• Forumul este in proces de upgrade!

Bancuri

NGABY

Active Member
Vine o femeie la cabinet cu nasul umflat. Doctorul o întreabă’:
DOCTORUL: Ce aţi pă’ţit?
FEMEIA: O albină’, ră’spunde femeia.
DOCTORUL: S-a pus pe nasul dumneavostră’?
FEMEIA: Da.
DOCTORUL: V-a înţepat?
FEMEIA: N-a avut timp, c㒠soţul meu a şi lovit-o cu lopata.

v
Doctorul dicteaz㒠asistentei un diagnostic în latină’.
PACIENTUL (agitat): Domnule doctor, sufă’r de vreo boal㒠rară’?
DOCTORUL: Da’ de unde! Jumă’tate din cimitir e plin cu cei care au avut boala dumneavoastră’!

v
- Domnule doctor, taică’-meu a tră’it nouă’zeci de ani! Credeţi c㒠am şanse s㒠apuc şi eu aceast㒠vârstă’?
- Fumezi?
- Nu.
- Bei?
- Niciodată’!
- înseamn㒠că’-ţi plac femeile...
- Niciodat㒠nu mi-am înşelat soţia!
- Atunci, de ce mama dracului vrei s㒠tră’ieşti nouă’zeci de ani?!

v
Un tip se trezeşte în ambulanţă’:
- U... u... unde m㒠duceţi!
- La morgă’!
- Pă’i nu am... murit!
- Mai stai... nu am ajuns!

v
PACIENTUL: îmi puteţi da un sfat pentru o viaţ㒠mai lungă’?
DOCTORUL: S㒠v㒠că’să’toriţi!
PACIENTUL: Ajută’?
DOCTORUL: Concret, nu! Dar gândul de viaţ㒠lung㒠nu va mai veni niciodată’.

v
- Doctore, nu i-aţi putea admininstra soţului meu un medicament pentru a visa noaptea peşte?
- De ce? E cumva pescar?
- Nu, dar de vreo dou㒠luni viseaz㒠noapte de noapte vră’bii.
- Åži ce v㒠deranjează’, peşti sau vră’bii, nu e totuna?
- Nu, c㒠daca ar visa peşti, nu ar mai ciripi.

v
Un ziarist vrea s㒠scrie un reportaj de la spitalul de nebuni. Doctorul îi explică’:
- Periodic, le dă’m nebunilor câte un test. Care reuşeşte s㒠îl treacă’, îi dă’m drumul. De exemplu, acum am umplut o cad㒠cu apă’. Lâng㒠cad㒠avem o linguriţă’, un pahar şi o gă’leat㒠şi le cerem nebunilor s㒠goleasc㒠apa din cadă’.
Ziaristul spuse:
- Foarte simplu, orice om să’nă’tos ar folosi gă’leata!
Doctorul ripostează’:
- Greşit, un om normal ar trage dopul de la cadă’. Ce pat preferaţi, jos sau sus?

v
Medicul cardiolog intr㒠în goan㒠la morgă’, strigând:
- Scoate-l repede pe numă’rul trei! Nu pulsul lui s-a oprit, ci ceasul meu!

v
O prostituat㒠se duce s㒠o consulte un ginecolog.
- Pierdeţi mult la ciclu?, o întreab㒠doctorul.
- Foarte mult! Cel puţin un milion pe noapte…

v
- Dom’ doctor, bă’rbatul meu m㒠înşeală’!
- De unde ştiţi?
- Am patru copii şi nici unul nu seamă’n㒠cu mine...

v
O femeie la doctor.
- Domn’ doctor, aţi uitat c㒠de trei minute stau cu limba scoasă’?
- N-am uitat, dar vreau s㒠scriu reţeta în linişte.

v
Cabinetul unui psihiatru. Se deschide uşa şi intr㒠un bă’rbat, în patru labe, cu ceva în gură’.
PSIHIATRUL: Vai! Cine a venit la noi? O pisicuţă’?
Bă’rbatul se târâie pân㒠în colţul cabinetului.
PSIHIATRUL (urmă’rindu-l): Un că’ţeluş?
Bă’rbatul trece cu mâna pe lâng㒠perete şi se târâie în celă’lalt colţ.
PSIHIATRUL (nu renunţ㒠aşa uşor): Ah! Cred c㒠e un arici! Nu? O broasc㒠ţestoasă’?
Bă’rbatul scoate un cablu din gur㒠şi zice:
- Auziţi? M㒠lă’saţi şi pe mine s㒠v㒠trag netul sau nu?!

v
Un chirurg viziteaz㒠o blond㒠splendid㒠dup㒠operaţie:
- Totul merge bine...
Ea era trează’, aşa că’, dup㒠ce o examinează’, îl întreabă’:
- Åži dup㒠cât timp voi putea face sex din nou, domnule doctor?
Chirurgul, încurcat, fă’cu o mic㒠pauză’, lucru care pă’ru s-o alarmeze pe biata fată’.
- Care-i problema, doctore? Am s㒠m㒠fac bine, nu-i aşa?!
El ră’spunde:
- Sigur c-ai s㒠te faci bine... Doar c㒠nimeni nu mi-a mai pus întrebarea asta dup㒠o operaţie de amigdalita...

v
- Doctore, aţi recomandat soţiei mele s㒠se duc㒠la bă’i. E bolnavă’?
- Nu! Dumneavostr㒠aveţi nevoie de linişte!

v
Un bă’rbat avea febr㒠mare, aşa c㒠soţia l-a dus la doctor. Dup㒠o consultaţie, doctorul se pronunţă’:
- Doamnă’, soţul dumneavoastr㒠are nevoie de odihnă’. Am s㒠v㒠prescriu nişte somnifere.
- V㒠mulţumesc, domnule doctor. Åži când trebuie s㒠i le dau?
- Nu pentru el, sunt pentru dumneavoastră’!

v
DOCTORUL: Mi-aţi ascultat sfatul şi aţi dormit cu fereastr㒠deschisă’?
PACIENTUL: Da.
DOCTORUL: Deci v-a dispă’rut complet astmul de care sufereaţi?
PACIENTUL: Nu, dar mi-au dispă’rut ceasul, televizorul, iPodul şi laptopul.

v
Nelu, puţin abţiguit, merge la doctor, acuzând dureri de cap. Doctorul îl consultă’, dup㒠care îi spune:
- Nu pot s㒠pun un diagnostic bolii dumneavoastr㒠astă’zi. Cred c㒠de vin㒠este alcoolul.
- Nicio problemă’, doctore, am s㒠revin când sunteţi treaz...

v
O pereche suedeză’, amândoi blonzi şi cu ochi albaştri, cu pă’rinţii blonzi şi cu ochi albaştri, cu cei opt bunici blonzi şi cu ochi albaştri, au un copil cu pielea neagră’, pă’rul cârlionţat şi ochii negri. Tată’l, neîncreză’tor, face proba de paternitate. Medicul îi confirm㒠c㒠copilul este al lui. La protestele tată’lui, care nu voia nici în ruptul capului s㒠înţeleagă’, medicul explică’:
- Avem în faţ㒠un caz evident de sindrom Kodak! Adică’: vagin larg, penis subţire, intr㒠lumina şi se voaleaz㒠filmul!

v
O dentist㒠că’uta un ac pentru anestezia unui pacient.
- Nu vreau injecţii. Ură’sc injecţiile!, strig㒠bă’rbatul.
Dentista agit㒠atunci o butelie cu protoxid de azot, la care pacientul începe s㒠ţipe:
- Nu pot s㒠suport gazele, masca m㒠sufocă’!
Dentista îl întreab㒠atunci pe pacient dac㒠n-are nimic împotriv㒠s㒠ia o pilulă’.
- Nicio problemă’, zice pacientul. M㒠împac bine cu pilulele.
Dentista revine cu o pilul㒠şi-i zice:
- Uite aici o Viagra.
Bă’rbatul:
- Nu mi-am închipuit niciodat㒠c㒠Viagra atenueaz㒠durerea!
- Nu atenuează’, dar cel puţin o s㒠ai de ce s㒠te ţii, în timp ce-ţi scot mă’seaua...

v
- Doctore vreau s㒠v㒠mulţumesc pentru medicamentul prescris.
- Te-a ajutat, vă’d, nu-i aşa? Cât ai luat din el, câte sticluţe?
- Nici una. Unchiul meu a bă’ut una şi eu am moştenit o cas㒠de toat㒠frumuseţea!

v
Intr㒠un domn extrem de agitat în farmacie şi ţipă’:
- Repede, daţi-mi ceva pentru diaree, e urgent!
Farmacistul, care era nou, devine foarte nervos şi-i d㒠un calmant. Domnul, în foarte mare grabă’, ia medicamentul şi pleacă’. Dup㒠câteva ore, domnul cu diaree revine şi farmacistul îi spune:
- Mii de scuze, domnule. Cred c㒠din greşeal㒠v-am dat un medicament pentru nervi. Cum v㒠simţiţi?
- Că’cat tot, dar liniştiiiiiit...

v
Doctorul vrea s㒠afle antecedentele medicale.
- Tată’l tă’u a murit de moarte naturală’?
- Ah, nu. A fost tratat de un doctor!

v
- Doriţi s㒠v㒠pun un dinte din aur sau din viplă’?
- în afar㒠de preţ, ar mai fi vreo diferenţă’?
- Dac㒠este din viplă’, n-o s㒠v㒠deschid㒠nimeni niciodat㒠cavoul!

v
Merge un schelet la medic.
MEDICUL: Acuma se vine?

v
Medicul că’tre pacient:
- Aveţi o boal㒠contagioas㒠extrem de rară’. O s㒠fiţi mutat într-o camer㒠separat㒠şi acolo veţi mânca numai pizza şi clă’tite.
- Åži astea m㒠vor ajuta s㒠m㒠fac bine?
- Nu, dar asta-i singura mâncare care încape pe sub uşă’.

v
Asistenta intr㒠isteric㒠în cabinetul doctorului:
- Pacientul care tocmai a ieşit de la dumneavoastr㒠a murit pe hol.
- Mda, schimbă’-i repede poziţia, s㒠par㒠c㒠tocmai intra.

v
O pacient㒠îi spune dentistului să’u:
- Doctore, n-o s㒠m㒠doară’? Mor de frică’! Cred c㒠decât să’-mi scot o mă’sea, mai bine fac un copil.
- N-am nimic împotrivă’, schimbă’m planul. Dar hotă’rîţi-vă’, ca s㒠ştiu cum s㒠pun scaunul.

v
O ambulanţ㒠goneşte pe stră’zi şi la o intersecţie se ră’stoarn㒠şi accidenteaz㒠un pieton. Åžoferul coboar㒠imediat, ridic㒠victima, o instaleaz㒠pe targ㒠şi continu㒠drumul spre spital. La un moment dat, se întoarce zâmbind spre accidentat şi îi spune:
- Ce noroc formidabil aţi avut c㒠treceam pe aici!

v
Un om se duce la doctor şi îi spune:
- Doctore, sunt homosexual.
- Vai de mine!... Åži eu nici mă’car nu m-am pieptă’nat!

v
- Doctore, se plânge o pacientă’, nu prea sunt sigur㒠de mine.
- Stai liniştită’, zice doctorul, siguranţa absolut㒠o au doar imbecilii.
- Sunteţi absolut sigur, domnule doctor?
- Absolut.
 

interesantul

Well-Known Member
Un tip nu fusese niciodat㒠cu o femeie, iar prietenii, ca să’-i faca o glumă’, i-au servit cateva beri înainte şi au pus o femeie gonflabil㒠în pat zicându-i c㒠îl aşteapt㒠femeia visurilor sale şi este pregatit㒠pentru orice. A doua zi, îl întreab㒠cum a fost.
- M-am dezbracat ă’i m-am bă’gat în pat cu ea, am observat ca era cam rece, aşa c㒠am încercat s-o încă’lzesc. Și apoi s-a întâmplat un lucru tare ciudat, am muşcat-o de gât şi ea s-a b㒺it un pic, dup㒠care a fugit pe fereastră’.
 

vjr19

Active Member
Bula, elev in clasa a patra e prins fumand in toaleta. Tatal sau e chemat la scoala, dupa care, ajuns acasa ii da o bataie buna lui Bula:
- Na, sa te inveti minte sa mai fumezi.
- De ce ma bati tata? Ca doar si tu ai fumat in clasa a patra.
- Da ba, da' eu aveam 19 ani.
 

BOGDAN I

Well-Known Member
Viata este in continua miscare. (Parkinson)


Din jurnalul unui american vigilent:
ora 08:00: Astazi am prevenit un atac terorist la locul de munca, taind doua fire suspecte.
ora 08.05: Nu stiu din ce motiv nu-mi functioneaza tastatura si mouse-ul.Bula vede pe strada o domnisoara sexi,cu un decolteu generos si cu un catel in brate.
- Ce n-as da sa fiu eu in locul catelusului!
- Nu cred, il duc la veterinar sa-l castrez!
 

Pantiru

Well-Known Member
Un pusti care abia deslusea tainele geografiei,il intreaba pe tasu:
Tati,tati,unde sunt Alpii?
La care tasu suparat ca dupa infrangerea echipei favorite de fotbal ii raspunde:
Nu stiu ma,intreab-o pe mata ca ea misca lucrurile prin casa.
 

dimitrov

Well-Known Member
"Cred c㒠nu o s㒠renunţ la burt㒠!! Ca s㒠fiu "doar oase", am o.....veşnicie la dispoziţie !!

"Am temperatur㒠39.......înc㒠un grad şi sunt "vodcă’" "......

"Beau rar....rar de tot.....câte-un pă’hă’rel......normal.....câte-o sticl㒠!!! "
 

Pantiru

Well-Known Member
Pe o sosea din Romania se ciocnesc frontal doua masin,una condusa de un ardelean si cealalta de un oltean.
Dupa risipirea prafului si se dezmeticesc cei doi soferi,ies din masini si se imbratiseaza ca au scapat cu viata amandoi.
Ardeleanul ii zice olteanului:
-No bine acum,cred ca cel de sus a vrut sa ne intalnim noi doi.
Olteanul ii raspunde:
-Da si eu cred asta.
Ardeleanu ii propune sa ''ude'' evenimentul cu o palinca pe care o avea in portbagajul masinii sale.
No bine ia si bea oltene.
Bea olteanu si ii paseaza sticla ardeleanului.
Acesta ii zice:
-Eu nu beau,astept politia.
 

Pantiru

Well-Known Member
Base,Crin si Ponta Victoras naufragiaza pe o insula pustie fara apa si mancare,la un moment dat se hotarasc sa plece care incotro pe insula sa caute mancare cu conditia sa-i cheme si pe ceilalti la masa.
Dupa doua zile Ponta se intoarce de unde a plecat cu mana goala si il vede pe Base langa un foc peste care avea carne la protap.Ponta i se adreseaza lui Base:
-Stii Base,eu pe tine te admir,te idolarizez,am cautat sa nu te supar,pe Crin nu l-am inghitit si nici nu imi place,imi dai ceva de mancare si mie?
Base ii raspunde:
Victoras,nu iti place,nu mananci!
 

bogdanra

Well-Known Member
De ce va intra Olanda în criză’?

Nu pentru c㒠bancherii sunt hoţi şi-i jupoaie pe cetă’ţeni prin credite, iar guvernele prin taxe, ci… din cauza bicicliştilor.
Biciclistul este un dezastru pentru economie. El nu-şi cumpă’r㒠maşină’, deci nu ia credit pentru bicicletă’, nu cumpă’r㒠benzină’, nu cumpă’r㒠cauciucuri de iarnă’, nu apeleaz㒠la auto service, nu plă’teşte asigurare, nici vinietă’, nici taxa de poluare, nici amenzi, nu foloseşte
parcarea cu plată’, nu-şi doteaz㒠bicicleta cu tehnic㒠audio de ultim㒠generaţie. în plus nu sufer㒠de obezitate.
Deci este să’nă’tos.
Oamenii să’nă’toşi nu sunt necesari pentru economie. Ei nu cumpar㒠medicamente sa înfloreasc㒠farmaciile, nu plă’tesc analize, nu merg la medicii privaţi să’-i ghiftuiască’, una peste alta, nu cresc PIB-ul!… De aceea, dup㒠cum ne-a spus un bancher, “bicicliştii trebuie stârpiţi de mici!”
 

Pantiru

Well-Known Member
Doua tipe mergeau pe o strada,iar in urma lor venea o blonda.
La un moment dat o tipa vede o fisa de telefon si ii zice celeilalte:
-Ia draga fisa tu,sa vorbesti cu ea la telefon.
-Nu draga,eu am abonament,ia tu fisa.
-Nu am nevoie,am cartela,zice cealalta si se indeparteaza.
Din urma vine blonda si ridica fisa ducand-o la ureche:
Alo,mama?
 

gamitzu

Well-Known Member
Vine un om la doctor cu un cui înfipt în cap. Doctorul:
- Dac㒠ai 100 euro, scot cuiul, te cos si eşti ca nou!
- Nu am aşa bani domn’ doctor!
- Cu 50 euro, scot cuiul, te dau cu iod şi va trece rana în timp!
- Nici aşa bani n-am domn’ doctor!
- Da ce ai mă’i omule?
- Pă’i eu sunt asigurat la casa de să’nă’tate, domn doctor!
- B㒠bă’iatule cu asigurarea ta, pot doar să’-ti îndoi cuiul, ca s㒠nu te încurce când îţi pui că’ciula! :D
 

PDI

Well-Known Member
La blague qui fait fureur aux USA !!!


3 jeunes femmes en vacances prennent le soleil sur une plage de Miami .
3 jeunes américains, voulant les approcher, leur demandent leurs prénoms.
La première répond AÏCHA, la deuxième RACHIDA , la troisième FATIMA.
Les 3 américains répondent en choeur :
« Ah !!... Vous êtes françaises !!!! »
 

sesamcave

Well-Known Member
Cum intra 4 elefanti intr-un Trabant ? Doi in fata, doi in spate.


Cum intra 8 elefanti intr-un Mercedes ? Se vinde Mercedesul, se cumpara 2 Trabanturi si intra 4 elefanti intr-un Trabi si 4 in celalalt.


De unde stii ca in magazinul de la colt sunt 4 elefanti? Vezi Trabantul in fata magazinului.

Marius.
 

Pantiru

Well-Known Member
Un taran vrea sa isi vanda si el porcul in targ
Se apropie un tip bine imbracat si intreaba:
-Este de vanzare porcul?
-Da
Cu ce il hranesti?
-Cu laturi,resturi de mancare...
-Aaa,100 lei amenda,sunt de la protectia animalelor
Pleaca taranul spre casa cu porcul si se intoarce in urmatoarea Duminica.
Se apropie iar unul bine imbracat si intreaba daca este de vanzare porcul.
Dupa ce ii spune taranul ca da,acesta il intreaba:
Cu ce il hranesti?
-cu pitzza,cozonac.ciocolata...
-Aaa,100 lei amenda,sunt de la protectia copilului,sunt copii care nu au ce manca si tu dai astea la porc?
A treia duminica tot in targ si tot unul bine imbracat il intreaba daca vinde porcul
-Da il vand,doar nu l-am adus la expozitie,
-Cu ce il hranesti?
Stiind ca si-a luat-o peste bot de doua ori,taranul raspunde:
Nu stiu d-le ce mananca,eu ii pun 10 lei dimineata in troaca si el isi ia ce vrea sa manance.
 

Pantiru

Well-Known Member
Un taran vrea sa isi vanda si el porcul in targ
Se apropie un tip bine imbracat si intreaba:
-Este de vanzare porcul?
-Da
Cu ce il hranesti?
-Cu laturi,resturi de mancare...
-Aaa,100 lei amenda,sunt de la protectia animalelor
Pleaca taranul spre casa cu porcul si se intoarce in urmatoarea Duminica.
Se apropie iar unul bine imbracat si intreaba daca este de vanzare porcul.
Dupa ce ii spune taranul ca da,acesta il intreaba:
Cu ce il hranesti?
-cu pitzza,cozonac.ciocolata...
-Aaa,100 lei amenda,sunt de la protectia copilului,sunt copii care nu au ce manca si tu dai astea la porc?
A treia duminica tot in targ si tot unul bine imbracat il intreaba daca vinde porcul
-Da il vand,doar nu l-am adus la expozitie,
-Cu ce il hranesti?
Stiind ca si-a luat-o peste bot de doua ori,taranul raspunde:
Nu stiu d-le ce mananca,eu ii pun 10 lei dimineata in troaca si el isi ia ce vrea sa manance.
 

NGABY

Active Member
La un restaurant, o mam㒠st㒠la mas㒠cu copilaşul ei de
10 ani.

Copilul se joac㒠prosteşte cu o moned㒠de 10 bani, o bag㒠în gura şi, la un moment dat, o înghite din greşeală’.
începe s㒠tusească’. Se pare ca se asfixiază’. Mama strig㒠dup㒠ajutor, în timp ce copilul începe sa
se fac㒠vînat.

De la o mas㒠vecin㒠sare un domn, îi trage copilului pantalonii jos si îl strînge tare de testicule !
Copilul url㒠de durere şi scuip㒠moneda din gît.

Mama e uluit㒠şi, dup㒠cîteva minute, îşi revine din spaim㒠şi, gatuit㒠de emoţie, îi multumeste domnului:
- Aţi fost extraordinar, credeam ca o să’-mi moar㒠copilul ! Sunteţi medic ?
- Nu,doamnă’. Eu lucrez la FISC.
 

Pantiru

Well-Known Member
Intr-un sat de prin Ardeal se stabileste un negru tanar.Intr-una din zile,mare harmalaie si galagie in fata primariei.Iese primarul si intreaba care este baiul.Dupa ce afla ca tanarul negru a regulat toate muierile din sat intreaba:
-Bina,bine,dar voi nu a-ti luat masuri?
-Ba da zice un barbat din grupul revoltat,dar nici unul nu o are mai mare ca a lui!
 

sesamcave

Well-Known Member
Culeasa de pe net.....

La Kremlin era cod vermillon.
Maiorul Kuzneţov îl inform㒠pe Lavrov:
- Ne atac㒠românii!
- Mulţi?
- Doi. Lucian Mândruţ㒠si cu mă’-sa.
Tipul a fă’cut apel la populaţie s㒠înfrunte Rusia, şi cei mai mulţi i-au zis: „Du-te tu cu mă’-ta!”
Omul s-a conformat…
- Åži acum ce facem? C㒠mai sunt copii, femei…
- îl trimitem pe Serioja. Când înjur㒠el, roşeşte şi galeria lu’ Å¢SKA!...
- Åži copiii?
- S㒠se că’lească’!...
 

NGABY

Active Member
Instructorul de paraşutism:
- Dup㒠ce să’riţi, numă’raţi pana la 50 şi dup㒠trageţi de inel. Ardelenii s㒠numere doar pân㒠la 3.

Doi ardeleni pe marginea unei stră’zi. Unul zice:
- Vrei să’-ţi arat ca eu pot trece strada asta în 10 minute?
- Dar ce, ma, eşti fulger?


Gheo‘ si Ion erau pe cate-un deal cu oile:
- Baa Ioanee! O fo‘ lupu la tine az‘noapte?
- O fo‘!
- Si t‘-o luat oi?
- Da‘ ce ai fi vrut? S'aducă’?

Ştiţi ce au fă’cut ardelenii când au vă’zut prima data un vapor? Au bă’gat capul sub ap㒠sa-i vad㒠rotile…

Ce-au fă’cut ardelenii când au vă’zut prima data avionul? S-au dus în pă’dure sa-i caute cuibul!

- Ioane, vaca ta fumează’?
- No, da' cum sa fumeze vaca?
- Atunci, ma, ţi-o luat foc grajdu'!

Un ardelean e oprit de un poliţist, care ii spune:
- Daţi-mi numele şi prenumele.
- Ai bolunzat? Si pe urma cum m㒠mai numesc?

Un ardelean alearg㒠în gara s㒠prind㒠trenul, dar nu reuseste.
Plin de nă’duf, trage clopul pe ceafa şi zice:
- No, bine-i s㒠aib㒠omu' lucrul lui!

In compartimentul unui tren un ardelean şi un oltean...
Olteanul cânta:
- M-o fă’cut muica oltean...mai...
La care ardeleanul îl întreabă’:
- No, şi nu îţi pare ră’u?

Se întâlnesc doi ardeleni.
Primul întreabă’:
- Tu mai ţii minte, ma, ce numă’r de telefon are Ion?
- Iaca, nu prea mai ştiu...
- Da' zi mă’car aproximativ...

I: Ştiţi de ce nu merg ardelenii sâmbă’ta la teatru?
R: Ca s㒠nu râd㒠duminica în biserică’, la slujbă’.

I: Cum latr㒠câinii în Ardeal?
R: No, ham!
 
Sus Jos