de kilometri au fost parcurşi cu ajutorul unei locomotive electrice clasa 45 nr. 311, fost㒠modernizat㒠de Siemens. Vedeta acestei seri a fost, fă’r㒠îndoială’, locomotiva de Bucureşti ale că’rei ventilaţie şi compresor cântau interesant şi unic, în timp ce aspectul era de necontestat. De altfel, dac㒠ne aducem aminte de la reportajul despre Trenul regal din Suceava, locomotiva electric㒠45-0311-6 a fost vedeta celor peste 1.500 de kilometri pe care i-a parcurs la cupla Trenului cu scriitori. Mi-am continuat că’lă’toria pân㒠în Suceava Nord cu acest tren, admirând cu nesaţ peisajele Vă’ii Siretului.

Un tren se vede c-ar sosi din zare... <i></i>


Mecanicul Trenului m㒠salut㒠cu farurile din partea de jos ale locomotivei 311<i></i>



înainte de a ajunge în Suceava Nord, merit㒠s㒠amintesc c㒠la Activitatea FeRoviaR㒠din Paşcani au mai participat şi guguştiucul gră’bit, corbul spion şi surorile (raţ㒠+ gă’ină’) navetiste.

Guguştiucul gră’bit<i></i>


Un corb cu alur㒠de spion urmă’rea cu privirea orice mişcare în Gara Paşcani<i></i>


Raţa şi gă’ina navetistă’<i></i>



20:30<i></i>

Dup㒠o că’lă’torie de 63 de km (Paşcani – Suceava Nord) parcurs㒠în 53 de minute, deci o vitez㒠medie de parcurs de 71 de km/h, Trenul Rapid 651 opreşte în ultima staţie din traseul propriu de 450 de km. Ajuns în Gara Suceava Nord – Iţcani, m-am îndreptat spre Gara Burdujeni de-a lungul liniilor de 3 km care despart cele dou㒠staţii de cale ferată’.

EA Siemens 311 se retrage, şi ea, în Depoul de locomotive Suceava Nord<i></i>


LDH 383 manevreaz㒠vagoane în Gara Iţcani<i></i>



20:40<i></i>

Nu înainte de primul pod peste „Dună’rea învolburată’” (dac㒠nu ştiţi înc㒠ce înseamn㒠acest hidronim, v㒠invit s㒠citiţi povestirea FeRoviaR㒠unde am cercetat îndeaproape cei 3 km dintre Iţcani şi Burdujeni), ne-am întâlnit cu Trenul Personal 5737, Suceava – Cacica. Format dintr-o ram㒠electric㒠francez㒠Z6100, „omida portocalie” se îndreapt㒠agale spre Iţcani.

Trenul Personal de seară’, Suceava – Cacica<i></i>


Spre Iţcani, spre Dă’rmă’neşti, spre Cacica<i></i>



20:50<i></i>

Trenul Personal 5634, Nisipitu – Suceava, se îndreapt㒠spre destinaţia final㒠– Suceava Burdujeni. Locomotiva ce a fă’cut serviciu pe acest tren în seara zilei de 17 mai 2008 a fost un LDH modernizat din seria 89. Dup㒠numai un minut, LDH 141 duce vagoanele Rapidului de Bucureşti în Grupa Tehnic㒠de Vagoane de Că’lă’tori Suceava.

Trenul Personal de seară’, Nisipitu – Suceava<i></i>


LDH 141 conduce vagoanele Rapidului de Bucureşti la somnul de noapte<i></i>



în drumul meu spre… drumul spre casa mea din Fă’lticeni, am fă’cut popasuri în mijlocul naturii plin㒠de verde care era disponibil㒠pe parcursul celor 3 km dintre Burdujeni şi Iţcani. Pentru a admira trenurile, pentru a admira Gara Burdujeni, pentru a admira luna de pe cer şi nu în ultimul rând pentru a admira parfumul unei iubiri efemere.

Indicatorul „Aşteaptă’!” de la intrarea în Grupa Tehnic㒠de Vagoane de Că’lă’tori Suceava<i></i>


Mişcare într-o gar㒠mişcă’toare<i></i>


Gara Burdujeni, vă’zut㒠de la nivelul unor îndră’gostiţi<i></i>



în loc de încheiere doresc s㒠mulţumesc acelor persoane care mi-au hră’nit, mi-au susţinut şi mi-au promovat pasiunea! Practic, aceste rânduri sunt create pentru ca eu, omul… că’lă’torul de rând s㒠v㒠ară’t dumneavoastr㒠locuri, întâmplă’ri, peisaje, sunete şi sentimente FeRoviaRe. Nu-mi ră’mâne decât s㒠v㒠transmit bucurie dac㒠aţi ajuns la capă’tul acestei poveşti cu happy-end, dedicând tuturor îndră’gostiţilor de CFR şi nu numai o ultim㒠fotografie cu o Gar㒠Burdujeni înghiţit㒠de noaptea liniştitoare… înghiţit㒠în arome de ciocolat㒠aerată’, înghiţit㒠în cântece de LDE-uri, înghiţit㒠de să’ruturi în noapte şi înghiţit㒠în sufletele unor pasionaţi de FeRoviaRe.<i></i>

Gara Burdujeni într-o sear㒠superb㒠de mai<i></i>