17 aprilie 2008 -=- Plimbare de primavara Burdujeni - Itcani

  • In perioada urmatoare o sa vi se solicite modificarea parolei. Pana la modificarea parolei, userul poate figura ca si blocat, odata modificata parola, userul este reactivat automat.
    Pentru orice problema va rog folositi butonul "Contact"

mishu88

Well-Known Member
Trenulist
13 Mai 2008
668
8
Falticeni, Pascani, Bucuresti
trenuriromania.blogspot.com
WEBSITE
http://trenuriromania.blogspot.com
LOCATION
Falticeni, Pascani, Bucuresti
17 aprilie 2008 – Plimbare de primă’var㒠sucevean㒠între Burdujeni şi Iţcani</COLOR><i></i>

A fost o zi frumoas㒠de primă’vară’, cu nori pufoşi pe cer, în care am hotă’rât s㒠fac o vizit㒠Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” şi a Gă’rii Suceava – Burdujeni. Scopul vizitei la acest liceu a fost acela de a m㒠informa cu privire la Concursul de web-design, la care aveam s㒠particip ziua urmă’toare, 18 aprilie<i></i>. Prilej cu care am coborât şi în cartierul de jos al Sucevei, Burdujeni, pentru a mai ră’pi câteva momente din activitatea FeRoviaR㒠din gară’.

Trenul de Putna pleac㒠din Gara Suceava Burdujeni<i></i>14:05<i></i>

Pasionat de natur㒠şi de culorile ei, am surprins câteva cadre cu peisajele care te încânt㒠atunci când întri în urbea suceveană’. îmi place c㒠oraşele de podiş şi de munte (şi poate şi cele de câmpie) ofer㒠o panoram㒠a bisericilor, blocurilor, copacilor care se cuprind în suprafaţa acelei aşeză’ri.

Panorama nordic㒠a Sucevei, vă’zut㒠de pe E85<i></i>


Norii vegheaz㒠asupra Sucevei<i></i>14:10<i></i>

Coborât din maşina de ocazie la intrare în municipiul Suceava, am ză’rit maşina mea favorită’, Honda Accord. îmi place la nebunie aşezarea blocurilor optice ale maşinii, atât în faţă’, cât şi în spate. Deocamdat㒠conduc un Oltcit, însă’… am voie s㒠visez la o maşin㒠japoneză’, nu?

Honda Accord, parcat㒠în benzină’ria Petrom<i></i>în caz c㒠vreţi s㒠că’lă’toriţi pe ruta Suceava – Piatra Neamţ, alegeţi, cu încredere, autocarele de la Transmoldavia. Åžtiu c㒠pleac㒠din autogara Suceava în jur de ora 14 şi am mers adeseori cu acestea. Aleg s㒠circul cu ei deoarece ofer㒠confort şi siguranţ㒠sporite.

Autocarul Transmoldavia iese din Suceava şi duce pasagerii spre Piatra Neamţ<i></i>
în continuare, am mers de-a lungul Bulevardului 1 Decembrie 1918 cu gândul s㒠ajung la intersecţia dintre Bulevardul Åžtefan cel Mare şi strada Mă’r㒺eşti. Mi-a plă’cut s㒠vă’d copacii înverzind şi pă’mântul tot mai negru, semn c㒠e decis s㒠ofere viaţ㒠florilor… copacilor…

Primă’vara sucevean㒠pe Bulevardul 1 Decembrie 1918<i></i>


Parcul verde din faţa Spitalului Judeţean „Sfântul Ioan cel Nou” <i></i>Deoarece cunosc câţiva colegi de-ai mei care sunt pasionaţi de autobuzele construite de dinainte de 1989, m㒠gândesc c㒠urmă’toarea fotografie o s㒠le atrag㒠atenţia. Vestitul SV 02 XPB înc㒠îşi mai ducea veacul pe stră’zile din Suceava, îns㒠nu ştiu pentru cât timp… Noile Irisbus-uri sunt net superioare în ceea ce priveşte confortul şi aspectul ecologic, însă’… îmi place şi DAC-ul.

Vechiul autobuz DAC, prezent la datorie<i></i>


Intersecţia dintre Strada Scurt㒠şi Bulevardul 1 Mai<i></i>


Domnul şofer de pe TIR nu avea voie s㒠circule pe aici<i></i>14:20<i></i>

în drum spre strada Mă’r㒺eşti, am poposit câteva minute în Parcul Universită’ţii, unde am fotografiat fântâna artezian㒠cu ap㒠de culoare albastră’. Mi-a plă’cut ideea celor care au fă’cut asta, mai ales c㒠astfel de fântâni cu ap㒠colorat㒠aveam s㒠mai vă’d în drum spre Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”. în imaginile de mai jos, surprinse în parcul de lâng㒠Primă’ria Suceava, se pot observa copacii care abia înfrunzesc.

Fântâna artezian㒠din Parcul Universită’ţii<i></i>


Fântâna artezian㒠din Parcul Universită’ţii, vedere spre Universitate<i></i>


Miracolul naturii, prezent fă’r㒠întârziere şi în Suceava<i></i>Ieşind din Parcul Universită’ţii, am trecut pe lâng㒠Stadionul Areni şi Primă’ria Municipiului Suceava şi am ajuns într-un alt parc frumos, denumit „Parc Artist Sculptor Florea Vladimir”. Aici, culoarea apei din fântâna artezian㒠a fost verdele. Contrastul creat între ap㒠şi frunzele de deasupra mi-au inspirat prospeţime şi voioşie.

Primă’ria Municipiului Suceava<i></i>


Prospeţime în Parcul Artist Sculptor Florea Vladimir<i></i>


Culoare în parcurile sucevene<i></i>


Un parc nou în Suceava<i></i>14:25<i></i>

Dup㒠o scurt㒠relaxare în parc, am pornit pe drumul în pant㒠de pe strada Mă’r㒺eşti. Aceast㒠strad㒠leag㒠cartierele Centru de George Enescu, are un grad de declivitate destul de mare şi prezint㒠un trafic mic de maşini.

Pant㒠pe Strada Mă’r㒺eşti<i></i>


Åžcoala General㒠nr. 3, Suceava<i></i>14:30<i></i>

Ajungând la intersecţia dintre Bulevardul George Enescu şi strada pe care am urcat, am vă’zut Catedrala Ortodox㒠înc㒠în stadiu de execuţie. La intrarea de pe E85 dinspre Fă’lticeni, aceast㒠construcţie se vede lesne şi atunci când va fi gata, va reprezenta o atracţie turistică’. Mergând în continuare că’tre Colegiu, am trecut şi printr-un parc mai mic, care avea o fântân㒠artezian㒠cu o apă’… albastră’. M㒠gândeam c㒠au uitat s㒠aplice efectul aici, îns㒠m-am înşelat.

Catedrala Ortodox㒠din Zamca<i></i>


Fântâna artezian㒠cu ap㒠albastră’<i></i>14:35<i></i>

La mai puţin de 200 de metri de parcul unde m-am oprit, se afl㒠Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”. Aici mai veneam cu luni în urm㒠la cursurile de excelenţ㒠la Limba şi literatura română’. Credeam c㒠voi gă’si aici informaţii despre concursul de web-design de a doua zi, însă’… nu am aflat nimic.

Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, Suceava<i></i>


Prim-plan cu intrarea în colegiu<i></i>14:50<i></i>

Mi-am îndreptat pasul că’tre strada Mă’r㒺ti, strada Mihai Eminescu pân㒠ce am ajuns într-un loc unde am mai fost şi pe 12 ianuarie // http://my.opera.com/mishu88/blog/12-ianuarie-suceava-nord-suceava-burdujeni-40-de-minute // , şi pe 22 martie // http://my.opera.com/mishu88/blog/22-martie-singuratate-printre-liniile-magistralei-500 // şi mai tot timpul când trec prin zonă’.

Strada Mihai Eminescu, că’tre Sensul Giratoriu<i></i>


Flori de primă’vară’, pe strada Veronica Micle<i></i>14:55<i></i>

Ajungând într-o zon㒠pe care eu aş numi-o „Belvedere”, din cauza unei panorame interesante asupra cartierului Burdujeni. Printre industrie, blocuri, biserici, sere şi supermarket-uri se observ㒠semeaţa clă’dire a Gă’rii din Burdujeni. Pe timpul verii, flora din zon㒠nu permite o imagine clar㒠asupra Sucevei, îns㒠în anotimpul renaşterii naturii, Valea Sucevei poate fi uşor remarcată’.

Panorama Burdujeniului, vă’zut㒠de pe strada Åžtefan Åžtefureac<i></i>
Gara Suceava, un simbol al Burdujeniului<i></i>15:05<i></i>

Am ieşit din zona Belvedere, am mers pe lâng㒠Piaţa Mare, de-a lungul stră’zii Petru Rareş, spre a m㒠îndrepta că’tre Calea Unirii. Uitându-m㒠la orizont, am vă’zut cum statuia lui Åžtefan cel Mare din Parcul Åžipote troneaz㒠asupra codrului abia înverzit. Apoi am trecut pe lâng㒠Colegiul Naţional „Ciprian Porumbescu”, şcoal㒠unde au învă’ţat doi colegi de tabă’r㒠din Muncel 2007. Vreau s㒠spun c㒠erau foarte bine pregă’tiţi şi dă’deau dovad㒠de importante calită’ţi artistice: desen, arhitectură’. Ca o concluzie, dac㒠sunteţi pasionaţi de art㒠şi dac㒠nu ştiţi ce liceu s㒠alegeţi, ar fi bine s㒠puneţi şi acest colegiu în lista de documentare.

Statuia lui Åžtefan cel Mare, vă’zut㒠primă’vara de pe Strada Petru Rareş<i></i>


Colegiul Naţional -Ciprian Porumbescu- Suceava<i></i>15:15<i></i>

Pe timp însorit, Suceava îmi pare un oraş colorat, plin de viaţă’. Cu excepţia zilelor când este să’rbă’toare şi este foarte aglomerat, oraşul Bucovinei este plă’cut şi plin de atracţii de vizitat. în acea zi am mers de-a lungul stră’zii Calea Unirii, strad㒠care leag㒠cartierul Burdujeni de restul oraşului.

Coborând pe Calea Unirii, spre Gara Burdujeni<i></i>15:20<i></i>

Burdujeniul reprezint㒠cartierul industrial al oraşului Suceava, aici veţi întâlni fabrici, gara Burdujeni, mall-uri. Pân㒠a ajunge acolo, traversezi dou㒠poduri, unul peste râul Suceava şi unul peste Magistrala feroviar㒠500. Uitându-ne puţin înapoi, vom vedea c㒠am lă’sat un deal plin de copaci şi case. Aici este o zon㒠rezidenţial㒠foarte liniştită’, îns㒠şi preţurile pentru locuinţe sunt pe mă’sură’.

Trafic de autoturisme pe podul de peste râul Suceava<i></i>


Apa învolburat㒠a râului Suceava<i></i>


Zona rezidenţiala de pe un deal al Sucevei<i></i>15:30<i></i>

în imaginile de mai jos v㒠voi prezenta clă’dirile industriale care acum nu mai funcţionează’, dar au reprezentat locul de munc㒠a mii de suceveni. Vis-a-vis de aceste clă’diri, s-a amenajat Suceava Shopping City, un loc în care gă’seşti Carrefour, Media Galaxy, locuri din astea unde, dac㒠intri, ră’mâi fă’r㒠bani, aşa cum se preteaz㒠a fi într-o economie de piaţă’…

Zona industrial㒠a Sucevei<i></i>
Shopping City Suceava<i></i>Ne apropiem, tot mai tare, de locul unde se afl㒠calea ferată’. Aşa cum aminteam mai sus despre podul rutier peste calea ferată’, îl avem într-una din imaginile de mai jos. Am luat-o la stânga faţ㒠de direcţia înainte, pe o strad㒠mai mic㒠ce faciliteaz㒠accesul la companiile de construcţii şi de colectare a fierului vechi. Tot aici se afl㒠şi acei copaci cu flori deosebit de frumoase şi de culoare mov.

Podul rutier care trece peste Magistala 500<i></i>


Ne apropiem de Gara Burdujeni<i></i>


Copacii cu flori frumoase de lâng㒠Magistrala 500<i></i>15:35<i></i>

Prima locomotiv㒠surprins㒠în aceast㒠zi FeRoviaR㒠a fost un LDH modernizat cu instalaţie electric㒠de încă’lzire, 89-0587-9<i></i>. A adus de la Putna trenul personal P5602 Putna-Iaşi<i></i>. Acesta este unul dintre cele mai lungi personale din ţar㒠şi leag㒠Centrul Bucovinei de Estul Moldovei. Stră’bate 222 de km, schimb㒠dou㒠locomotive şi circul㒠în regim de 2-3 vagoane de clasa a II-a şi unul de clasa I. De aici, din Suceava, trenul va fi preluat de o locomotiv㒠electrică’<i></i> (de aceast㒠dat㒠a fost EA1-646).

Locomotiva diesel-hidraulica 89-0587-9<i></i>


EA 646 se cupleaz㒠la Trenul Putna – Iaşi<i></i>15:40<i></i>

Ajuns pe liniile Burdujeniului, ză’resc un mă’rfar lung de 500 de metri şi peste 20 de vagoane Gbs, Tals, Eacs, Zas, Zaes. Locomotivele clasice<i></i> care vor fi tras trenul spre Paşcani erau: electrica cu vopseaua decojit㒠40-0662-3 şi Sulzerul 60-1307-2<i></i>. M-am îndreptat spre gară’, unde trenul P5602 Putna-Iaşi<i></i> se pregă’tea s㒠plece la 15:46.

Mersul de Tren pentru cele 3 ore petrecute în Gara Suceava Burdujeni<i></i>


Mă’rfarul de seară’, pregă’tit s㒠plece spre Paşcani<i></i>


Locomotiva trenului de Iaşi<i></i>


Trenul P5602 pleac㒠spre Paşcani<i></i>Dup㒠ce a stat 18 minute în Burdujeni, personalul de Iaşi<i></i> pleac㒠de pe linia 2. Tot în acelaşi timp soseşte în gară’, pe linia 3, Acceleratul 1932 Cluj-Napoca – Galaţi<i></i>. Avea în componenţa sa 6 vagoane roşii (5 clasa a II-a şi 1 clasa I) şi a fost tras de electrica EA 442.

Acceleratul Cluj-Napoca - Galaţi soseşte în Suceava Burdujeni<i></i>


EA 442 trage trenul de Cluj-Napoca – Galaţi<i></i>


Garnitura trenului Accelerat 1932<i></i>15:50<i></i>

Ajungând cu doar 15 minute întârziere, trenul care leag㒠dou㒠regiuni ale ţă’rii, Nordul Transilvaniei de Sudul Moldovei, pleac㒠din Burdujeni la 15:51. Parcurgea aproximativ 734 de km şi trecea, în drumul să’u, prin Vatra Dornei şi Iaşi. Obişnuia s㒠plece pe la 9 dimineaţa din Cluj-Napoca şi s㒠ajung㒠la 23 în Galaţi.

Trenul transcarpatic pleac㒠din Suceava cu 15 minute întârziere<i></i>Dup㒠plecarea trenului, moment înregistrat şi pe care îl puteţi urmă’ri aici http://www.youtube.com/watch?v=ocaNTdeab_s&feature=channel , m-am îndreptat că’tre Suceava Nord – Iţcani. Traseul Burdujeni – Iţcani este unul dintre cele mai frumoase că’ră’ri de cale ferat㒠care leag㒠dou㒠staţii importante din acelaşi oraş. Pe acest traseu sunt dou㒠curbe, o revizie tehnic㒠de vagoane, dou㒠podeţe şi multe, multe traverse ce suport㒠viteze de pân㒠la 50 km/h.

Coada trenului mă’rfar de seară’<i></i>


Bordurile frumos vopsite ale Burdujeniului îşi aşteapt㒠că’lă’torii<i></i>


Liniile de fier ale gă’rii Burdujeni<i></i>


Infrastructur㒠FeRoviaR㒠2008<i></i>
Garnitura mă’rfarului de seară’<i></i>16:00<i></i>

Dup㒠10 minute de linişte în care nu s-a auzit nici un scârţâit de roat㒠de tren, pe când eram aproape de intrarea în Revizia de Vagoane Suceava, m-am întâlnit cu trenul Personal P5570 Suceava Nord – Botoşani<i></i>. Parcurge 62 de km şi în aprilie 2008 avea dou㒠vagoane albastre. Trenul era tras de LDH 80-0516-7<i></i>.

Trenul Personal Suceava Nord - Botoşani<i></i>îmi continui, cu emoţii, drumul că’tre Iţcani, traversând liniile şi apropiindu-m㒠de ramificaţia Suceava – Suceava Vest, unde se circul㒠cu vitez㒠limitat㒠de 40 km/h. Aveam în dreapta mea un rând lung de vagoane albastre, de clasa I sau de clasa a II-a, Dimitroave şi multe altele, pe care aveam s㒠le fotografiez peste o lună’, peste un an…

Tot înainte = Suceava Nord, iar la stânga = Suceava Vest<i></i>


Ramificaţia de Suceava - Suceava Vest<i></i>


Tot înainte, spre Iţcani<i></i>

16:10<i></i>

Tot mergând şi ajungând la prima curbă’, am ză’rit un trenuleţ de marfă’. Locomotiva acestuia era 60-1344-5<i></i> şi transporta dou㒠vagoane platform㒠Rils şi un Eacs obişnuit. A se observa, în prim plan, cum oamenii şi-au pregă’tit pă’mânturile pentru însă’mânţat.

Un trenuleţ de marf㒠venind dinspre Suceava Vest<i></i>


Semnale de intrare în gară’<i></i>Nu departe de semnalele luminoase, este o trecere la nivel cu calea ferată’. Pe aici, pe strada Plaiului, semnalele luminoase şi acustice sunt mereu aprinse, astfel c㒠dac㒠ar fi s㒠fii corect şi s㒠stai la stop, ai sta mult şi bine. Nu ştiu cât este de bine sau de ră’u, îns㒠cred c㒠la trecerile la nivel cu calea ferat㒠dintre dou㒠staţii de tren care aparţin aceluiaşi oraş ar trebui s㒠fie dotate cu instalaţii de atenţionare inteligente, care s㒠simt㒠trenul la maxim 400-500 de metri. De multe ori am trecut pe aici şi, deşi nu treceau trenuri, semnalele atenţionau încontinuu.

Åži trec de prima trecere dubl㒠cu calea ferată’<i></i>


Trecere dubl㒠la nivel cu calea ferată’<i></i>Primă’vara îşi intrase în drepturi, astfel c㒠aproape toţi pomii s-au înză’pezit cu flori frumos mirositoare, iar colţurile firave ale ierbii şi-au fă’cut loc pân㒠şi printre pietrele de pe terasamentul că’ii ferate.

Tot înainte, spre Iţcani<i></i>

16:20<i></i>

Un Sulzer gră’bit tranzita drumul dintre Iţcani şi Burdujeni. Era 60-1318-9<i></i> şi nu ştiu care era scopul şi durata vizitei prin zonă’.

DA 1318 plimbându-se de la Iţcani la Burdujeni<i></i>


La revedere, domnule Sulzer! <i></i>


Tot înainte, spre Iţcani<i></i>16:30<i></i>

Deşi în ultima jumă’tate de or㒠a fost cam pustiu prin aceast㒠zonă’, iat㒠c㒠am ajuns la intrarea în Gara Iţcani, de unde se vede, în prim plan, drezina 4622 cu viteza maxim㒠de 60 km/h, iar în plan secund, gara Iţcani şi locomotiva trenului Intercity 554<i></i> cu plecare la 16.35 de la linia 3.

Vedere de intrare în Gara Suceava Nord – Iţcani<i></i>


Drezina 4622 aştepta la intrare în Iţcani<i></i>


Detaliu cu drezina muncitoare<i></i>


Aşezarea liniilor în Gara Iţcani<i></i>Dup㒠câţiva paşi pe peronul gă’rii, am auzit şuierul de plecare al locomotivei Bo-Bo electrice modernizate 46-0113-4<i></i> tră’gând dup㒠ea 3 vagoane de lux, dou㒠dintre ele clasa a II-a, 21-76 şi unul de clasa I, 10-91. Plecarea trenului „Mihai Eminescu” o puteţi viziona şi aici http://www.youtube.com/watch?v=ocaNTdeab_s .

Trenul IC 554, pregă’tit de plecare<i></i>


Plecarea trenului Intercity Mihai Eminescu<i></i>Pe linia 4 se afla trenul personal P5506<i></i>. Avea s㒠plece la 16:53 cu locomotiva electric㒠40-0799-3<i></i> şi cu 5 vagoane albastre în spate.

EA 799 cu P5506<i></i>


Gara Iţcani, vă’zut㒠din direcţia Nord-Vest<i></i>16:40<i></i>

îns㒠pân㒠atunci am zis s㒠ajung şi în dreptul depoului CFR Suceava Nord. Deşi ştiam c㒠o s㒠vă’d câteva locomotive dormind, mi-am zis c㒠trebuie s㒠arate bine şi în somn, nu numai în mişcare. Astfel, aveam s㒠gă’sesc aici pe: EA 86, EA 139, EA 588, EA 666 şi EA1-717<i></i>. Bineînţeles c㒠erau mult mai multe exemplare cu motoare capabile de 5.100 kW, îns㒠nu le-am vă’zut eu. în prima imagine, avem rama electric㒠Z6100 cu 2 vagoane, seria 58-0013-1, un Sulzer albastru şi o electric㒠roşie.

O ram㒠electrică’, un Sulzer şi o Electrică’<i></i>Tocmai dup㒠ce am fă’cut poza anterioară’, apare şi EA 86<i></i> din depou s㒠îşi îndeplineasc㒠propria comand㒠de seară’. Vom vedea c㒠la bordul ei era un mecanic care nu mai avea mult pân㒠la pensie, astfel c㒠şi-a adus soţia cred să’-i fac㒠nişte fotografii. Frumos moment.

EA 86 apare în scenă’<i></i>


O locomotiv㒠electric㒠impecabil㒠la exterior<i></i>


Electrica se gră’bea spre marca de siguranţ㒠de la intrarea în Iţcani<i></i>16:50<i></i>

Odat㒠cu venirea orei 17, lucrurile din gara Iţcani încep s㒠se aglomereze puţin, astfel c㒠amintim sosirea trenului 1555<i></i>. Pe orice Tabel㒠de Mers al trenurilor, apare scris Botoşani – Timişoara Nord<i></i>, iar acest lucru m-a pus puţin în dilemă’. Mi-a trebuit multe zeci de minute ca să’-mi dau seama ce se întâmpl㒠în intervalul de timp 16:50 – 17:30 în Gara Suceava Nord – Iţcani. Am s㒠v㒠prezint şi vou㒠în cele ce urmeaz㒠cum se formeaz㒠trenul Accelerat 1765 Iaşi – Timişoara Nord, cu ramura A1555, venit㒠de la Botoşani.


Dup㒠ce am vă’zut la faţ㒠depoul Suceava Nord, m-am întors spre gară’, auzind un <COLOR color="blue">Sulzer<i></i> cu fluier şuierând de trei ori. Soarele m㒠bă’tea din spate şi eram bucuros c㒠voi captura câteva momente interesante din viaţa Iţcaniului. în drum spre peron, m-am apropiat de hala depoului şi am fotografiat câteva locomotive: EA 139, EA 666 şi EA1-717<i></i>. Locomotiva electric㒠40-0139-2<i></i> este cred c㒠singura din ţar㒠care are dunga frontal㒠vopsit㒠în albastru-galben-roşu pe pă’rţile frontale, iar pe laterale doar culoarea roşie. Despre EA 666<i></i> ştiu c㒠acum, în 2009, este modernizat㒠şi am vă’zut-o în Dolhasca. EA1-717<i></i> cred c㒠a fost folosit㒠pe un tren cu ruta Bucureşti Nord – Suceava Nord<i></i>, pentru c㒠am vă’zut-o prin Bucureşti în 2009.


M㒠întorc înapoi în Gara Iţcani<i></i>


Peisaj FeRoviaR<i></i>


EA 139, o locomotiv㒠tricolor-hibridă’<i></i>


EA 666 & EA 139<i></i>


Bucureşteanca EA1-717<i></i>între timp, la 16:48 a sosit trenul 1555<i></i>, ramur㒠pentru trenul Accelerat 1765<i></i>, iar la 16:53 a plecat trenul personal P5506 Suceava Nord – Paşcani<i></i>. Pe 6 aprilie 2006 a apă’rut, în Obiectiv de Suceava, un articol care menţiona c㒠s-au anulat o serie de personale, iar în locul acestora circulând ramure ale trenurilor Iaşi – Timişoara Nord<i></i> şi retur. De asemenea, în comunicat se mai preciza c㒠se ofer㒠bilete cu tarif de tren de personal pentru cei care că’lă’toresc doar între staţiile Botoşani şi Suceava Nord.


Trenul 1555, Botoşani-Suceava Nord<i></i>


DA 965, la sfârşit de tur㒠dup㒠62 de km parcurşi <i></i>17:00<i></i>

La 17:07, soseşte trenul care merge că’tre Timişoara Nord, Acceleratul 1765<i></i>. Supranumit şi trenul „foamea”, acesta este compus din 9 vagoane, dintre care 7 clasa a II-a cu seria 20-59 şi 20-57 şi 2 vagoane clasa I cu seria 19-57. Primele 6 vagoane sunt de la Iaşi, iar ultimele 3 vin de la Botoşani. De data aceasta, au venit cu DA 965<i></i>. Procedura de ataşare o vedem în imaginile de mai jos. Dup㒠aceasta, trenul va pleca la 17:27 spre Timişoara Nord, pe ramificaţia Iţcani – Suceava Vest.

în Iţcani soseşte trenul cu 6 vagoane, Iaşi - Timişoara Nord<i></i>


Locomotiva care a tractat Acceleratul Iaşi - Timişoara Nord pân㒠în Suceava Nord se retrage la depou<i></i>


Vagoanele de Botoşani se ataşeaz㒠Acceleratului transcarpatic<i></i>


Trenul Accelerat este compus, el urmeaz㒠s㒠plece la 17:27<i></i>17:10<i></i>

Aşa cum spuneam şi mai sus, mecanicul de locomotivă’, fiind ceva mai în vârstă’, a profitat de vremea frumoas㒠şi a realizat câteva fotografii cu maşina EA 86<i></i>, care abia a ieşit din modernizare.

Åži mecanicii de locomotiv㒠fac poze la trenuri<i></i>


Soţia mecanicului de locomotiv㒠veteran îi face o poz㒠cu electrica EA 86<i></i>17:20<i></i>

Din depou au ieşit dou㒠locomotive diesel-hidraulice<i></i> care se îndreptau că’tre direcţia Burdujeni.

Un LDH proaspă’t ieşit din aşternut<i></i>


Un LDH 141 pleac㒠în misiune<i></i>în timp ce m-am apropiat de podul rutier de peste Magistrala 500, semnalul de ieşire din staţia indica liber cu vitez㒠redusă’, iar dup㒠câteva clipe, s-a auzit goarna locomotivei EA 86<i></i>. Plecarea trenului o puteţi urmă’ri şi pe youtube aici http://www.youtube.com/watch?v=ocaNTdeab_s . Acest tren parcurge, de la Iaşi pân㒠la Timişoara Nord, un numă’r de aproximativ 845 de km. Pleac㒠la 15:00 din Iaşi şi ajunge la 06:29 în Timişoara Nord.

Liber cu viteza redus㒠pentru A1765<i></i>


Acceleratul 1765 pleac㒠spre Timişoara<i></i>17:40<i></i>

în drumul de întoarcere spre Suceava – Burdujeni, m-am întâlnit cu Rapidul 755 Bucureşti Nord – Suceava Nord<i></i>, tras de locomotiva EA1-431<i></i>. Pe pă’rţile laterale prezint㒠vechea abreviere, S.N.C.F.R., fiind una dintre cele câteva locomotive<i></i> din ţar㒠care pă’streaz㒠aceast㒠nomenclatură’.

Rapidul 755 ajunge la destinaţie fă’r㒠întârziere<i></i>


Spre Burdujeni, tot înainte! <i></i>


Podeţ peste un pârâu în curba de pe M500<i></i>


Cel de-al doilea pod dintre Burdujeni şi Iţcani<i></i>


La stânga = Revizia de Vagoane, tot înainte = Suceava Burdujeni, la dreapta = Suceava Vest<i></i>


Spre Burdujeni, tot înainte<i></i>17:50<i></i>

M-am abă’tut puţin de la linia principal㒠ce duce spre Burdujeni şi am luat-o în direcţia indicatorului „Atenţie!”. Am trecut prin Revizia de Vagoane Suceava şi am fotografiat câteva vagoane care au fost pe traseu şi vor fi fost s㒠fie cuplate la trenurile înscrise în mers.

Atenţie, urmeaz㒠Revizia de Vagoane Suceava<i></i>


Un vagon de dormit pregă’tit s㒠circule pe timp de noapte<i></i>


Un triaj special dedicat vagoanelor de pasageri<i></i>


Vagoane, şine şi mult㒠verdeaţă’<i></i>


Revizia de Vagoane Suceava<i></i>


Atenţie, vagoanele sunt puse sub tensiune! <i></i>18:00<i></i>

Dup㒠ce am ieşit din Revizie, P5507 Paşcani – Suceava Nord<i></i> este tras de tracţiune dubl㒠(Co-Co modernizat + Bo-Bo clasic<i></i>) spre destinaţia finală’, unde va acţiona goarna locomotivei<i></i> de trei ori. Filmul cu trecerea personalului în dreptul Reviziei tehnice de Vagoane îl puteţi urmă’ri aici http://www.youtube.com/watch?v=ocaNTdeab_s&feature=channel_page .

Tracţiune dubl㒠pentru un personal inter-judeţean<i></i>


Ajuns aproape de destinaţia finala – Burdujeni<i></i>


Triajul Gă’rii Suceava – Burdujeni<i></i>


Ora 18, moment de linişte pe calea ferat㒠bucovineană’<i></i>18:10<i></i>

Gara Burdujeni arat㒠excepţional sub bă’taia soarelui de seară’, astfel încât m-am dus spre liniile pe care staţionează’, de obicei, mă’rfarele. Pe linia 1 se pregă’tea s㒠plece la ora 18:09 trenul Personal P5623<i></i>. Dup㒠ce mi-am dat seama pentru ce LDH-ul<i></i> din Iţcani, proaspă’t trezit din somn, a venit în Burdujeni, iat㒠c㒠am vă’zut ceva care m-a surprins plă’cut: un tat㒠explica şi îi ară’ta bă’iatului să’u despre trenuri, despre gară’…

Personalul de Putna o ia din loc la ora stabilită’<i></i>


Trenul de sear㒠care va rupe liniştea în Putna<i></i>


Tată’l care i-a povestit copilului despre trenuri<i></i>
 
18:15<i></i>

Ultimul tren personal din aceast㒠seară’, P5736<i></i>, ajunge pe linia 1 şi îşi las㒠că’lă’torii veniţi din Cacica. Trenul era compus din rama electric㒠Z6100, seria 58-1005-6<i></i>, având în componenţa sa 3 vagoane. Aceste automotoare electrice<i></i> au fost aduse din Franţa şi au fost modernizate, ulterior, la Remarul 16 Februarie Cluj-Napoca.

Trenul Personal Cacica - Suceava ajunge la destinaţie<i></i>


O locomotiv㒠diesel nu-şi uit㒠niciodat㒠funcţia de manevră’<i></i>18:30<i></i>

Mi-am luat ră’mas bun de la Gara Burdujeni, promiţându-i o vizit㒠chiar ziua urmă’toare, când aveam s㒠vin în Suceava pentru acel concurs de web-design de care v㒠spuneam la începutul reportajului. Am dorit s㒠v㒠transmit prin pozele şi textul din aceast㒠povestire FeRoviaR㒠c㒠trenurile reprezint㒠mult mai mult decât o simpl㒠înşiruire de vagoane, aşa cum frumos spunea colegul meu de facultate, Ionuţ . http://www.youtube.com/user/ionutipate <i></i>

Lonely tracks<i></i>


închei reportajul despre că’ile ferate dintre Suceava Nord – Iţcani şi Suceava – Burdujeni printr-o scurt㒠incursiune istoric㒠asupra acestei gă’ri fascinante a Burdujenilor. Informaţiile le-am preluat din volumul 1 al „Istoricului Tracţiunii Feroviare din România”, editura ASAB.

Primele că’i ferate în Bucovina au fost construite de societatea LCE pe relaţiile Lemberg – Napolecă’uţi – Cernă’uţi şi Cernă’uţi – Suceava (Iţcani). Astfel, la 1 septembrie 1866, primele trenuri circulau deja de la şi spre Cernă’uţi, iar trei ani mai târziu, la 28 octombrie 1869, ajungeau la Suceava, vechea cetate de scaun a lui Åžtefan cel Mare. Compania LCE (Lemberg – Czernowitz - Eisenbahn) a construit gă’ri în tot imperiul, iar una dintre tră’să’turile specifice ale companiei au constituit-o clă’dirile somptuase ale gă’rilor, menite a impresiona prin dimensiunile şi frumuseţea arhitecturală’.

Pe o plachet㒠comemorativ㒠de pe că’ră’mizele Gă’rii Burdujeni scrie: "Aceast㒠gar㒠a fost construit㒠şi dat㒠în exploatare la 15 decembrie 1869, cu ocazia deschiderii liniei ferate Suceava - Roman, prima linie din Moldova" octombrie 1969.

Tot pe o plachet㒠din marmur㒠este scris: "125 de ani de la inaugurarea liniei Suceava - Roman" 15 decembrie 1994

Gara a fost restaurat㒠timp de mai mulţi ani, ea fiind dat㒠în folosinţ㒠în modul cum o vedem noi acum pe 17 noiembrie 2006.
<i></i>
 
Sincere felicitari pt reportaj :lautar: Ai un stil aparte de prezentare care te face foarte original.Keep up the good work.

Toate cele bune!
 
18 aprilie 2008 – Activitate FeRoviaRa Suceava Burdujeni<i></i>


în aceast㒠zi de aprilie a avut loc la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” concursul de web-design şi aplicaţii. Am participat ca reprezentant al Colegiul Tehnic „Mihai Bă’cescu”. Din pă’cate, nu am obţinut niciun premiu.

Am pornit de la 13 din Fă’lticeni, am terminat concursul în jur de ora 15:30, urmând s㒠m㒠duc pân㒠la Gara Burdujeni. Am ieşit din liceul aflat pe strada Mă’r㒺eşti, am cotit pe la strada Petru Rareş şi apoi am coborât pe Calea Unirii pân㒠când am ajuns în apropierea Gă’rii Burdujeni.

Lalele multicolore pe strada Petru Rareş<i></i>


Un autobuz de generaţie mai veche pe Calea Unirii<i></i>16:30<i></i>

Tocmai ce am ajuns la trecerea la nivel cu calea ferat㒠a triajului Gă’rii Suceava Burdujeni, c㒠am vă’zut locomotiva DA 1344<i></i> urcând cocoaşa de triere şi îndreptându-se că’tre triajul principal al Sucevei.

Trecere la nivel cu calea ferat㒠a triajului Gă’rii Suceava Burdujeni<i></i>


DA 1344 se îndreapt㒠spre Triajul Suceava<i></i>Dup㒠câteva clipe, luminile şi sunetele de avertizare pentru linia în cauz㒠pornesc şi am staţionat câteva clipe pentru a vedea ce se întâmplă’. Din sensul Vereşti, Acceleratul 1555 Botoşani – Timişoara Nord<i></i> a intrat în gar㒠cu o vitez㒠ameţitoare şi cu semnale insistente. Trenul trebuie s㒠ajung㒠în Iţcani la 16:48, pentru ca ulterior s㒠se cupleze la trenul Accelerat 1765 Iaşi – Timişoara Nord<i></i>. Pentru a v㒠lă’muri, v㒠invit s㒠vizionaţi clipul dedicat acestei zile aici http://www.youtube.com/watch?v=qgoqw41OJBY .

Acceleratul 1555 intr㒠în grab㒠în Burdujeni<i></i>


Trenul cu 4 vagoane care vor ajunge pân㒠în Timişoara Nord<i></i>16:40<i></i>

Iat㒠c㒠la un moment dat s-au auzit scârţâituri de roţi pe calea ferată’, iar apoi am vă’zut un convoi de 7 vagoane Eacs încă’rcate cu fier vechi. Trenul era tras de LDH45 – 254, o locomotiv㒠gri,<i></i> frumoasă’, pe care am mai vă’zut-o pe liniile de cale ferat㒠ale Burdujenilor şi pe 9 aprilie 2008 http://my.opera.com/mishu88/blog/9-aprilie-nu-pozati-trenurile .

LDH45 - 254 manevreaz㒠7 vagoane cu fier vechi în Triajul Suceava<i></i>


Traversând liniile, am ajuns pe platforma de linii secundare 1S şi 2S, de unde auzeam compresorul lacom al locomotivei EA 883<i></i>, ce se pregă’tea s㒠plece spre Paşcani. Totodată’, mai amintesc c㒠mă’rfarele de pe liniile Burdujeniului erau compuse din vagoane ruseşti cu cupl㒠rusească’.

EA 883 se pregă’teşte s㒠plece spre Paşcani<i></i>


Locomotiva electric㒠CFR Marfă’, EA 883<i></i>


Marfarele garate in Burdujeni la ora 16<i></i>


Vagoane de marf㒠ruseşti<i></i>în Mersul Trenurilor de Că’lă’tori, la 16:42 este prevă’zut㒠plecarea trenului Intercity 554 Suceava Nord – Bucureşti Nord<i></i>. Supranumit şi trenul „Mihai Eminescu”, acesta îşi ia avânt din Gara Suceava Burdujeni la ora stabilită’, iar în dreptul podului rutier, locomotiva îşi oprise ventilaţiile...

IC 554 Mihai Eminescu pleac㒠din Burdujeni<i></i>


Bobica modernizat㒠+ 3 vagoane de lux = destinaţia Bucureşti<i></i>16:50<i></i>

La 16:52, cu dou㒠minute mai devreme decât este prevă’zut în mers, apare şi Acceleratul 1765 Iaşi – Timişoara Nord<i></i>. Acest tren a fost tras de EA 820<i></i>. Locomotiva avea s㒠ajung㒠în Iţcani, urmând ca de acolo, dup㒠ce are loc ataşarea vagoanelor de Botoşani, pe care le-am vă’zut mai sus, s㒠plece spre Timişoara Nord la 17.27.

A1765 soseşte în staţie pe linia 2<i></i>


Trenul Accelerat Iaşi - Timişoara Nord parcurge 845 de km<i></i>


Acceleratul pleac㒠spre Iţcani<i></i>Chiar în acelaşi moment în care A1765<i></i> pleac㒠spre Suceava Nord – Iţcani, în Burdujeni soseşte P5506, Suceava Nord – Paşcani<i></i>. Trenul avea în compoziţia sa 5 vagoane.

Aglomeraţie mare pe trenul interjudetean P5506, Suceava Nord – Paşcani<i></i>


Trenul porneşte spre Paşcani, la 17 ore trecute fix<i></i>17:10<i></i>

Odat㒠cu plecare acestui tren, mi-am zis s㒠plec şi eu spre casă’, întrucât cerul se înnorase şi nu prea doream s㒠m㒠prind㒠ploaia… Plecat de la 8 dimineaţa la cursuri, de la 13 la concurs şi de la 15 hai-hui prin Suceava, foamea m-a prins din urm㒠şi m-a gră’bit spre casă’.

Nu înainte de a pă’ră’sit liniile ferate, am realizat câteva fotografii din care s㒠reias㒠linia continu㒠de pe Magistrala 500.

Magistrala 500, spre Bucureşti<i></i>


Magistrala 500, spre Vicşani<i></i>
înainte de a pleca, DA 1344 mi-a urat „Drum bun!” spre casă’<i></i>